22 Haziran 2018, Cuma

Dünya ve Tabiat

 

* Dünya,mü'minlerin pazarı,gece ile gündüz,sermayeleri,güzel ameller,ticaret malları,cennet,kazançları,cehennem de,zararlarıdır.

                                                                              Hz.Ebu Bekir (R.A.)

* Dünya da hiç bir şeye minnet etme.Hürriyetini ancak bu sûretle koruyabilirsin.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Dünya ile âhiret,iki ailesi olan adama benzer.Adam birini razı ettikçe diğerini kızdırmış olur.

                                                                              Hz.Ebu Bekir (R.A.)

* Dünyaya karşı hırsın var mı? Meşakkat içindesin.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Dünyayı sevmen,kalbinden âhiret tadını çıkarır.

                                                                              Hz.Ebu Bekir (R.A.)

* Dünyanın güçlükleri dörttür;yalnız başına ihtiyarlık,gurbette hastalık,yokluk içinde borç,yolculukta uzun yol.

                                                                              İbn-el MUKAFFÂ (Rah.A.)

* Dünya,kendisi doğru olana doğru bir yoldur.Ve dünyanın ne olduğunu anlayanlara,necat ve selâmet vatanıdır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Dünya senin bineğindir.Eğer ona hakim olur,binersen,seni yüklenip taşır,eğer hakim olamazsan,o sana biner ve seni ezer,öldürür.

                                                                              Hasan-ı Basrî (K.S.)

* Dünya da sabit,devamlı ve kalıcı olmayan şeyler şunlardır;Bulutun gölgesi,kötülerin dostluğu,kadının sevgisi,yalancının övgüsü,çok mal,saatine uymayan zâlim hükümdar.

                                                                              İbn-el MUKAFFA (Rah.A.)

* Dünya sevgisi,insanın kalbinden imanın tadını çıkarır.

                                                                              Mâlik bin DÎNAR (K.S.)

* Dünya kalbe yerleşince,ahiret kalpten göç edip gider.

                                                                              DÂRANİ

* Dünyanın yedi iklimini yaratan,herkese lâyık olduğu şeyi vermiştir.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

* Dünya'ya tama' etmemek,etmekten yeğ, Çün evvel hırs,âhiri hasret imiş.

                                                                              FUZÛLİ

* Bu âlem bizim şefkatli vâlidemizdir,iki memesi vardır;nebatlar ve hayvanlar.

                                                                              İ.Hakkı ERZURUMÎ (Rah.A.)

* Sebâtı yok bu alemin,ona kim itimat eder, Ferah gelir,terah gider,terah gelir,ferah gider.

                                                                              Muallim NACİ

* Gönül verme cihâna bî-vefâdır, Gönül vermek ona külli hatadır.

                                                                              Kul NESİMİ

* Bir değirmendir cihân,her kimse bekler nevbetin.

                                                                              ZATÎ

* Bu kadar adam gördüm,içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil.Hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.

                                                                              Namık KEMAL

* Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelüp konan sabah göç imiş.

                                                                              Pir Sultan ABDAL

* Dünya seven dost katına, Yüz akıyla varır değil.

                                                                              EŞREFOĞLU

* Dünyaya gönül bağlayan âdem,olur ahmak.

                                                                              Âmidi

* Allah2ın dünyası,ticarethane değildir.

                                                                              Muhammed İKBAL

* Dünya bir cesettir,onu koklayan köpektir.

                                                                              Şeyh ŞÂMİL

* Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır,dünyayı bilmeyen hülyâya sarılır,hülyâya sarılan da hakikat'a darılır.

                                                                              M.Hamdi YAZIR

* Dünya bir köprüdür,selâmetle geçmeye bak.Tamirine uğraşma başa çıkılmaz.

                                                                              Ali TAYYAR

* Şu dârı dünya,meydanı imtihandır.Ve darı hizmettir.Lezzet ve ücret ve mükafât yeri değildir.

