20 Haziran 2018, Çarşamba

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-6

v     Başkaları hakkında nasıl bir dilek ve temennide bulunursan sen de ona nail olursun.

v     Birleşmek başlangıçtır. Birliği sürdürmek, gelişmedir. Birlikte çalışmak başarıdır.

v     Hadiselere ibret gözüyle bakmasını bilmeyenler için hayatın hiç bir manası yoktur.

v     Herkesin derdini düşün dertsiz olursun./ Kardeşine haset etmeyi bırak mes'ût olursun.

v     Girmek istersen şayet saâdet bahçesine, / Gafletten uyan artık sarıl Allah’ın ipine.

v     Akıllı kimsenin âdeti bilmezden gelmek, gafil kimsenin âdeti akıllı görünmektir.

v     Bir işte muvaffak olabilmek için, muvakkaten yenilgiyi de kabul etmeniz gerekir.

v     Yeter sürünmeler artık, hayata dönmeliyiz./  Hayat bağışlayan İslam la kurtulur gemimiz.

v     Hayat geçmesin dersen sıkıntılı elemli,/Her şeyden önce biraz itidal öğrenmeli.

v     Dünyaya hakim olmak istiyorsan, bu işe önce, kendi nefsine hakim olmakla başla.

v     Büyüklerinize karşı itaatli olun ki, küçüklerinizde size karşı hürmetkar olsun.

v     İnsanlar ferdi olarak çalışırlarsa muvaffak olamazlar. Birlikte çalışmak gerek.

v     Hamt ve şükre devam, mevcut nimetin bağlanması, mevcut olmayanın avlanmasıdır.

v     Sonunda tiksinti var günahın, kabahatin,/      Anahtarı ibadet, huzurun ve rahatın.

v     Aramızda güçlense arkadaşlık bağları,Sırtımız yere gelmez, deviririz dağları.

v     Başkalarından daha akıllı olun. Ama bunu söylemek akılsızlığında bulun-mayın.

v     Kendine güveni yitirme, bir işte kazanma ümidini yitiren zaten kaybetmiştir.

v     Kudretli insan, başkalarına hükmeden değil, ihtiraslarına hâkim olabilendir.

v     Görevini güzel yapıp, ağzına, gözüne ve beline sahip olana, kimse dokunamaz.

v     Eğer olmak istersen her işte muvaffak ,/ Ehlinin öğüdüne itaat et muhakkak.

v     Yılmadan usanmadan hevesle ve zevkle çalışana, hiç bir güçlük engel olamaz.

v     İki kelime ezberlemek, iki yük kitap bilgisini dinlemekten daha hayırlıdır.

v     Kendi başarılarının propagandacısı olanlar, yeni başarılar elde edemezler.

v     Bir iş de muvaffak olmak için zaman ister, sebat ister, devamlılık ister.

v     Aklı olgunlaştırmak, Allah’ın rızasına uymak, gazabından sakınmakla olur.

v     Beğenmediğin bir gidişatı, hatır gönül ve menfaat uğruna asla kabul etme.

v     Haramları istemekten kesilmedikçe nefs,Kalp ilahî nûrlara ayna olmaz hiç.

v     Hayatta mesut olmak için üç çare vardır: Çalışmak, sevmek ve ümit etmek.

v     Kendi dertlerinizi unutmak istiyorsanız, başkalarının dertlerine koşun.

v     Zeki adamın bir alameti de şudur; Aldanmaz, fakat aldanmış gibi görünür.

v     Konuşmalarında ölçülü ol; Çünkü “az laf hoşa gider, çok laf boşa gider.”

v     Muvaffakiyetin ilk şartı iradeli olmak ve iradeyi  yerinde kullanmaktır.

v     Hayâ; iyiliklerin anası, değerlerin madeni, yükselmenin de merdivenidir.

v     Her düşündüğünüzü söylemeyiniz, fakat her söyleyeceğinizi iyi düşününüz.

v     Aşağılık duygusu içindeki insanlar, hiç bir başarının sahibi olamazlar.

v     Büyüklük kuvvetli olmaya değil, kuvveti doğru yolda harcamaya bağlıdır.

v     İyice muhakeme edilirse dünler,/ Bu tecrübe yarın ki nice belayı önler.

v     Olgun olmak istersen, kusurunu sana söyleyebilecek arkadaş seçmelisin.

v     Akıllı kimseler, inattan ve sonu gelmez çekişmelerden uzak durmalıdır.

v     Sükut, gizli sözler için muhafaza, bilinmeyen sırlar için bir örtüdür.

v     İnsanlar gerçek saâdeti, sıhhatli ve neşeli bir tabiatla elde ederler.

v     Bir işe başlamak için bilgi, bitirmek içinse çalışma ve sebat gerekir.

v     Evinde huzur bulamayan, dünyanın neresine giderse gitsin rahat edemez.

v     Mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız önce çocuklarınızı tanıyınız.

v     İstirahata hak kazanmak isteyen, bir saatini bile boş geçirmemelidir.

v     Kul kulluğunda gayretli olunca, kulluk edilen zat daha gayretli olur.

v     Tedbir almak gibi akıllılık olmaz, "kuldan tedbir, Allah’tan takdir."

v     Sana karşı geleni haklı görürsen teslim ol, haksız görürsen sükut et.

v     Parlak fikirler pek hoştur, ama yalnız siz çalışırsanız işe yararlar.

v     Hüner, sahibini aziz eder; çünkü "hünersiz adam meyvesiz ağaca benzer."

v     Sükût, insanın dünya sıkıntılarına karşı kullanacağı yegâne süngüdür.

v     İnsanların beyninde hor hakir görünürsen, Allah indinde yükselirsin.

v     Herkes kendi işini görsün, cemiyetin bütün işleri düzgün gidecektir.

v     Yalnız kendini düşünme, yanında bulunanları da düşün, rahat edersin.

v     Ne kadar gezerseniz geziniz en rahat edeceğiniz yer kendi evinizdir.

v     İyiye dönmek için, iyi insanlarla beraber olunuz, onlarla kaynaşınız.

v     Ağzımıza girenle, ağzımızdan çıkana,  dikkat etmezsek kemâle eremeyiz.

TarihOkunma
Toplam669
Çrş. 202
Sal. 191
Pzt. 181
Prş. 141