Perşembe, Mayıs 7

Rızık Duaları

  1) Allah’u Letîfun bi îbadihî yerzuku men yeşââ’ ve hüvel kaviyyül âzîz.

                                                                        ( Her gün 9 defa okunacak )

 

  2) İnnallâhe hüver-rez-zâku zül kuvvetil metîn.

                                                                                          ( Her gün 10 defa okunacak )

 

  3) Allah’u ekberu kebirâ vel hamdulillâhi kesîra ve sübhanallâhi bükraten ve esîla           ya rezzakü rizkan kesîra.

                                                                       ( Her gün 3 defa okunacak )

 

  4) Mâ şâ Allah velâ havle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete vela azamete illâbillahil âliyyil âzîm.

                                                                                         ( Her gün 3 defa okunacak )

 

  5) Hasbiyallâh Lâ ilahe illahü âleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb’ül arşil azîm.

                                                                                         ( Her gün 7 defa okunacak )

405 Okunma

Bir cevap yazın