                                                                              Bediüzzaman

* Yüzünüze gülen vefasız bir dünyanın,yalancı parıltıları,geçmişte ve gelecekteki günlerini Allah size unutturmasın.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* Dünya,ilim ve ehl-i irfan için cennettir.

                                                                              M.Zâhid KOTKU

* Dünya velinin kıymetsiz oyuncağı,delinin değerli salıncağıdır.

                                                                              Ali TAYYAR

* Dünya,Allah kulluk için yaratılmış ince hakikat ve lezzetlerle doldurulmuş bir iman ibadethanesi,bir irfan mektebidir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* İslam nazarında bu dünya,insan kemâlinin geliştirilmesi için kurulmuş bir mektep,bir ahlak ve mârifet dersanesidir.

                                                                              Selahettin KAPTANAĞASI

* Bütün dünya bir oyun sahnesidir.Kadın erkek bütün insanlar da sadece oyuncular.Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır.

                                                                              Williame SHAKESPEARE

* Tabiat ile tâlih hesâbı denk getiriyorlar.İnsana bir iyilik etmiyorlar ki,arkasından bir fenalık çıkmasın.

                                                                              Niccola MACHİAVELLİ

* Dünya büyük bir okuldur.Orada herkes,bütün hayatı boyunca öğrencilikten kurtulamaz.

                                                                              Charles WAGNER

* Bir başka âlemin bekleme odası olan bu dünya da mutlu kişi yoktur.

                                                                              Victor HUGO

* Tabiat insan için dini bir kitaptır.Onda her gün için bir ders vardır.

                                                                              Lucius A.SENECA

* Dünya da herkesin bin küçüğü varsa,bin de büyüğü vardır.

                                                                              Abraham LİNCOLN

* Dünyanın uydusu ay,kalbin uydusu akıldır.

                                                                              Knematirül

* Tabiat zaruret demektir.

                                                                              Ph.J.BAILEY

* Tabiat Allah'ı hem gösterir,hem gizler.

                                                                              Blaise PASCAL

 

  H İ K M E T L E R  :

* Dünya nimetlerine ve lezzetlerine alışmışsın ve kendini onlara kaptırmışsın.Bunları istediğin kadar sev,istediğin kadar sarıl ki,ayrılık ateşi sevgin kadar çok olur.

* Bedenen insanların en rahatı,dünyaya tapmayanlardır.Kalben pek yorgun ve en fazla meşgul olanları ise,dünyaya fazlasıyla dalanlardır.

* Dünya dört direk üzerine durur;Âlimlerin hikmeti,büyüklerin adâleti,Allah'ın has kullarının ibâdeti,Kahramanların cesâreti.

* Dünya çıkar sağlamak,gösteriş yapmak için bir yarış alanı değildir.Dünya geçici olmayan sonsuz hayata geçişte bir uğrak,bir misâfirhanedir.

* Dünya şeytanın içkisidir.Bundan sarhoş olan,ancak ölüler ordusuna girdiği zaman ayrılır.

* Ahmak oldur,dünya için gam yiye, Ne bilirsin,kim kazana kim yiye.

* Bu dünya çalışmak yeridir.Ücret alınacak yer âhirettir.

* Dünya âhiretin zıddıdır.Dünyayı sevindiren,âhireti incitir.

* Dünya da dost gibi aziz,ihsan gibi tatlı şey yoktur.

* Dünyayı ziyadeleştirmek,ukbâyı noksanlaştırmaktır.

* Dünya bir saattir,onu ibadetle geçir.

* Dünyada iyi insan tükenmez.

* Tabiat bir kitaptır,bu kitabı Allah yazmıştır,insanlar okur.

* Dünya,kainatta bir nokta büyüklüğündedir.

* Dünya bir değirmendir,öğütür bizi bir gün.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Dünyayı seller bassın ördeğe vız gelir.

* Dünya da kişi çok ama <adam> az.

* Dünya kazan biz kepçe.

* Dünya,geçici gölgedir.

* Dünyada eken,âhirette biçer.

                                                                              Erk Atasözü

TarihOkunma
Toplam2284
Cu. 223
Prş. 213
Çrş. 205
Sal. 192