Salı, Mayıs 5

Etiket: İslâm Ansiklopedisi

Aişe El-Mennubiye

Aişe El-Mennubiye

Örnek Hanımlar
Aişe El-Mennubiye (Ö.655/1257) Seyyide diye tanınan Tunus’lu bir kadın Sofî Aişe’nin daha çocuk denebilecek yaşlarda tasavvufa yatkın olduğu görülmüş, sonraları manevî hayatı gelişip zenginleşerek, kendisinde kerametler zuhur etmeye başlamıştır. Ailesi tarafından amcasının oğlu ile evlendirilmek istendiğinde zahidane bir tavırla bu evliliğe karşı çıkmış, Tunus’a giderek bir kervansaraya sığınmış, eliyle eğirdiği ve dokuduğu yünle geçinmiştir. Ebu Hasan es-Şâzeli’ye intisap eden Mennubiye’nin kendisi için hiç bir şey biriktirmeyip elindekini fakirlere dağıttığı, yanındaki bir dirhemi bağışlamadan yattığında “bugün kulluğumuz noksandır” dediği nakledilmektedir. Halk arasında evliya olarak tanınan Aişe el-Mennubiye 76 yaşlarında iken 4 Ağustos 1257’de, rivayete göre, “Allah şüphesiz takva sa