21 Temmuz 2018, Cumartesi

Müşâvere ve Danışmak

 

* İşlerinde Allah’tan korkanla istişâre et; selâmet bulursun.

                                                                              Hz.EBÜBEKR (R.A.)

* Dünyaya dalmış, âhireti unutmuş zenginlerle istişare etmeyiniz.Zira, dünyaya olan hırslarından nâşi, gönülleri kararmış olduğundan hayır ve şerri seçemezler.

                                                                              İmam ŞAFİİ (Rah.A.)

* İnce tedbir ve hassas çareleri düşünmeyi gerektiren işleriniz hususunda, sakın yalancı kişilerden yardım isteğinde bulunmayın. Zira yalancı kişiye itaat ederseniz, helâk olursunuz

                                                                              Ömer bin Abdülaziz (Rah.A.)

* Şüphelendiğiniz işlerde, yakınlarınızdan tecrübe sahibi olanların, kararlı kişilerin ve şerefli ihtiyarların görüşlerine müracaat ediniz.

                                                                              Halife Me’mun (Rah.A.)

* Önemli olan işlerinizde yalancının ve kendini beğenmişin görüşüne iltifat etmeyin, böylelerine aldanmayın.

                                                                              Abdülmelik bin Mervan (Rah.A.)

* Yapacağın işte, nefsine meşveret etmek ve ne derse aksini yapmak lâzımdır.

                                                                              MEVLANA Celâleddin Rûmi (Ks.)

* Herhangi bir işte şüpheye düşersen  meşveret et! Yani aklı başında olan değerli kişilere danış, kendi aklınla hareket etme.

                                                                              Yemen Meliki

* Ulularla meşveret kılsa kişi,

  Çıkarır elbette başa ol işi.

                                                                              Zarifi Ömer Efendi

* Danışmayan düzde yolun şaşırır,

  Danışan dağları aşar demişler.

                                                                              Figani

* Meşveretsiz kim bir iş eyleye,

  Şol nedâmet parmağın çok dişleye.

                                                                              Zârifi Ömer Efendi

* Bilsen de bir işi bilene danış,

  Danışan dağları aşar demişler.

                                                                              Mecvi

* Sadece kendine güvenerek kimseye danışmayan insan, dünyanın en büyük filozofu da olsa, hatadan kurtulamaz.

                                                                              J.Stuart MİLL

   H İ K M E T L E R :

* Cimri olan kimseyi asla meşveret meclisine koymamalıdır.

  Seni kastından maksadından uzaklaştırır, fakra dâvet eder.

* Korkak olan kimseyi, görüşüne asla ortak etme, işin hükmü ve kuvvetini zayıflatır. Ve büyük olmayan şeyi büyütür.

   A T A S Ö Z L E R İ :

* Kendinden büyüğüne danışmayınca iş görme.

* Meşveretsiz yapılan işten hayır gelmez.

* Bir senden büyüğü, bir senden küçüğü dinle.

* Danışan dağ aşmış danışmayan yol şaşmış.

* Akıllıya danışırsan aklı senin olur.

* Sorucu ol ki, bilici olasın.

* Danışmak ayıp değil, danışmamak ayıp.

TarihOkunma
Toplam1471
Cts. 211
Pz. 151
Cu. 131
Prş. 121