Cuma, Mayıs 24

Namaz

Neden ve Niçin Namaz

Namaz
Neden ve Niçin Namaz   Namazın bu kadar mühim, bu kadar lüzumlu olduğuna inanmayanlar bir gün utanacaklar, hem de çok utanacaklar.İsterseniz bunu bir misalle anlatayım.Anne karnındaki bir çocuğun ağzı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, eli vardır, ayağı vardır. Bütün aza ve cihazatı tam tekmil verilmiştir. Halbuki bunların hiçbirine orada lüzum yoktur. Orada çocuk, gıdasını, göbeğinden annesine bağlı bir hortumla almaktadır.Şimdi bu çocuk:- Ya Rabbi! dese, şu hortum bana yetmektedir. Pekiyi şu ağza, şu göze, şu kulağa, şu ele, şu ayağa ne lüzum vardı. Hiçbir işe yaramamaktadırlar?Herhalde Allah’dan şöyle bir cevap alacağı muhakkak:- Acele etme kulum, aklın almadığı şeye de burnunu sokma. Sen kısa bir müddet sonra öyle bir aleme gideceksin ki burada ‘her şeyim’ dediğin hortum, orada hiç

Cuma Namazının Dindeki Yeri

Namaz
Cuma Namazının Dindeki YeriYıl içinde ramazan ayı, geceler içinde Kadir Gecesi ne kadar önemli ise günler içinde cuma günü de o kadar önemlidir. Çünkü cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür. Cuma günü Müslümanların en önemli görevi haftalık ibadet olan cuma namazını kılmalarıdır. Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma, 9)Ayette ezana, cuma gününe, cuma namazına, cuma namazının farz oluşuna, cuma hutbesine, cuma saatinde alış veriş yapılmaması gerektiğine işaret edilmektedir.I. Cuma GünüAyette geçen “el-cumu‘ati” kelimesi, “topl

Resimlerle Namazın Kılınışı-2

Namaz
  (Resim: 3)   (Resim: 4)             Secdeden kalkarken: Önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır.      İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rekat" denir.             İkinci Rek'at:      1) Ayakta sırasıyla;      a) Besmele,      b) Fatiha sûresi,      c) Kur'andan başka bir sûre veya Ayet (Zammı Sure) daha okunur.      2) Birinci rekatta olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükû ya varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiyel-azim" denilir.(Resim : 5-6)            (Resim: 5)   (Resim: 6)             3) "Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ lekel-hamd" denilir.(Resim : 7-8)      (Resim: 7)   (Resim: 8)             4) "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere

Resimlerle Namazın Kılınışı-1

Namaz
Namazın Kılınış Şekli Örnek olarak sabah namazının iki rekat farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rekatlı bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır.       Sabah Namazının Farzının Kılınışı:      Birinci Rekat:      1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.      2) İkamet getirilir. (Erkekler için)      3) Niyet:      "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.      4) İftitah tekbiri:      "Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır. Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkt

Namaz Tevazu ve Duadır

Namaz
 Namaz tevâzudur, yalvarmadır, günahtan pişmanlıktır ve ellerini kaldırıp “Allah’ım!” diye yakarmadır. Kim böyle yapmazsa namazı eksiktir.” ( Tirmizi, Salat, 166) Namaz duâdır. Namaz kılan bütün organlarıyla Allah’a duâ ederken âzâları âdetâ dil kesilir. Kul, bütün âzâlarının katıldığı bir lisan ile gönülden duâ edince duâsına icâbet edilmesi bir vaad-i ilâhîdir. Nitekim Allah Teâlâ “ Bana duâ edin ki Ben duânıza icâbet edeyim.” (Gafir, 40/60) buyurmaktadır. Bu âyet-i kerimede mutlak bir duâ emri var. Mutlak emir, gönülden duânın, şartsız kabûlüne delildir. Kime duâ ettiğinin şuûrunda olan bir kul, duâ edince perdeler açılır ve dileği yerine getirilmek üzere “divân-ı ilâhî” ye iletilir. Tasavvuf ricâline göre namaz divân-ı ilâhîde durmaktır. Nitekim Cüneyd Bağdâdî’ye sordular: - Namaz

