21 Haziran 2018, Perşembe

Âlim ve Bilgin

 

* Âlim (Öğretici) ve öğrenen ecirde ortaktırlar.

                                                                              Hz. Ebu Bekir (R.A.)

* Âlim ol ki,ölmeyesin.Çünkü insanlar ölür,fakat âlimler diridirler.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Sakın âlimlerden herhangi birine eza etmeyiniz ! Kim bir alime eza ederse,Rasulullah'a eza etmiş olur.

                                                                              İkrime (R.A.)

* Her âlim zamanın insanlarını aydınlatan bir kandildir.

                                                                              Hasan Basri (K.S.)

* Bir âlim dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemale eremez.

                                                                              Ali bin Zeyyad (R.A.)

* Âlimlerle düşüp kalkan,vakar sahibi olur.

                                                                              Mansur bin Ammar (R.A.)

* Ashab-ı Kirâm,hidâyet kandilleridir.Onlar kendileri ile yön tayin edilen yıldızlar gibidirler.

                                                                              Ahmet RUFÂİ (K.S.)

* Âlimin kalbi hikmet cevahirleriyle dolu bir hazinedir.Sakın öyle hazineyi kendinden uzak tutma.

                                                                              Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)

* İlim sahibi insanlar bir bakıma hayattadırlar.Onların cisimleri,dünyadan ayrılmış olsalar da: ilimleri ve eserleri itibariyle hayatta sayılırlar.

                                                                              Râgıp İSFAHÂNÎ

* Hareketlerini ilme uydurmayan alim,elinde meş'ale tutan köre benzer.Başkalarının yulunu aydınlatır.Fakat kendi yolunu göremez.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞÎRÂZİ (K.S.)

* Ahlakça bozuk âlim,insanlığın başında düşünülebilecek felaketlerin en korkuncudur.

                                                                              Süfyan-üs SEVRÎ (K.S.)

* Âlim demek,her şeyi bilen adam değildir.Âlim ne yapacağını bilen adamdır.

                                                                              Ahmet COŞKUN

* İnsanların hizmetinde olan âlim ,aya ışık veren güneş gibidir.Aya ışık verir ,fakat kendi ziyasını kaybetmez.

                                                                              Râgıp İSFAHÂNİ

* Âlimim dersin ama,âlemden bî'habersin ,Bu andan,bu nefesten,bu demden bî'habersin.

                                                                              Şeyh İbrahim

* Âlimin dudağından çıkan her nükte,bir cevahir gibidir.

                                                                              Abdurrahman CAMİİ (K.S.)

* Bir edib-i kâmili gördükte tıfl-ı mektep ol.

                                                                              Nef'î

* Amelsiz âlimi alma bir pula, Pendini tut,gitme gittiği yola.

                                                                              Kadrî

* Ârif-i mâna isen kılma tehâlûk âleme, Mülk-i dünya kimseye mâl olmamış,olmaz yine.

                                                                              Leskofçalı Galip

* Kendini Kur'an hizmetine veren zatlar,yeraltına düşen çekirdek gibi;ölümden sonra çiçek açar,yaprak açar,koku ve meyve vermeye başlarlar.

                                                                              Necmettin ŞAHİNER

* Âlimler ! Bütün dinsizlere karşı yegâne silahınız,ellerinizdeki çelik kalemler,imân şerbetiyle karışık mürekkeplerinizdir.

                                                                              Ali TÜRKMEN

* Öğretmen bir kandile benzer,kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

                                                                              Ruffaî

* Îdama götürülen âlimler! Firdevs cennetinin ebedî salıncakları sizi bekliyor,esef etmeyin.Çünkü ebedî saâdete giden yolun en güzeli,bu mevkiden geçer.

                                                                              Knematirül

* Câhil insanların sefahatini âlimler affetmemelidir.Çünkü bu af ile âlimin büyüklüğü azalır,Câhilin edepsizliği artar.

                                                                              John Stuart MİLL

* Hiristiyanlar,âlim olunca hiristiyanlıktan,Müslümanlar da cahil kaldıkça müslümanlıktan çıkar.

                                                                              Misver

* İstikbal sizin,vatan sizin,gençliğin kalbi sizin avuçlarınızdadır;terbiyeciler.

                                                                              Rückert

* Yeryüzünde öğretmenlikten başka şerefli bir meslek tanımıyorum.

                                                                              Diogenes

* Usta âletinden,ulemâ kitabından uzak düştü mü,seyreyle sen gümbürtüyü.

                                                                              Williame SHAKESPEARE

  H İ K M E T L E R  :

* Amelsiz âlim : Kirişsiz yay,meyvesiz ağaç,yağmursuz bulut,görme hissi olmayan göz bebeği, çiçeksiz bahçe,incisiz sedef,ibret olmayan göz ve fikirsiz kalp gibidir.

* Âlimin sermayesi kafasında,Zenginin sermayesi kasasındadır.

* Güzel gözünden,câhil sözünden,ârif özünden,âlim ününden çeker.

* Âlim okumaya devam ettiği müddetçe âlimdir.Ne zaman âlim olduğunu zanneder,ilmini artırmaktan vazgeçerse,işte o zaman câhil olur.

* Âlimler şeriatı yıkılmaktan kurtarır.Âlimler yeryüzünde zıll-ı sıfâtullah'dır.

* Alim ile yâr olan,bulur mertebe,Cahil ile yâr olan,döner merkebe.

* Din adamlarının iyisi,insanların en iyisidir.İnsanların saâdeti ve felâketi din adamlarının elindedir.

* Ârif ile ülfet etmek,lü'lü mercan,incidir.Câhil ile ülfet,âkibet,can incitir.

* Âlimlerin felâketi,kalbin ölmesidir,kalbin ölümü,âhiret ameli ile dünyayı talep etmektir.

* Ulemânın ülâması,kocaldıkça koç olur,Cühelânın cühelâsı,kocaldıkça hiç olur.

* Ârif isen bir gül yeter kokmağa,Câhil isen gir bahçeye yıkmağa.

* Âlimden düşmanın olsun korkma,Câhilden dostun olsun kork.

* Gökyüzünün ziyneti yıldızlar,yeryüzününki de âlimlerdir.

* Âlimin câhile sözü acıdır,rüz-i kıyamette baş tâcıdır.

* Âlimler,islâmın bayraktarı,cennetin sâkinleridir.

* Ehl-i ilmin kadri alçalmaz kıyamet kopsa da.

* Bir fıkıh âlimi,bin zâhidden daha kıymetlidir.

 

  A T A S Ö Z L E R İ :

* Âlim olan ilmi ile âmil gerek.

* Âlim olmak istersen,durma yaz,rençber olmak istersen,durma kaz.

* Âlim olmak kolay,adam olmak zor.

* Âlimin,dostundan düşmanı daha çoktur.

* Âlim komşu,câhil babadan yeğdir.

* Adam yanıla yanıla âlim olur.

* Her alimin bir hatası var.

* Âlimin kadını,bir kitap olmak ister.

                                                                              Alman Atasözü

TarihOkunma
Toplam3174
Prş. 212
Çrş. 201
Pzt. 181
Pz. 172