Çarşamba, Nisan 24

Aylar: Şubat 2013

Patani Halkının Haklı Direnişi

Ayetullah Coşkun
Patani Halkının Haklı Direnişi Patani, Tayland sınırları içerisinde ve Tayland’ın güneyinde yoğun olarak Müslümanların yaşadığı yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin olan bölgenin adıdır. Tayland Müslümanları olarak bilinen bu kesimin büyük bir çoğunluğu köken olarak Malay ırkına mensuptur. Yüz Ölçümü 13.721 km2. Patani Halkının tarihi Güneydoğu Asya’nın en eski krallıklarından biri olan ve tarihi antik çağlara dayanan Langasuka Krallığına dayanıyor. Langasuka Krallığı 1. Yüzyılın ortalarında kuruldu. Langasuka Krallığı döneminde Patani Halkı din olarak Budizme inanıyordu. 12. yüzyılda Çin’e ticaret yapmaya giden Arap ve Yemenli tüccarlar vasıtasıyla İslam bölgede yayılmaya başladı. Daha sonra ismi değiştirilip Patani ismini alan krallığın Sultanı Müslüman olup İsmail adını aldı.