22 Haziran 2018, Cuma

Çocuk

 

* Çoluk çocuğu çoğaltınız,şüphesiz,siz niçin rızıklandırılıyorsunuz bilemezsiniz.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Terbiye etmek istediğin çocuğu,bir şeyden men etme.Her şeyin fenâlık ve tehlikesini anlattıktan sonra,hareketinde serbest bırak.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Çocuğu islam fıtratı üzere yetiştirmek için,ilk yapılacak şey onun helal lokma ile beslenmesidir.

                                                                              İmamı GAZÂLİ (K.S.)

* Çocuğun yaşı onu geçince,ona söyle;nâmahrem kadınların yanında oturmasın.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)

* Çocukların utangaç olması,onların iyi huy sahibi olacağını müjdeler.

                                                                              İmam GAZALÎ (K.S.)

* Çocuğun daha küçük iken onu okut,ara sıra azarla,iyi şeyler için mükafat va'det,kötü şeyler için korku ver.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)

* Mini mini bir kızı,bir bebek gibi süslemek,yüzlerini,dudaklarını boyamak,kollarına bilezik, parmaklarına yüzük,kulaklarına elmaslar takmak,onları ahlâk ve faziletlerinden uzaklaştırmaktadır.

                                                                              Prof.Mazhar OSMAN

* Çocuğunu akıllı,hüsnü hâl sahibi olarak yetiştir. Eğer çocuğunu çok seviyorsan,onu nazlı yetiştirme.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)

* Bir erkek çocuk,henüz erkek sayılmaz.Bir kız çocuk ise,kadın modelidir.Onu kadından ayırt eden şey ise yaşıdır.

                                                                              Mme de STAEL

* Çocuk sekiz yaşına varmadan ders,doğduğu günden itibaren de,terbiye görmelidir.

                                                                              EFLATUN

* Ana baba iyi terbiye almışlarsa,çocuklar da  terbiyeli olur.

                                                                              J.Wolfgong GEOTHE

* İnsan,ancak torun sahibi olduktan sonra çocuklarını anlamaya başlar.

                                                                              Erich KÖSTNER

* Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin;konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.

                                                                              Benjamin FRANKLİN

* Çocuklarınıza fazileti öğün. İnsanı ancak o bahtiyar eder,para değil.

                                                                              Ludwig von BEETHOWEN

* Bir çocuğa her istediğini vermekle,ona can sıkıntısı aşılamış oluruz.

                                                                              Frank CLARK

* Çocukları iyi ahlâklı yapmanın başlıca çaresi,onları mesut etmektir.

                                                                              Oscar WİLDE

* Çocuklar,iyi münekkidelerden ziyade,iyi örneklere muhtaçtır.

                                                                              Joubert

* Yaşlandığında çocuklarından bekleyeceğin şey,senin babana yaptığındır.

                                                                              Pittacus

* Bana,yazı çiçeksiz,kafesi kuşsuz,evi çocuksuz gösterme,Yâ Rabbi !

                                                                              Victor Hugo

* Çocuğunun sevgisini kaybetmeyen adam,büyüktür.

                                                                              Mencius

 

  H İ K M E T L E R  :

* Çocuklarınıza karşı aklınızı kullanınız (öğüt veriniz),fayda etmezse kalbinizi kullanınız (dua ediniz),o da fayda etmezse elinizi kullanınız.

* En büyük çocuğunu uslandır ki (duâ ediniz),o da fayda etmezse elinizi kullanınız.

* Çocuğunu herkesin karşısında azarlayan ve cezalandıran baba,onu isyancı ve sevgiden yoksun bir hâle getiriyor,demektir.

* Çocuk karalanmamış bir beyaz sâhifedir.Onu iyi şeylerle doldurmak ana,baba ve hocanın vezifesidir.

* Çok yaşlının içinde bir çocuk âlim olur,çok çocuğun içinde bir yaşlı sabîye döner.

* Çocukluk hali,hiç bir şekle girmemiş demire benzer: İyi bir sanatkârın elinde,istenilen şekil verilebilir.

* Yuvada temel erkeğin,çatı kadının,sıcaklık ve neşe de çocuğun eseridir.

* Çocuklar geçimini temin babadan,terbiyesini anneden beklenir.

* Çocuğu kötü işten men etmek istersen küçükken,karını da ilk sırada,menetmelisin.

* Çocuk,ilk önce terbiye ve bilgiyi,ana kucağında ve baba ocağında alır.

* Aşırı dayak terbiyeliyi terbiyesiz eder;terbiyesizin terbiyesizliğini artırır.

* Çocuklar küçük sultan,büyük düşmandırlar.

* Çocukların,öğütten çok,iyi örneklere ihtiyaçları vardır.

* Serseri kimdir? Câhil bırakılmış çocuğun büyümüşü.

* Çocuk büyütmek,ona bizsiz yaşamayı öğretmektir.

* Çocuk için en büyük acı,annesiz kalmaktır.

 

  A TA S Ö Z L E R İ  :

* Çam ağacından ağıl,el çocuğundan oğul olmaz.

* Çocuk,acırsan arsız,acıktırırsan hırsız olur.

* Çocuk altı olur,yedi olur,hep Allah'ın dediği olur.

* Küçük çocukların derdini,küçük görmemeli.

* Erkek çocuk bahçe elması,kız çocuk dağ elması.

* Kim çocuğa yâr olursa,mutlak bahtiyâr olur.

* Çocuksuz ev,susuz değirmene benzer.

* Dokunma çocuğa çatarsın belâya.

* Çocuk büyütmek,taş kemirmek.

* Kötü çocuk,annesine sövdürür.

* Doğan çocuk,zamanesine çeker.

* Çocuk,yurdun temelidir.

* Şımartma çocuğu,başına biner.

TarihOkunma
Toplam2426
Cu. 222
Çrş. 201
Cts. 161
Cu. 151