Çarşamba, Mayıs 6

Kurban

Kurban

Aziz okuyucularım, Allah’a yaklaşmak anlamına gelen “KURBAN” ibadeti; Kurban olarak kesilmesi uygun olan hayvanın, ibadet niyetiyle belli günlerde usulüne uygun bir şekilde kesilmesidir. Kurban, Allah’ın ihsan buyurduğu varlığa şükran borcu olarak, Allah rızası için yapılan mali fedakarlıkla ilgili bir ibadettir. Bunun içindir ki Kurban dinen zengin sayılanlara bir borçtur ve (Hanefi mezhebine göre) vacip bir ibadettir.

Kurban kesmek; hür olan, misafir olmayan, akıllı olan, baliğ-yetişkin olan, zengin Müslüman kimseler için dini bir vacibedir. Kurbanda da zenginlik ölçüsü aynen zekat ve sadaka-i fıtır gibi (80 gram altın) veya karşılığı El-Sıdır buna nisab denir yani zenginlik ölçüsüdür. Ancak para zekatta yıllanmış olacak. Kurban da ise, Kurban günlerinde nisab miktarı para ve altını olan kimseye Kurban kesmek vacip olur. Yıllanması şart değildir.

Kurbanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve deve ( 5 çeşit hayvan)dan kesilir. El verir ki et yeme niyetiyle değil, Allah rızası için niyet edilip kesilsin. Kurbanlık hayvanın sağlıklı olması gerekir. Kurban, bayramın 1.2.3.günleri kesilir. Ancak 1.gün kesmek daha eftal (en sevaplısı) dır.

Kurbanı tek başına kesmek ortak kesmekten daha sevaptır. Küçük baş hayvanların (koyun, keçi)erkeğini, büyükbaş hayvanların (Deve,manda,sığır) dişilerini kurban etmek daha faziletlidir. Kurban eti üçe ayrılır. Biri eve nafaka, ikincisi fakirlere sadaka, üçüncüsü zenginde olsa komşu akraba ve gayrimüslim komşulara hediye olarak dağıtılır. Kurban eziyet edilmeden kıbleye doğru yatırılır. “Bismillahi-Allah’ü Ekber” diye kesilir. Besmeleyi mü’min bir kimse unutursa o hayvanın eti yenir. Kasten besmele terk edilirse o kurbanın eti yenmez. Kurbanı ehil kimse kesmelidir.

Ölü için kurban kesme mecburiyeti yoktur. Ancak, mevta hayatta iken malının üçte birini hayre-vakfa vasiyet edebilir, varislerde buna uymak mecburiyetindedirler. Ölü için kesilen kurbanda aynen kurban bayramı günlerinde kesilmelidir. Ahmet Hamdi Akseki’li merhum da “İslam Dini” isimli eserinde kurban bahsinde böyle diyor.

Aziz okuyucularım, konumuz kurban olduğundan yazımızı iki ayet, iki hadis-i şerifle bitirelim.

1.Ayet: (Kurban edeceğimiz) Bu hayvanların ne etleri nede kanları Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, takvanız saygınız, sevginiz, iyi niyetiniz amel ve ibadetlerinizdir. [Hac Süresi, Ayet:37]
2.Ayet: Deki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim (kurbanım) hayatım ve ölümüm, hiçbir ortağı olmayan Âlemlerin Rabbi (olan) Allah’ındır–Allah içindir. [El-En‘am Süresi, Ayet:162]

1.Hadis: Bu günümüzde bizim için ilk yapılacak şey namaz kılmaktır, ondan sonra (evlerimize) dönüp kurban kesmek olacaktır. Herkim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur.[Buhari adahi,1]
2.Hadis: Hz.Peyganber Efendimiz, Medine’de on sene ikamet ettiği bu müddet zarfında (istisnasız her sene) kurban kesmiştir.[Tirmizi, Sünen, Edahi,11]

Kurban, ahirette binek olur, kulu Allah’a yaklaştırır, rıza ve hoşnutluğunu kazandırır. Kurbanlarımızla, Allah’a Kurban (yakın) olalım inşa-Allah.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

425 Okunma

Bir cevap yazın