20 Haziran 2018, Çarşamba

Amel ve İbâdet

 

* İlimsiz ibâdetten,tefekkürsüz Kur'an tilâvetinden hayır yoktur.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Vera' (Günahlardan sakınmakta dikkat ve titizlik) ibâdetin en yükseğidir.

                                                                              Hz.Aişe (R.A.)

* Dünya işlerinde darlığa veya bir şehvet sıkıntısına düşen kimse,kendini ibâdete vermelidir.

                                                                              İmamı ŞÂFÎİ (Rah.A.)

* Kimin gözü ve gönlü şu fâni hayattan,öbür bâki hayat hakkında iyi bir ibâdet dersi almamış ise,bilin ki,o adamın kalbi perdeli,ameli de azdır.

                                                                              Mâlik bin Dinâr (K.S.)

* Amelsiz ilim peşinden koşanların örneği şeytandır.Kendisini riyâset sevdasına kaptıranın örneği Firavun'dur.

                                                                              İbni Semmuk (Rah.A.)

* İnsan oğlunun her işe kudreti vardır.Lâkin onun yaratılışından asıl maksat ve gaye bu hikmettir ki, oda Allah'a kulluktur.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin Rûmî (K.S.)

* Mütekebbir'e kibir etmek,tasadduk sayılır.Zâlime cevr-ü ezâ kılmak,ibâdet gibidir.

                                                                              Manastırlı Nâilî

* Allah'ı bilene ağır gelen bir ibadet yoktur.

                                                                              İbnî Ata (Rah.A.)

 

* Mide ve edep yerini,iffetini korumak kadar,faziletli ibâdet yoktur.

                                                                              Ebû Câfer M.Bâkır (Rah.A.)

* Aşk ile yapılmayan ibâdet rüzgâra benzer.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

* Amellerin en faziletlisi,gizli günahları terk etmektir.

                                                                              Abdullah El-ANTÂKÎ (Rah.A.)

* İbâdetten huzur almazsa bir insan; perişandır; tükenmez yas taşır zirâ,geçen her ânı hicrandır.

                                                                              Ali ULVİ KURUCU

* Bir hareketin seni ıslah etti mi,inan ki,o bir ibâdettir.

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* İbâdetler başıdır terk-i dünya.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

* Allah'u Teâlaya kul olanlar ve kulluk görevlerini yerine getirenler,cihâna sultan olurlar.

                                                                              M.OZAK

* İslâmiyeti yaşayan kimse; hem şahsî,hem âilevi ve hem de ictimâi hayatında ibadet ediyor demektir.

                                                                              Hekimoğlu İsmail

 

  H İ K M E T L E R  :

* Farzlar ve nâfilelerle Allah'ın sevgisi kazanılır.Bir farzı vaktinde yapmak,bin senelik nâfile ibâdetten faydalıdır.

* İbâdette şuur,huşû ve hudû vâciptir.Bunun terki ile ibadetin en can alıcı noktası,zâyi edilmiş olur.

* Köre,güneş ışığının fâide vermediği gibi amel etmeyene de ilim çokluğu fayda vermez.

* Herkese dert ve belâ,günah yolundan gelir,rahat ve huzurda,ibâdet yolundan gelir.

* Yeşermezse bir kalpte o ibâdet ağacı, Saâdet şöyle dursun,hayat acıdan acı.

* Bilerek yapılan az bir ibâdet,bilmeyerek yapılan çok ibâdetten daha iyidir.

* Farzları işlemekte,Peygamberler,evliyâlar,âlimler ve câhiller müsâvîdir.

* Fikren ve kalben zayıf olanlara,kuvvet ve cesaret vermek de,bir nevî ibâdettir.

* İbâdet,gelip geçici şeyleri,muayyen bir zaman için terk etmektir.

* İbâdet,insan için yaratılışından dolayı,hâlikına karşı,bir şükran ve kulluk borcudur.

* İnsanın şerefi;ikrâmiyle,hakîkî insanlığı ise,ibâdetiyle anlaşılır.

* Amel ve ibadetler kalbi,ilimler de beyni doyurur.

* Hiç bir amel,ihlas olmadan kabul değildir.

* Fukara kalbini yapmak da,ibâdet sayılır.

* Hep çektiğim kendi cezây-ı amelimdir.

TarihOkunma
Toplam1374
Çrş. 203
Pzt. 181
Pz. 172
Cts. 163