18 Haziran 2018, Pazartesi

Ecnebi Bilginlerin Veciz Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-1

 

v     ...Çalışmaya vakit ayırın, çalışmak hayatta muvaffak olmanın biricik yoludur.

Düşünmeye vakit ayırın, düşünmek kudret kaynağıdır.

Okumağa vakit ayırın, okumak zekanızı inkişaf ettirir.

Sevmeye ve sevilmeye vakit ayırın, sevmek ve sevilmek, Allah’ın size bahşettiği en büyük lütuftur.

Nezaketli davranmağa vakit ayırın, nezaketli olmak, saadete ulaşmak için atılan ilk adımdır.

Tebessüm etmeye vakit ayırın, çünkü tebessüm ruhu gençleştirir.

                                                                                              Reader's Digest

v     Eğer daima genç kalmak isterseniz, namuslu ve iffetli yaşayın. Çok çalışın ve ibadet yapın.

Life Today

v     Dini inanç (iman) insana zor anlarda karar verme ve karar verdikten sonra da işin sonunu, daha yüksek bir varlığa havale etme imkanını verir. Büyük sorumluluk sahibi olan insanlar ancak, Allah’a inanmak sayesinde huzura erebilir ve tuttukları işlerin üstesinden gelebilirler.

Eisenhover

v     Ciddi öğütler... kim bunları kabul etmez?... Ama asıl gereken, hayatını düzeltmektir.Tatlı meseleler... kim bunları seve  seve dinlemez?... Ama asıl gereken, onların uygulanmasıdır.Uygulamadan seve, seve dinlemek, evet deyip de düzeltmemek, kime ne yarar sağlar ki?

                                                Confucius

v     Bir insanın nasıl öldüğünü sormayın, nasıl yaşadığını sorun. Neler kazandığını sormayın, neler verdiğini sorun. Mevkiini  ve işini sormayın, vazifesini yapıp yapmadığını sorun. Soyunu sopunu dikkate almaksızın, bir insanın değerini ölçmenize yardım edecek vasıflar bunlardır.

Labor

v     Hiç bir insan, gerçekten öğrenmek istediği bir şeyi öğrenmek, veya, yeni bir bilgiye sahip olmak için fazla yaşlı sayılmaz. İnsanı harekete geçiren şey ilgidir. İlginiz olunca bütün yeteneklerinizi bir noktada toplar, bunu yapınca da her yaşta yeni bir şeyi öğrenebilirsiniz.

J.Graham

v     Bir şeyi yapabileceğinize kendinizi inandırırsanız, ne kadar güç olursa olsun onu başarırsınız. Fakat, dünyada en basit işi yapamayacağınız kuruntusuna kapılırsanız, onu yapmanıza imkan kalmaz, tepecikleriyle karşınıza aşılmaz dağlar gibi dikilir.

Emil Cone

v     Milletlere asalet veren kökler, onun mefahiri (geçmişindeki büyük olay ve büyük örnekler) dir. Geçmişindeki büyükleri unutturmaya çalışanlar, milleti mazinin şereflerinden ve asaletten mahrum bırakırlar.

Mortimer Eollins

v     Bildiklerim içinde en önemli saydığım ve daima titizlikle riayet ettiğim prensip şudur: Elimde bulunan bir işi bütün hayatım ona bağlı immişçesine, dikkatimi ve enerjimi toplayarak en mükemmel şekilde onu bitirmeye çalışırım.

Öjen Grace

v     Bir işe başlamadan önce amacını tespit et, heyecan ve olumlu düşünce ile kendini ateşle, meslek hayatına başkalarına yardım ederek başla ve öyle bitir. Böylece yükselme hırsı ve çabasının olumlu bir sonucu olacaktır.

H.Bullis

v     Kim başkalarını yenmek istiyorsa, önce kendini yenmelidir. Kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa, önce kendisi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkasını tanımak istiyorsa, önce kendi kendini tanımalıdır.

Lü-Bu-Ve

v     Bana verilen vazifeyi azimle ve bütün kuvvetimle yapmaya çalışırım. Çünkü en sıkıcı vazifeler bile iyi yapıldığı takdirde kendi mükafatlarını getirirler. Eğer dünyada zorluklar olmasaydı muvaffakiyetlerde olmazdı.

Samuel Smiles

v     İnsanı büyülten ve ona büyük şeyler yaptıran mukaddes ateş (yüksek ideal) dir. Bir de insanlara daima iyilik yapma aşkı kalbinde bulunuyorsa, sana diğer öğrendiklerinin pek fazla yararı olmayacaktır.

