20 Haziran 2018, Çarşamba

Hicrî Takvim

 

 

HİCRÎ TAKVİM 

 

 

Hz. Peygamber (S.A.V.) 'in Mekke'den Medine'ye hicretini tarih başlangıcı olarak alan takvime hicrî takvim denir. Ayın,yörüngesi üzerindeki 354 günlük dönüşüne göre düzenlediği için kamerî takvim de denir.

 

Medine'ye hicretten sonra Hz. Ömer (R.A.) devrine kadar Müslümanlar bazı önemli olayları tarih başlangıcı kabul edip buna göre zamanlarını tayin etmekteydiler. Meselâ; Fil olayı, Ficâr savaşı, Veda haccı yılı gibi olaylar tarih başlangıcı olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu, zaman zaman karışık bir durum arz ediyordu. Hz. Ömer (R.A.) bu karışıklığı gidermek amacıyla konuyu diğer sahabelerle istişare etti. Sahabeler meseleyi görüşerek tarih başlangıcı konusunda İran, Yunan vb. gibi ülkelerin takvimlerini benimseme tekliflerini ileri sürdüler. Ancak bu teklifler kabul görmeyince Hz. Ali (R.A.) takvimin hicretin başlangıç olması gerektiğini ileri sürdü. Onun bu görüşü derhal benimsendi.

 

Hicrî yıl Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ile sona erer.

 

Hicrî aylar şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemâzielevvel, Cemâzielâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevvâl, Zilkade, Zilhicce.

 

Hicrî takvim, Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret tarihini esas alır.

 

Günümüzde kullanılan milâdî takvim ise Hz. İsa'nın  doğumunu tarih başlangıcı olarak kabul eder.

TarihOkunma
Toplam1025
Çrş. 201
Pz. 171
Cts. 091
Çrş. 061

 

Yorum ekle