Perşembe, Mayıs 23

İslam’da Namazın Önemi

İslam’da Namazın Önemi

Kelime-i şahadetten sonra İslam’ın en önemli rüknü namazdır. Namaz, belli eylemler ve özel rükünler ile Yüce Allah’a kulluk etmektir. Namaz dinin direği, müminin miracıdır.

Namazı terk etmek, kılmamak büyük bir günahtır. Peygamberimiz (S.A.V.) kıyamet günüde, hesabı sorulacak ilk amelin namaz olacağını bildirmiştir.

Namazını hakkıyla kılana Allah’ın rahmeti ve mağfireti vardır. Namaz, insanın maddi ve manevi temizliğinin vasıtası olmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. Çünkü namaz, çirkin ve kötü işlerden alı kor. Allah’ı zikretmek en büyük şeydir. Allah, yapıp ettiklerinizi bilir.” (Ankebüt Süresi-45.Ayet) buyurulmaktadır.

Ayrıca, namaz işlenmiş hata ve günahların temizlenmesini de sağlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “Beş vakit namazı, bir insanın kapısının önünden akıp giden temiz bir ırmağa,

namaz kılmayı da bu ırmakta her gün beş kere yıkanmaya benzetmiştir ve Allah, namaz sayesinde günahlarını siler. “(Buahri, Mevakit, 6; Müslim, Mesacit,282) buyurmuştur. 

Atalarımızda, kıl beşi, kurtar başı demişlerdir. Beş vakit namazını hakkıyla kılan bir Müslüman, her şeyi ile örnek olan Allah’ın en sevgili kuludur.

21 Okunma

Bir cevap yazın