23 Temmuz 2018, Pazartesi

İyi ve İyilik

 

  * Bir kimseyi komşusu, akrabası ve arkadaşı methedecek olursa onun iyiliğinden şüphe etmeyiniz.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

  * İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşılık iyilik yapandır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Her şeyin bir şerefi vardır. İhsan ve iyiliğin şerefi acele yapılmasıdır.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

  * Sakın, adamın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur., kötülerin de kötülüğe eğilimini artırır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

                                                                              Ebû Bekr-i Ferrâ (Rah.A.)

  * İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * İyilik, günâha karşı bir şefâatçı gibidir.

                                                                              İmam Muhammed (Rah.A.)

  * Hür kimse, ihsan ile köle yapılabilir.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Dünya da iyi insan tükenmez.

                                                                              Ş.Ahmed İbşihi (K.S.)

  * Kul, hayatı için servetini, âhireti için de dinini koruduğu müddetçe, hayır ve iyilikten ayrılmamış olur.

                                                                              Süfyân-ı Sevrî (K.S.)

  * Gönlü aydın bir kişiye râm olmak, padişahların başlarına taç olmaktan iyidir.

                                                                              MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)

  * İyiliğin ne olduğunu bilmeyen insan olabilir, fakat fenâlığı tanımayan insan olamaz.

                                                                              Hüsrev Dehlevî (K.S.)

  * İnsanoğlu iyilik ile, yırtıcı hayvanlar tuzak ile avlanır.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ (K.S.)

  * Nimet günlerinde bir kimseye iyilik edersen, o da mihnet günlerinde sana yardıma koşar.

                                                                              Feridüddîn ATTAR (K.S.)

  * Yine ben bir öğüt aldım pîrimden,  İyilik ettiğinden sakın kendini.

                                                                              KÖROĞLU

  * İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma.

                                                                              Feridüddîn ATTAR (K.S.)

  * İhsan ( iyilik ve ikram ) insan oğlunun tuzağıdır.

                                                                              Osman GAZİ

  * Sen iyilik et de o zâyi olmaz,  Darılıp da başa kakıcı olma.

                                                                              BÂKİ

  * Kendi iyiliğini, kötülüğünü kendinden sor. Seni kendinden başka kim iyi tanıyabilir.

                                                                              Şirazlı Hâfız

  * Deryâya bıraksan iyilik zây olmaz.

                                                                              Baba Süleyman

  * İyilerden kemlik gelmez, sevdiğim.

                                                                              KÂTÎBÎ

  * Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik ibâdettir, kötülükle mahsuplaşmaz.

                                                                              Ali Fuat BAŞGİL

  * İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes anlar.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * İyilik, insanlık sanatıdır.

                                                                              NİZAMÎ

   * İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş ve diğeri iyi söz.

                                                                              KUTADGU BİLİG

  * İyi bir adam gördüğünüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü bir adam gördüğünüz vakit, onun kusurlarının kendinizde de arayın.

                                                                              CONFUCIUS

  * Kendi iyiliğinizi isterseniz, iyi kimselerle dost olun. Çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir.

                                                                              George WASHINGTON

  * Birinden iyilik gören kimse, bu iyiliği hiç unutmamalıdır. Birisine iyilik yapan adam ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.

                                                                              CHARRON

  * Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sende güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.

                                                                              EPICTETUS

  * Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur.

                                                                              Pançatantra

  * Bir koyun sürüsünün başında bir aslan bulunması, bir arslan sürüsünün başında bir koyunun bulunmasından daha iyidir.

                                                                              Danile DEFOE

  * Bir insan başkalarına ne kadar iyilik edebilirse etsin, Çünkü, bu dünya da yolumuz bir defa geçecektir.

                                                                              Mm de STAEL

  * Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de iyi olup olmadığını kimse araştırmaz.

                                                                              HERRICK

  * Dünya da yapılacak en büyük iyilik; korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır.

                                                                              BEYDEBA

  * İyilik severlik ve güler yüz, insana servetten ve iktidardan çok itibar ve değer sağlar.

                                                                              FE'NELON

  * Küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.

                                                                              FONTENELLE

  * İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez. İyilik etmesini de bilmelidir.

                                                                              FE'NELON

  * Kahraman ile büyük adamı aynı terâziye koyarsak, bir iyi adam kadar, ağır basmadıklarını görürüz.

                                                                              Jean de LA BRUYERE

  * İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.

                                                                              Alessandro MANZONI

  * İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç bahsetmeyiniz.

                                                                              Blaise PASCAL

  * Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başka durumda kötülük de yapabilirler.

                                                                              SENANCOUR

  * İyi insanlar, kendilerine lüzumundan fazla iltifat edenlerden nefret ederler.

                                                                              EURIPIDES

  * Her türlü kötülüğü yapmağa muktedir iken, bir şey yapmamak işte budur iyilik.

                                                                              Andre - GIDE

  * Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer.

                                                                              Miguel de CERVANTES

  * İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.

                                                                              Thoreau HEARY

  * Ulusların gelenekleri başka başkadır. Fakat iyilik her yerde birdir.

                                                                              Heinrich HEINE

  * Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.

                                                                              ÇİÇERO

  * İyilik, insanları bir birine bağlayan altın zincirdir.

                                                                              J. Wolfgang GOETHE

  * İnsan, Allah'a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.

                                                                              ÇİÇERO

  * Fenalığa mani olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı ?

                                                                              Honore de BALZAC

  * İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.

                                                                              Guatama BUDA

  * Yakışmayacaklara yapılan iyilik, kötülük sayılır.

                                                                              Ennius OUINTUE

  * İyilik isteyen, önce kendi iyi olmalıdır.

                                                                              J. Wolfgang GOETHE

  * Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir.

                                                                              DİYOJEN

 

       H İ K M E T L E R :

  * İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini,  Kime iyilik edersen, sakın ondan kendini.

  * İyilik etmesini bilmeyen insanın, bildiği başka şeyden hayır gelmez.

  * İyiler diri kalır, isterse bunlar ölüler ülkesine göçmüş olsunlar.

  * İyilik eden kimseyi meth ü senâ edersek, o iyiliğin devamını sağlamış oluruz.

  * İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefâlet asla eksik olmaz.

  * Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsânını isteyen kimse, onun kullarına iyilik etsin.

  * Yaptığın iyilikleri yüzleme, sayıp dökme, sonra iptal etmiş olursun.

  * Yaptığın iyiliği setre, gördüğün lütfu neşre çalış.

 

       A T A S Ö Z L E R İ :

  * İyi söylersen; iyi işitirsin, kötü söylersen kötü işitirsin.

  * Ehli olmayana edilen iyilik, körün evinde ışık yakmaya benzer.

  * İyi ipek kendini kırdırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez.

  * İyilik et komşuna, iyilik gelsin başına.

  * İyi ile konuşan, çuvalına un doldurur.

  * İyilik bilmeyen adam, adam sayılmaz.

  * İyilik eskimez, kötülük unutulmaz.

  * İyilik gibi âlemde sermaye olmaz.

  * İyilik eden unutmalı, gören yâdetmeli.

  * Doğduğun yerden, doyduğun yer iyidir.

  * Adamın iyisi, alışverişte belli olur.

  * Güzele doyulur, fakat iyiye doyulmaz.

  * İyi söyle, iyi işit.

TarihOkunma
Toplam4818
Pzt. 231
Pz. 221
Cts. 212
Prş. 191