Mevlana Hazretlerinden Namaz Tarifi

Namaz
Mesnevi de Mevlana hazretleri namaz kılan mü’mini şöyle izah etmiştir: Kurban kestiğin vakit, ALLAH'U EKBER dersin. Öldürülmeye layık olan nefsin zebhi (boğazlanması) sırasındada öyle diyorsun. Namaz kılanın cismi İsmail, ruhu da Hz. İbrahim gibidir ki, ruh ALLAHU EKBER demekle cismin zebhine (boğazlanmasına) tekbir getirmiş olur.  ALLAHU EKBER diyerek miracının kapısını açan mü'min manevi yolculuğa başlar. Manevi sarhoşluk içinde vücudu kıyamda bir sütun gibi durmaktadır. Kıyam halindeki mü'min kâinattaki bütün dağların, tepelerin kıyam sevabını işler. Ruh taşımayan varlıkların ALLAH (c.c)'i zikretmeleri kıyam halindedir. Mü'min elini göbeğinin altına bağlamış olduğu halde Rabbiyle mulakamet eder. Kurandan ayetler okur. Mevla'sına midesine haram lokma girmemesi için dua eder ve

Namazı Terketmekle İlgili Hadis-i Şerifler

Namaz
  1. "Kıyamet gününde kulun en evvel sorguya çekileceği şey namazdır."   2. "Onlarla bizim aramızdaki fark, namazdır. Kim namazı terkederse inkara saplanır."   3. "Kim ikindi namazını geçiktirirse bütün ehl-i beytini ve malını kaybetmiş gibidir."   4. "Namaz, Din'in direğidir."   5. "Kim özrü bulunmadığı halde iki namazı bir vakte toplarsa, muhakkak büyük günahların kapısına yanaşmıştır.   6. "Kim kasden namazı terkederse, cehennem kapısı üzerinde (Buraya girecek olanlardan birisi de budur) diye ismi yazılır"   7. "Kıyamet günü yüzü ilk defa kararacak olanlar namazı terkedenlerdir. Cehennemde LEMLEM isimli vir vadi vardır. Orada her biri bir deve boynu kalınlığında yılanlar bulunur. Uzunluğu bir aylık mesafe olan bu yılanlar, namazı terkeden kimseleri sokarlar. Öyle ki o yılanın zehiri vüc

Teravih Namazı Nasıl Kılınır ?

Namaz
Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek`atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek`atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek`atta bir selâm vererek de kılınabilir. Teravihi iki rek`atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek`at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek`attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır. Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek`atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.Eğer iki rek`attan sonra oturmayıp 4 rek`atta bir oturulmuş ise, o 4 rek`atlar iki rek`at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek`at sonunda mutlaka oturulmalıdır.* Teravih kelimesinde rahatlama manası vardır. Bu sebeple 4 rek`at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu

İslam’da Namazın Önemi

Namaz
İslam’da Namazın Önemi Kelime-i şahadetten sonra İslam’ın en önemli rüknü namazdır. Namaz, belli eylemler ve özel rükünler ile Yüce Allah’a kulluk etmektir. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namazı terk etmek, kılmamak büyük bir günahtır. Peygamberimiz (S.A.V.) kıyamet günüde, hesabı sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir. Namazını hakkıyla kılana Allah’ın rahmeti ve mağfireti vardır. Namaz, insanın maddi ve manevi temizliğinin vasıtası olmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. Çünkü namaz, çirkin ve kötü işlerden alı kor. Allah’ı zikretmek en büyük şeydir. Allah, yapıp ettiklerinizi bilir.” (Ankebüt Süresi-45.Ayet) buyurulmaktadır. Ayrıca, namaz işlenmiş hata ve günahların temizlenmesini de sağlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “Beş vaki