Napoleon

v     Şu sonuca vardım ki; insan ve toplum hayatında insanın inandığı şey önemlidir. Çünkü inançlar birleşmenin işaretleridir... İnanç olmasaydı insanlar, bir saman çöpü bile kaldıramazlardı, dağları tabii ki hiç...

Milovan Djilas

v     En neşeli ve en mes'ût insan, rûhundan maddi âlemi en fazla uzaklaştırabilen kimsedir. Çünkü hayat huzuru mânevi âlemdedir. Hayattan hiç bir şey beklemeyen mesut bir insandır.

Pope

v     Hiçbir şart altında cesaretimi kaybetmeye imkan vermem... Başarılmaya değer bir işin üç şartı: Evvela çalışmak, ikincisi o işe bütün varlığınla sarılmak. Üçüncüsü, aklı selim sahibi olmak.

Thomas Edison

v     Bir kişinin yapabileceği en kuvvetli silah, duadır. Hiç bir tedavinin fayda vermediği vakalarda insanların sadece dua gücü ile hastalıklardan ve melankoliden kurtulduklarını gördüm.

Dr.Alexis Carrel

v     İnsanların, ümitlerinin gerçekleşmesini, saâdete ulaşmalarını ancak, Allah’ın iradesine uygun temiz bir hayat yaşamak sûretiyle temin edebileceklerine inanıyorum.

J.D.Rochfeller

v     Allah, bütün insanları mutlu olmaları için yaratmış ve bu konuda gerekli olanları onlara vermiştir. Talihleri ters gidiyorsa kendi yanlışları ve yanılgıları yüzündendir.

Epictetos

v     İktisat ederek topladığınız parayı çocuklarınızın dimağına, ahlakına ve sağlığına sarf ediniz, sermayeniz ancak burada hiç vergi vermeden azami hasılat getirecektir.

Dr.V.Pauchet

v     Mutluluğu bulmak için kendimizi çok zorlarsak bile onu bulamayız. Fakat, Allah’ın dünyası ve onun öteki kurallarıyla kaynaşırsak, mutluluk işte oradadır. Ve bizi beklemektedir.

Dr. A.Schweitzer

v     Muvaffakiyetimin sebepleri; şaşmaz bir sebat, durmadan çalışma, kendinize yapılmasını istediğiniz şeyleri başkalarına yapmak prensibine dört elle sarılmış olmak lığımdan ibarettir.

Mr.Lindsay

v     Kuvvetli fikir ve bu fikri takip, sağlam ahlak, sadakat gibi, insana her üzerine aldığı işi yürütmek imkanını veren meziyetler, dimağı en büyük başarılar için hazırlayan en büyük amildir.

Fredrick B.Robinson

v     Seksen altı yıl yaşadım, insanlardan yüzlerce sinin muvaffakiyet şahikasına tırmandıklarını gördüm. Muvaffak olmak için, çok mühim olan unsurların en mühimi inançtır.

Kardinal Gibbors

v     Hür olmak mı istiyorsunuz? Evvela Allah’ı seviniz, komşularınızı seviniz, toplumun hakkına hürmet etmeyi seviniz; o zaman hakiki hürriyete kavuşmuş olursunuz.

John Milton

v     Edebi olsun, bilimsel, siyasal veya sanayi alanında olsun, eğer bir eser meydana getirmek niyetiniz var ise, kendinizi tüm benliğinizle ona veriniz. Başarırsınız.

Andre Maurois

v     Bir işe başlarken gücünüzü tam harcayınız. Uygulama sahasını iyice saptayınız. Bunu yaptıktan sonra da azimli, ateşli, delici olunuz. O işi mutlaka başarırsınız.

Andre Maurois

v     Galebe çalacaklarına inananlar muhakkak galip gelirler. Her gün bir güçlüğü ve bir korkuyu yenmeyenler hayatta ilk dersi öğrenmemiş sayılırlar.

Emerson

v     Düşmanlarımızın ve garazkârlarımızın kalbinde bizi yakacak ateş vardır. Akıllı insan o ateşi daha ziyade parlatmağa bakmaz, iyilikle söndürmeye çalışır.

Eflatun

v     Dünya inançlı, azimli ve faal bir insan için nasıl olması lazımsa öğledir. Yani engellerden oluşmuştur. İnsana düşen; o engelleri aşıp hedefe ulaşmaktır.

