21 Haziran 2018, Perşembe

Anne

 

Anne

* Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır.Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum.

                                                                              
                                                                                                  Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)


*
Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir.

                                                                               Prof.Mazhar OSMAN

* Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir.                                                                             

                                                                                                  A.Şeref GÜZELYAZICI

* Ana-baba âhı almak; Ana-baba âhının zehirini içen kurtulamaz.

                                                                              Ali Fuat BAŞGİL

 

* Anneler evlerin saâdet kaynağı;zevk-u safa ışığı,evlad tarlalarıdır.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* Kadınların saâdet saltanatı,iyi birer anne olmalarıyla başlamaktadır.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

* İnsan karısının matemini üç hafta,kız kardeşinin üç yıl tutar,Fakat anne acısını ölünceye kadar tutar.

                                                                              Adalbert Von CHAMİSSO

* Annesiz kalan bir yuvanın ne kıymeti vardır.

                                                                              Nathaniel HAWTHORNE

* Bana iyi anneler veriniz,size iyi vatandaşlar vereyim.

                                                                              Napoleon BONAPARTE

* Anneler her şeyi görmeseler bile,kalpleriyle duyarlar.

                                                                              A.Nikolayeviç OSTROVSKİ

* Hayatta okuduğum en kıymetli kitap,annemdir.

                                                                              Abrahasm LİNCOLN

* Anne kalbi çocuğun okuludur.

                                                                              Henry WARD

* En harika ses anne sesidir.

                                                                              Johann Wolfgang GOETHE

* Hayatta en hürmete lâyık varlık annedir.

                                                                              Minuşehr

  H İ K M E T L E R  :

* Çocuğu doğuran,büyüten,ilk terbiyeyi veren anne,verdiği eserin ilk mes'ûlüdür.

* Ana başta taç imiş,her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da,anaya muhtaç imiş.

* Üvey ana,kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır.

* Annesiz kalmak bir çocuk için en büyük acıdır.

* Kadın için asıl mutluluk,anne olmaktır.

* İyi anne,en muhterem insan,iyi annelik,en güzel sanattır.

  A T A S Ö Z L E R İ :

* Ana-Ata,önünden geçmek hata.

* Ağlarsa anam ağlar,gayrisi yalan ağlar.

* Ana kucağı insanın her yaşta aradığı yerdir.

* Anasını emen kuzunun kuyruğu yağlı olur.

* Anamın ekmeğine kuru,ayranına duru demem.

* Teyze ana yarısıdır,amca baba yarısıdır.

* Oğlan anası;kapı arkası,kız anası;minder kabası.

* Ana gibi yâr,vatan gibi diyâr olmaz.

* Anasız ev,ıssız geceye benzer.

* Annenin iyisi,kötüsü olmaz.En kötüsü annesiz olmaktır.

* Anasının bastığı yavru incinmez.

* Kadın getir,bey doğursun.

* Anam olsa da taştan olsa.

* Ananın dostu damat,babanın dostu evlat.

* Ana kucağı,cennet bucağı.

* Ana hakkı ödenmez.

* Kahraman ,anadan doğar,at kısraktan.

* Ananın hayır duâsı,babanın bedduâsı tutar.

* Ana ile kızı kavga etmiş,aklı olan inanmamış.

* En yüksek sevgi Allah sevgisi,en iyi sevgi anne sevgisi.

                                                                              Alman Atasözü

TarihOkunma
Toplam2744
Prş. 211
Çrş. 202
Sal. 191
Pzt. 184