Perşembe, Mayıs 7

Etiket: Ayetler

Mükemmel İnsan

Mükemmel İnsan

Muzaffer Coşkun, Son Haberler, Uncategorized
Mükemmel İnsan Allah (c.c.) kâinatı insan için yarattı. İnsanı da kendisini tanımak, iman ve itaat etmek için yarattı. Evet, Yüce Allah (c.c.), bilinmek, sevilmek ve saygı göstermek için insanı yarattı. Adem (a.s.) babamızı cennetten dünyaya göndermeden önce bir insanın yaşayabilmesi için ne lazımsa hepsini hazırladı. Ondan sonra Adem (a.s.) babamızı Havva validemizle beraber dünyaya yerleştirdi. Cenab-ı Hak bir hadis-i kudside peygamber (s.a.v.)’in diliyle; “Ben bir gizli hazine idim, bilinmiyordum. Bilinmek için kâinatı ve insanı yarattım. (Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132) İnsan başlıca üç şey için yaratıldı: 1. Allah’ı (c.c.) bilmek O’na iman etmek için. 2. İbadet ve itaat etmek için. 3. Halife olarak yarattı. (Bakara Suresi Ayet:30) İnsan Allah’ın yeryüzündeki

Kur’an-ı Kerim

Kuran
       Kur’an-ı Kerim     Allah’ın kelamıdır. İnsanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’e Arapça olarak Cebrail aracılığıyla vahyedilmiştir. Hz. Peygamberden itibaren nesilden nesile tevatür yoluyla nakledilegelmiştir. Okunmasıyla da ibadet edilen bu ilahi kelam eşsizdir. Onun bir benzeri ortaya konulamamıştır, konulamaz.     Kur’an-ı Kerim evrenseldir. İlahi kitapların sonuncusudur. Kıyamete kadar insanlığa yol gösterecek yegâne ilahi kitaptır. Allah, Kur’an-ı Kerim’i bizzat kendi korumasına almıştır. Onunla, daha önce indirdiği ilahi kitapların geçerliliğine son vermiştir. Zaten Kur’an’dan önce indirilen ilahi kitaplar insanlar tarafından tahrif edilmiş bulunuyordu. Nitekim, önceki ilahi kitapların tahrif edildiği bizzat Kur’an tarafından i

Kur’an-ı Kerim’den Dualar

Dualar
KUR'AN-I KERİM'DEN DUALARPeygamber Efendimizin Duası“Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.” [1]Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua“Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.” [2]Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.” [3]Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua“Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.” [4]Kâbe’yi Yaptıktan Sonraki Duaları“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir p

Bakara Suresi 128.Ayet

Dua Ayetleri
Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Bakara Suresi 128.Ayet