Pauchet

v     İnsan oğlunu ihtiyarlatan, geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideâl yokluğudur. Yıllar cildi buruşturur. Fakat, ideâlsizlik ruhları öldürür.

General Mc Arthur

v     Hayatın büyük üzüntüleri için cesaretli, küçükleri için de sabır ve dayanıklı olmağa çalışınız. O zaman her şeyin üstesinden gelirsiniz.

Victor Hugo

v     Yaşamak sanatı, bir günün içine mümkün olduğu kadar işi sığdırmak değil, fakat o günü zevk, huzur ve neşe içinde geçirmenin yolunu bilmektir.

Karin Roon

v     İnsan bilgisini planlı ve muntazam bir şekilde arttırmazsa, bilgisini arttırdığı derecede düşüncelerinin şirazesi (düzen ve bağlantısı) bozulur.

Herbert Spenser

v     Hayatta muvaffakiyetin sırrı, insanların düşüncelerini değiştirmenin çaresini bilmektir. Avukat da, bakkal da, siyasetçi de, vaiz de bu sayede muvaffak olur.

Dr.Frank Crane

v     Okuma, öğrenmek sanatların en zorudur... Hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.

Goetho

v     Şu iki şeye dikkat et: Bahtıma diyerek, tesadüfe bir şey yapma, maksatlı ol!

      Hal ve hareketini genel menfaate yararlı bir amaca bağla.

Marc Aurele

v     Mesut mu olmak istiyorsunuz? O halde; kederi, korkuyu, kıskançlığı, fenalığı, cimriliği, tembelliği ve serkeşliği kalbinizden kovunuz.

Epiktetos

v     Şimdiye kadar hiç kimseyi ailesi yükseltmemiştir. İnsanları yükselten şey, süreli ün, soy sop değil, düşünce ve davranışlardır.

Skokeleff

v     Kavga ve münakaşadan çekininiz. Yolunuzu engelleyen bir köpeğe yol vermek, onun tarafından ısırılmaktan çok daha iyidir.

Abraham Lincoln

v     Dünya, ister kazanç olsun, ister şeref olsun; bütün mükafatlarını bir şeye bahşeder; o da , insiyatifdir, yani şahsi teşebbüstür.

Elbert Hubbart

v     İnsana hareket veren ilgidir. İlginiz olunca, bütün yeteneklerinizi bir noktada toplar, bunu yapınca da istediğiniz işte muvaffak olursunuz.

J.Graham

v     İnsan evvela düşünüp, sonra konuşmalıdır. Geç söylemekte mahzur yoktur. Hüner, başkası susturmadan susmasını bilmektir.

Mme’de Stael

 

v     İnsanın değeri ve büyüklüğü; geleceği görebilme yeteneğine sahip olması iledir. Bu da geçmişi (tarihi) iyi bilmekle mümkündür.

Chilon

v     Ömrünüzü yalnız değeri olan işlere, yüksek duygu ve düşüncelere gerçek sevgilere, eseri yaşayacak teşebbüslere harcayınız.

Andre Maurois

v     Her gün yirmi otuz sayfa okumak mukabilinde kısa bir zaman içinde kültürünüzü yükseltir ve kütüphaneler devretmiş olursunuz.

Dale Carnegie

v     Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından yararlanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

La Bruyer

v     Kendinizi yenilmiş saydığınız anda sırtınız yere gelir. Zafer ve kazanç eninde sonunda bunları başaracağına inanan kimsenindir.

Anon

v     Bir işi başarmadan, başka bir işe el atmayınız. Ve bir işi yaparken sanki bütün hayatınız ona bağlı imiş gibi hareket ediniz.

Eugene Grace

v     Bir toplulukta hak sahibi olmak, herkesin bir iş görmesi esnasına dayanacaktır. İtaat etmek, insana itaat ettirmek hakkını verir.

Emerson

v     Evlendikten sonra karınızın, sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz; şimdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın.

G.J.Nathau

v     En faydalı insan, hayatta parlak laf söyleyen değil, en yüksek düşünen insan da değil, fakat meydana parlak eserler çıkarandır.

Samuel Smiles

v     Allah’a iman benim hayatımın temel direğini oluşturur. Allahsız ben bir hiçim. Ben bütün gücümü, Allah’a inancımdan alıyorum.

Walesa

v     Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve irfanını kullanarak ihtiyarlamak manen yükselmek demektir.

Goethe

v     Kendi kendini yetiştirmenin sırrı; her yetişkinin bir çocuğu okutmasıdır. Yetişkinler de böylece kendini yetiştirmiş olur.

