19 Haziran 2018, Salı

Allah (C.C.)

 

* Allah tarafından,seni gören ve murâkebe eden gözcüler vardır.

                                                                              Hz. Ebu Bekir (R.A.)

* Hâinlerin cesaretli,atılgan ve iş başarır,girgin olmalarından;öte yanda iyi insanların da korkaklığından,çekingenliğinden ve pısırıklığından Allah'a sığınırım.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Allah'ı unutmayınız.Sonra size rahmet nazarıyla bakmaz.

                                                                              Hz.Osman (R.A.)

* Kim en ziyâde dini işlerini ifaya çalışırsa,Allah da onun dünya işlerinde muhtaç olduğu şeyleri vermeye yetişir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Allah'ım,sen benim Rabbim olduğun müddetçe o izzet bana yeter,bende senin kulun olabildiğim müddetçe,bu da bana iftihar etmek için kâfidir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Cenâb-ı Hak,çoluk çocuğunu terkeden kimsenin orucunu ve namazını,onlara dönünceye kadar kabul etmez.

                                                                              A.bin Amr-ı EVZÂî (Rah.A.)

* Rabbi ile arasını düzeltenlerin;Allah da,diğer insanlarla aralarını düzeltir.

                                                                              Avn bin Abdullah (Rah.A.)

* Allah'ı hakkıyla tanımayan kimse,O'ndan hakkıyla korkmaz.

                                                                              İmamı GAZALÎ (K.S.)

* Tenhâlarda hâl ve hareketlerini düzeltenlerin,Allah da alenî hallerini düzeltir.

                                                                              Avn bin Abdullah (Rah.A.)

* Allah'u Teâlaya yol,mahlûkatının nefesi adedincedir.Her biri bir yolla Hakk'a erişir.

                                                                              Aziz Mahmut HÜDAYÎ (K.S.)

* Bir kul,bütün âlemi çirkin görmedikçe,Cenab-ı Hakka karşı olan muhabbeti sâfi olamaz.

                                                                              Semnûmi Muhibbi (Rah.A.)

* Allah'ı bilene,ağır gelen bir ibadet yoktur.

                                                                              İbni Atâ (Rh.A.)

* Onu sen senden iste (cananı),o senden ayrı olmaz.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

* Allah'ı unuttuğun an,yoldaşın şeytan olur.

                                                                              Feridüddin ATTAR (K.S.)

* Dünyanın yedi iklimini yaratan <Allah>,herkese lâyık olduğu şeyi vermiştir.Kedinin kanadı olsaydı,serçenin soyu tükenirdi.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞÎRÂZİ (K.S.)

* Cihân,insan için;insan da Allah için yaratılmıştır.

                                                                              Muhamed İKBAL

* Varlığı  bilme ne hacet,kürre-i âlem ile,Yeter isbatına,hakettiği bir zerre bile.

                                                                              Ziya Paşa

* Cânımı isterse cânân,minnet cânıma,Cân nedir ki,anı fedâ kılmayam cânânıma.

                                                                              FÜZÛLÎ

* Varsın sen ilâhi,yine varsın,yine varsın.Aklımda,hayalimde ve hissimde yaşarsın!

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* Çalış,sabret ve kalbini Allah'a bağla! Çünkü O seni her zaman görür ve halini bilir.

                                                                              Cemaleddin İNANIR

* Şu intizam,bu nizam;bir varlığı gösterir,<Allah> desen bağırsan,dağlar bile ses verir.

                                                                              Adem ÜNAL

* Allah'a giden yol yol,gökteki yıldızların sayısı kadardır.

                                                                              Ali MÜZEYYEN

* Kâinatı idare eden nasıl bir Allah varsa,yeryüzün de tek hükümdar olmalıdır.

                                                                              TİMURLENK

* Allah diyene,Allah cevabı redsizdir.Hemen cevap verir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* Allah dilediği kulunu insanlara sevdirir.

                                                                              S.KAPTANAĞASI

* Eğer Allah'ın her dakika yanında olduğunu,her davranışınızı gördüğünü bilirseniz.Hiç bir zaman yanlış iş yapmazsınız.

                                                                              Epictetüs

* Allah'dan yardım dile anlamak için her işi,Bütün yollar açılır,ondan yardım bekleyen kişi.

                                                                              Cooper

* Allah'ım ! Beni yalancı dostlarımdan kurtar.Düşmanlarımın hakkından ben tek başıma gelebilirim.

                                                                              François M.A.VOLTAİRE

* Allah'ım ! Senden başka hiçbir şeyi olmayan ben,senden başka her şeyi olanlara acırım.

                                                                              Confucius

* Allah,insanı iyi ve mutlu yaratır.İnsanı bozan,yoksul ve mutsuz eden toplumdur.

                                                                              Jean,Jacgues ROUSSEAU

 

  H İ K M E T L E R  :

* Allah (c.c.)'a huşû ile eğilenler,memedeki çocuklar,otlayan hayvanlar ve namaz kılan ihtiyarlar olmasaydı;üzerinize belâ yağardı.

* İnsanların arasında Allah seni görüyormuş gibi yaşa;insanlar dinliyormuş gibi Allah'la konuş.

* Allah'a tevekkül edenin yâveri Hak'tır.Nâşâd gönül,bir gün olur şâd olacaktır.

* Haşyetullah (Allah korkusu) ile nurlanmayan kalpler,zulmet ve sıkıntıdan asla kurtulamazlar.

* Var mıdır dünyada bânîsiz binâ,Bânîsiz olur mu arz ile semâ.

* Allah,uzaktan olsun,yakından olsun işitir.Aydınlık olsun,karanlık olsun görür.Buna göre hareket et.

* :Her kim Allah dese,elbet şâd olur,Şüphesiz Allah demekle,virânesi âbâd olur.

* Her ne ki,güzeldir Allah sevgisinden başka,hepsi ruha zehirdir,şeker gibi de olsa.

* Cenab-ı Hak,kendisini arayan ile arkadaş olur,O,kulun elinden rahmet eliyle tutar,<hzydi Allah'ı bul> diye koşturur.

* Ararsan Mevlâyı kalbinde ara,Kudüs'te,Mekke'de,Hacda değildir.

* Hulûs ile ağlayan,huzurda el bağlayan,Başka arka istemez,Allah'a bel bağlayan.

* Duvara dayanma yıkılır,insana güvenme ölür,Allah'a dayan ki,ezelî ve ebedîdir.

* Her şeyin O'na (Allah'a) döneceğini unutma,kulluk yarışı var,sonra ilerde çiğnenirsin.

* Âyine'dir bu âlem,her şey Hak ile kâim,Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür dâim.

* Lâ süpürgesi ile yolu temizlemedikçe,İllallah sarayına varılmaz.

* Allah'ı inkar etmek,kainâtı inkar etmek kadar zordur.

TarihOkunma
Toplam3273
Sal. 191
Pz. 172
Cts. 162
Cu. 151