Perşembe, Mayıs 23

Namazı Terketmekle İlgili Hadis-i Şerifler

 

1. “Kıyamet gününde kulun en evvel sorguya çekileceği şey namazdır.”

 

2. “Onlarla bizim aramızdaki fark, namazdır. Kim namazı terkederse inkara saplanır.”

 

3. “Kim ikindi namazını geçiktirirse bütün ehl-i beytini ve malını kaybetmiş gibidir.”

 

4. “Namaz, Din’in direğidir.”

 

5. “Kim özrü bulunmadığı halde iki namazı bir vakte toplarsa, muhakkak büyük günahların kapısına yanaşmıştır.

 

6. “Kim kasden namazı terkederse, cehennem kapısı üzerinde (Buraya girecek olanlardan birisi de budur) diye ismi yazılır”

 

7. “Kıyamet günü yüzü ilk defa kararacak olanlar namazı terkedenlerdir. Cehennemde LEMLEM isimli vir vadi vardır. Orada her biri bir deve boynu kalınlığında yılanlar bulunur. Uzunluğu bir aylık mesafe olan bu yılanlar, namazı terkeden kimseleri sokarlar. Öyle ki o yılanın zehiri vücudunun içinde yetmiş sene kaynar, sonra etini pişirir.”

 

8. “Kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terk vardır.”

 

9. “Emanete riayeti bulunmayanın imanı, temizliği olmayanın namazı, namazı olmayanın dini yoktur. Namazın dindeki yeri, başın ceseddeki yeri gibidir.”

 

10. “Kim namazı kasten terkederse açıkca küfre girmiş olur.”

 

11. “Kasden namazı terketme! Bir kimse namazı kasden terkederse, muhakkak Allah ve Resul’ünün hıfz ü himayesi o kimseden kalkmış olur.”

 

12. Bana Cebrail A.S. geldi ve “Oku” dedi. Ben “Neyi okuyayım?” dedim.

 

O : —“Sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını uğrayacaklardır” mealindeki ayet-i celileyi oku” dedi.

 

Ben: —Ey Cebrail! Benim ümmetimden de namazı zayi edenler olur mu? dedim.

 

O: —Evet, ahir zamanda ümmetinden öyle insanlar gelecekki, namazı ihmal, vakitleri de te’hir edecekler, şehvetlerine tabi olacaklar. Onların paraları kendilerine namazdan değerli olacaktır” dedi

 

13. “Ya Eba Hüreyye! Ehl-i beytine namazı emret; Allahü Teala hiç ummadığı yerden sana rızkını gönderir.”

21 Okunma

Bir cevap yazın