Frank A.Clark

 

v     Kendi iyiliğinizi isterseniz, iyi kimselerle dost olun. Çünkü kötü bir arkadaş edinmektense, yalnız kalmak daha iyidir.

George Washington

v     Yüksek tepelerde hem yılan hem kuşa tesadüf edebilirsiniz. Fakat biri sürünerek , öteki uçarak yükselmiştir.

Nietsche

v     Yirmi beş yaşına varmadan önce, öyle bir karakter yapmış olmalısın ki, bütün hayatın boyunca sana hizmet etsin.

L.Colling Wood

v     Mutlu yaşamak isteyen, çok işe girmemeli, kendi gücünden üstün ve yaradılışına aykırı işler yüklenmemelidir.

Demokrit

v     Eğer olgun değilsen, ilmin irfanın yoksa sus. Susman hayırlıdır. İçsiz cevizi hafifliği, insan oğlunu da dili rezil eder.

Mme’de Stael

v     Tecrübe ile, uzun bir gezide kestirme bir yol buluruz. Öğrenim bir yılda, tecrübenin yirmi yılda öğrettiğini öğretir.

Roger Askham

v     Ölümü daima gözün önünde bulundur. O zaman asla adi işlere düşmezsin ve hiç bir şeyi fazla coşkunlukla arzu etmezsin.

Epiktetos

v     Başkalarını iyilikle ve saygıyla dinlemek, iç zenginliğinin en güzel belirtisi ve daha iyi olmanın en büyük yardımcısıdır.

J.Stuart

v     Yaşlılıkta dinç kalmanın en iyi yolu, zihnen genç kalabilmektir. Bu da kitabi mesaiyi devam ettirmekle mümkündür.

Mortimer Eollins

v     Hayat hiç bir zaman gecikmeyi affetmez. Plansız çalışan bir kimse, ülke, ülke dolaşıp define arayan ahmağa benzer.

Descartes

v     Hayatı kazanmak için bir gün sonrasını dahi bekleme. Günleri, her biri bütün bir hayatmış gibi değerlendirmeyi bil.

Seneca

v     Daima kendinize bir meşguliyet bulun, üzüntülü insan faaliyet içinde kendini kaybetmezse, yeis içinde helâk olur.

Dale Carnegie

v     İstekli mi siniz? Hemen bu dakikadan itibaren ne yapacaksanız inandığınız şeye hemen başlayın. Yapacaksınız.

Goethe

v     Yenilgi, insana cesaretsizlik veren bir şey olacak yerde, insanı daha çok çalışmaya iten bir neden olmalıdır.

South

v     Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın. O vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi arayıp bulurlar.

Th.Moore

v     Kendini tanıtmak istiyorsan, başkalarının davranışlarına dikkat et. Başkalarını anlamak istiyorsan kendi gönlüne bak.

Schiller

v     Zengin olmak isterseniz, yalnız para kazanmayı değil, daha çok tasarruf etmenin yollarını (iktisadî) öğreniniz.

B.Franklin

v     Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onu kendisinden aşağı kimselerle olan münasebetlerinde tetkik edin.

Pecaut

v     Gerçek anlamda eğitilmiş -tahsilli terbiyeli- bir milletin idare edilmesi kolay, fakat esir edilmesi imkansızdır.

Lord Broughan

v     Saadetin yolunu, isteklerimin yerine getirilmesine gayret etmekle değil, arzularımın kısılmasında buldum.

John Stuart Mill

v     Beni başarılı buluyorsanız, bunu büyük ölçüde, her zaman dikkat ve özenle sürdürdüğüm çabaya borçluyum.

Dalton

v     İlim ve hünerle iyi ahlak kazanmak sizin elinizdedir. Elinde olan şeyi bırakıp başkalarına müracaat etmek ahmaklıktır.

Mme’de Stael

v     Hayatta yapılacak öyle güzel şeyler vardır ki, faydasız şeylerle vakit öldürenlere çok yazık.

Dr.V.Pauchet

v     İnsanlar bir arada yaşamak için yaratılmışlardır. Ya onları ıslah etmeli, yahut onlara tahammül etmeli.

Marc Aurele

v     Eğer daima genç kalmak isterseniz, namuslu ve iffetli yaşayın. Çok çalışın ve ibadet yapın.

Life Today

v     Hayat yolundaki dikenlerden kurtulmanın en kestirme yolu, aralarından çabucak geçmektir.

Voltaire

TarihOkunma
Toplam1371
Pzt. 181
Cts. 161
Prş. 141
Çrş. 131