20 Haziran 2018, Çarşamba

Hayatta Başarının Sırrı

 

Belki siz de dikkat etmişsinizdir. Ne vakit aynı yerde çalışan birkaç kişi bir araya gelse, muhakkak amirlerini ve büyüklerini çekiştirirler. İşte buna da manasız ve lüzumsuz tenkit denir. Zaten bu çeşit dedikodular adetleri, usulleri ve şahsiyetleri değiştiremeyeceği için çenenizi yormaktan başka bir işe yaramaz. Birisini tenkit edeceğiniz zaman, bu hareketinizde haklı olup olmadığınızı düşünmeniz çok iyidir. Yıkıcı gaye güden veya şahsi kinlerden veya düşmanlık hislerinden doğan tenkitlerin hiçbir kıymeti yoktur. Bir şeyi veya kimseyi tenkit edecek ehliyeti haiz olmayanların susmaları daha faydalıdır.

 

Her önünüze gelen kimse ile dedikodu yapmanın, haklı da olsa başkalarını tenkit etmenin bazen de pek büyük zararı olabilir. Zira bazı insanlar işittiklerini ballandıra ballandıra ve üzerine daha birçok uydurma şeyler ilave ederek etrafa yayarlar!

 

İnsan hayatta birçok müşküllerle karşılaşır, fakat azim ve cesaret sahibi ise bütün bu maniaları devirerek kabiliyetini ispat eder. Günlük hayatta karşılaşılan sayısız güçlüklerin  sizi hiç yıldırmaması lazımdır. Hatta amirleriniz bile size bazen kaba muamelede bulunabilirler. Buna rağmen onlara karşı gelmemeniz ve sert münakaşalara girişmemeniz icap eder.

 

Yükselmek isteyen kimselerin şu noktalara riayet etmeleri lazımdır:

 

1.      Söylenen şeyi yapmak veya emirlere riayet etmek. Zaten sizin o mevkide bulunmanızın sebebi, söylenen şeyi yapmanız içindir. Bunu yapmadığınız taktirde kendi fikirlerinizi de söylemek hakkınız olmakla beraber, yine amirinize uymanız lazımdır. Aynı işi birkaç defa tekrar edip yorulmak istemeyen bir insan, onu  söylediği tarzda yapar.

2.      Katiyen kafa tutmayınız, zira karşınızdaki insanın şahsından ziyade makamına saygı göstermeniz lazımdır. Hatta bazı kimseler karşılarındaki insanların terbiyeli olup olmadığını ona   bir emir vererek anlarlar. Eğer büyüklerin veya amirlerinizin fikirlerine iştirak etmiyorsanız bunu kendilerine kibarca anlatmaya çalışınız. Onların kusurlarını itiraf ettirmek yoluna hiç sapmayınız. Zaten akıllı insanlar kendi kusurlarını kendileri görür ve söylerler. Kendini beğenen insanlara ise, kusurlarını söyleyip boş yere laf işitmeyiniz.

3.      Yaptığınız işin mukabili olarak, amirinizden  tebrik ve takdir beklemeyiniz. Hatta çok defa amirler veya büyükler bir işi başardıktan sonra size daha ağır ve acele yapılması lazım gelen bir iş verirlerse bundan katiyen yılmayınız. İyi niyetle vazifenize devam ederseniz bir gün mutlaka layık olduğunuz takdiri kazanırsınız.

4.      Yenilik yapmak iddiasında olmayınız. Daima büyüklerinizin arzusu ve kurduğu sisteme uymaya çalışınız. Bilhassa ilk zamanlar onun sözünden dışarı çıkmayınız. Biraz sabrettiğiniz taktirde bunun sebebini öğrenirsiniz. Ancak kafi derecede tecrübe sahibi olduğunuz zaman sizin de fikirleriniz sorulmaya ve sözünüz dinlenmeye başlar.

5.      Dürüst hareket ediniz. Hilekar ve yalancı insanlar hiçbir zaman etrafındakilere itimat telkin etmezler. Etrafınızda şunun veya bunun fena yollara saptığı veya emniyeti suiistimal ettiği hakkındaki dedikodulara aldırmayınız. Çalıştığınız müessesenin memurlarının tayin ve terfi meselelerine de karışmayınız! Siz vazifenize devam ediniz.

6.      Caka satmayınız. Sizden yaşlı ve büyük olan kimseler laubalilikten ve fazla samimiyetten hiç hoşlanmazlar. Her insan nasıl kendisinden mevki itibariyle daha aşağı olan kimselerle olan münasebetlerinde ciddiyetin hakim olmasını isterse, sizden daha yüksek olan kimseler de aynı şeyi arzu ederler. Amirlerinizle olan münasebetlerinizde yüksek sesle ve devamlı konuşmakla onun üzerine tesir edeceğinizi sanmayınız. Teşebbüs ve üstünlüğün daima amirinizde olduğunu unutmayınız. Lafın kısası; bir insanın iş hayatında başarı gösterip göstermemesi, onun amirleri ve büyükleri ile olan münasebetlerinin durumuna bağlıdır. Bu gerek memuriyet hayatında, gerek bütün diğer işlerde böyledir. Bir insan bu şartlara ne kadar uyabilirse, o kadar yükselir.

 Lester  F. Miles, Coronet – Amerika

TarihOkunma
Toplam670
Çrş. 201
Sal. 191
Pzt. 181
Pz. 102