Perşembe, Mayıs 7

Miraç Kandili

Miraç Kandili

05 Haziran 2013 Çarşamba gününü Perşembe gecesine bağlayan gece Miraç kandilidir.

Bu gece ; “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir bölümünü gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren/yolculuk yaptıran Allah’ın şânı yücedir. Gerçekten o, işiten ve görendir.” (İsra, 17/1)  ayet-i kerimesinde de belirtildiği üzere alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimiz başka bir manevî binitle, göklere çıkmıştır.

Bu gece Kadir Gecesi’nden sonra en kıymetli gecelerimizdendir.

Hz.Muhammed (s.a.v.) birçok tecellilere mahzar olduğu Miraç, iki aşamalı olarak gerçekleşmiştir. İlki isrâ, ikinci aşama ise miraç olayıdır. Birbirini izleyen isrâ ve miraç olayı, Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl kadar önce 621 yılında Mekke’de meydana gelmiştir. İsrâ ve miraç, gece seyahati ve yüce makamlara yükselme anlamındadır.

1 – İsrâ Olayı

Arapça bir kelime olan İsrâ, “gece yürüyüşü, gece yolculuğu, geceleyin yürüme” anlamındadır. Hz.Muhammed’in (s.a.v.) hayatındaki önemli olaylardan olan isrâ olayı, Recep ayının 27. gecesi Kâbe’de uyuduğu sırada, vahiy meleği Hz.Cebrâil’in (a.s.) Yüce Allah’ın kendisini yüce katına davet ettiğini bildirmesiyle başladı. Hz.Muhammed (s.a.v.), Hz.Cebrâil’in (a.s.) rehberliğinde manevî binit Burak’la Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya gitmiştir. Miracın, Yüce Allah’ın sosuz kudretiyle gerçekleşen Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya kadarki bu ilk bölümüne İsrâ adı verilir.

Miracın dünya üzerindeki ilk bölümü olan İsrâ olayı, başlangıcında yer aldığı için adını verdiği İsrâ Sûresi’nde, şöyle anlatılmaktadır: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir bölümünü gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren/yolculuk yaptıran Allah’ın şânı yücedir. Gerçekten o, işiten ve görendir.” (İsra, 17/1)

Hz.Muhammed (s.a.v.), Kudüs’te kısa bir süre kaldı. Bu sırada, Mescid-i Aksâ’da iki rekat namaz kıldı.

Bundan sonra, Hz.Muhammed (s.a.v.) başka bir manevî binitle, göklere çıkmıştır.

2 – Miraç Olayı (Mi’râc-ı Nebî)

Arapça bir kelime olan Miraç, yükselme ve yükseğe çıkma anlamındaki “urûc” kelimesinden türeyen âlet/gereç ismidir. Miraç, “merdiven, yükselteç, asansör” gibi anlamlara gelir. Mescid-i Aksâ’dan başlayarak göklerin bütün tabakalarından geçip ilâhî huzura kadarki bölüme, Miraç denir. Hz. Muhammed (s.a.v.) göklerden sonra hiçbir insan veya meleğin erişemeyeceği yüce makamlara yükselmiştir. Varlıklar âleminin son noktası olan Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar Cebrâil ile, daha sonrasına ise Refref adındaki manevî binitle gitmiştir. Beytü’l-Ma’mûr kendisine gösterilmiştir. Bundan sonra rabbinin huzuruna çıkan Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sırada, nice sırlara, hikmetlere, nûrânî tecellilere mazhar olmuş, burada hiçbir aracı olmadan doğrudan vahiy almıştır.

Miracın sırlar dolu bu ikinci bölümüne, Necm Sûresi’nde şöyle işaret edilmiştir: “(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (bir yorumda Cebrâil) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. Sonra (ona) yaklaştı. Derken, sarkıp daha da yakın oldu. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. Böylece Allah, kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp, gözün gördüğünü yalanlamadı. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında, onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki, onu bir başka inişte daha görmüştü. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında. Me’vâ Cenneti, onun yanındadır. O zaman Sidre’yi, kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı (çakılıp kaldı). Andolsun ki o, rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/7-18)

Miraçta Alınan Oniki Emir

1- Allah’tan başkasına kulluk etmemek,

2– Ana-babaya iyi davranmak,

3– Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara hakkını vermek,

4- Cimri ve israfçı olmamak,

5- Yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmemek,

6- Zinaya yaklaşmamak,

7- Haksız yere cana kıymamak ve cinayet dolayısıyla aşırı gitmemek,

8- Yetimin malına güzelce yaklaşmak,

9- Ahdi ve sözü tutmak,

10- Ölçü ve tartıda doğruluk,

11- Hakkında kesin bilgi sahibi olunmayan şeyin ardından gitmemek,

12- Yeryüzünde böbürlenerek yürümemek,

Hz.Peygamber (S.A.V.), aynı gece, geri dönmüştür.

Miraç hediyesi olarak, günde beş vakit namaz, Allah’ın şirk koşma dışındaki günahları dilediklerinden affetmesi ve Bakara Sûresi’nin son iki âyetini getirmiştir. (Müslim, iman, 279)

Tüm İslam Âleminin Miraç Kandilini Kutlar

Hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz.

397 Okunma

Bir cevap yazın