Çarşamba, Mayıs 6

Yok Olunmadan Var Olunmaz

Yok Olunmadan Var Olunmaz

Aziz okuyucularım,

Tohum toprağa atılır yok olur sonra dirilir, toprağı yararak ayağa kalkar, dünyaya hayat verir.

Ölüm insanın kıyametinin kopmasıdır, buna Kıyameti Suğra denir yani küçük kıyamet. Dünyanın ölümü ise büyük kıyamettir.

Ölüm, insanın belli ve ölçülü hayatının sona ermesiyle yeni ve sonsuz hayatın başlamasıdır.

Ölüm yok olmak değildir. Bir alemden diğer bir aleme göç etmektir. Buna şöyle de diyebiliriz, dünya sıkıntılarından âhirete, huzura, rahata, cennete hicrettir.

Ölümü hatırdan çıkarmamak ve sık sık hatırlamak insanı iyi işler yapmaya, fena işlerden kaçınmaya sevk eder.

Konumuzla ilgili ayet ve hadis meallerinden, İslam büyüklerinin sözlerinden ibretler alarak ebedi hayatımıza hazırlanmalıyız.

Ayetler:

* Deki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır…(Cuma Suresi,Ayet:8)

* Herkes ölümü tadacaktır, mükâfatlarınız kıyamet günü tamamıyla verilecektir…(Al-i İmran Suresi,Ayet:185)

“Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, iyi iş yapsın.(Kehf Suresi,Ayet:110)

Hadisler:

* Ölen herkes pişman olacaktır, (şu iki) kimse daha çok pişman olacaktır. Bunlardan biri; daha çok iyilik (ve ibadet) yapmadığına, diğeri de (kötü kimsede); neden kendimi kötülüklerden (günahlardan) çekip almadım diye pişman olup, nedamet duyacaktır. (Tirmizi;Zühd,59)

* Sizden biriniz öldüğü zaman, sabah akşam yeri kendisine arz edilir. Eğer cennet ehlindense, cennet ehlindendir, denilir. Şayet ehl-i nardan ise, ona: “Allah seni diriltinceye kadar, kıyamete dek yerin budur! denilir. (1001 Hadis.H.N.462-Naim Erdoğan)

İslam Büyüklerinden:

* Ölüme kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.

Hz.Osman

* Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapın.

Ömer Bin Abdülaziz (Rah.A.)

* Ölüm insanı ahirete götüren zaruri bir binektir.

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Beyitler:

* Ölüm bizi çağıran sessizliğin sesidir,

Dünyadaki koşunun, mezarda bitmesidir.

Abdurrahim Karakoç

* Ölünce başlayacak uzun meşekkatli bir yol,

O yol için şimdiden erzak hazırla bol bol.

Kadir Çetin

* Şunu bil ki ey nefis, kabirdir esas evin,

Ölüm Hakk’a dönüştür, buna üzülme sevin.

Mustafa Hilmi Efendi

* Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber,

Hiç güzel olmasaydı ölürmüydü peygamber.

Necip Fazıl Kısakürek

Atasözleri:

* Ölenle kim ölmüş, herkes nevbetin bekler.

* Adam adama yük, can gövdeye mülk değildir.

* Gelmek gitmek içindir, doğmak ölmek içindir.

* Olacakla öleceye çare bulunmaz.

* Her soluk almak, ölüme doğru atılan bir adımdır.

* Eğer dürüst yaşamışsak, nasıl öleceğimizi düşünmemeliyiz.

* Evini temiz tut misafir gelir, vücudunu temiz tut ölüm gelir. 

Son Söz: Öldükten Sonra Yaşamak isterseniz, Ölmez Bir Eser Bırakınız.­ – Hz.Ali (r.a.)

Selam, Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

420 Okunma

Bir cevap yazın