21 Haziran 2018, Perşembe

Arkadaş

 

 

* Arkadaş ateş gibidirler.Azı nimet,çoğu felâkettir.

                                                                              Hz.Ebu Bekir (R.A.)

* Ahmak kimse ile arkadaşlıktan sakın,şüphesiz o,bazan sana fâideli olmak isterken zarar verebilir.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Sevaplardan kaçan,paraya tapan kimselerle arkadaş olma,sonra zararlı çıkarsın.

                                                                              Hz.Osman (R.A.)

* İnsanların değeri,düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Sadık arkadaşlara sarılıp,onların gölgesinde yaşa.Onlar,refah zamanında ziynet,belâ zamanında hazır kuvvettir.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Seninle cevheri bir olmayan bir kimse ile oturma,sohbet için mutlaka cevherin birliği lâzımdır (fikir birliği).

                                                                              Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)

* Azarlaması çok olanın,arkadaşları az olur.

                                                                              Fudayl bin İyâd (K.S.)

* Bir kimseyi tanımak istiyorsan,düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Arkadaş çokluğu,zamanın felaketine karşı bir destek ve yardımcıdır.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Uğursuz kimseyle arkadaş olma, Kuru yanında yaş yanar demişler.

                                                                              Figanî

* Bir insanı tanımak için kendisiyle yol arkadaşlığı yapmalıdır.

                                                                              Şinasi

* Gençliğinde iyi arkadaş kazan.Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz.Zira paslı teneke lehim tutmaz.

                                                                              Ali Fuad BAŞGİL

* Mektep şeriklerini (arkadaşlarını) tesbih tanelerine benzetebilirsiniz.Tahsil nihayetinde iplik kopar ve her biri bir başka tarafa yuvarlanır.

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* İnsanın yüzüne karşı tatlı konuşup,arkasından kuyusunu kazan arkadaşlar,süt görünüşlü zehire benzerler.

                                                                              Hitopadesa

* Hükümdarla arkadaş olmak,göğsünde bir yılan taşımak gibidir.Yılanın ne zaman zehirini akıtacağı anlaşılmaz.

                                                                              Beydeba

* Kötü kimselerle arkadaşlık etme.Sonra senin huyun onların huyundan kötülük çalar da haberin olmaz.

                                                                              EFLATUN

* Arkadaşınızın evine ara sıra gidin.Çünkü kullanılmayan yolu çalılar kaplar.

                                                                              R.Waido EMERSON

* Birbirinin ufak tefek kusurlarını affedemeyen iki kişi,uzun zaman arkadaşlık edemez.

                                                                              La BRUYERE

* Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir;değeri,ancak o yok olduktan sonra anlaşılır.

                                                                              Çolti

* Kusurlarınızı bilen ve sizi,meziyetlerinize rağmen seven kimse,arkadaşınızdır.

                                                                              Jean-Jacques ROUSSEAU

* Hayatta; bolluk da,yokluk kadar,arkadaşları birbirinden ayırır.

                                                                              William COWPER

* Arkadaşına ülkesinden çok değer veren,insanların en alçağıdır.

                                                                              SOPHOKLES

* Kusursuz arkadaş aramak,dost edinmeği istememek demektir.

                                                                              De Sacy

* Arkadaşınıza,düşmanınız olabilecekmiş gibi davranın.

                                                                              Puplius CYRUS

* Arkadaşını yalnızken eleştir,başkalarının yanında ise öv.

                                                                              Publius CYRUS

* Bana arkadaşını söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim.

                                                                              Miguel de CERVANTES

* Ana ve babalarımızı kader,arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz.

                                                                              Jesques Delille

* Kitaptan daha iyi bir yol arkadaşı bilmiyorum.

                                                                              H.Fletcher

* Çürük elma,yanındakini de bozar.

                                                                              Benjamin FRANKLİN

  H İ K M E T L E R  :

* Kusursuz arkadaş arayan,arkadaşsız kalır.

* Arkadaşını kaybetmek istemiyorsan,onu denemeye kalkma.

* Arkadaş,bize inandığına,inandığımız kimsedir.

* İnsan suratlı,şeytan tabiatlı insanlarla arkadaş olma.

 

  A T A S Ö Z L E R İ :

* Attar ile konuşan gülyağı,kasapla konuşan içyağı kokar.

* Dikensiz gül olmaz,Kusursuz arkadaş arayan yalnız kalır.

* Yola çıkarsan,yol arkadaşın kendinden iyi olsun.

* Kaplumbağa kalı ile,herkes erbabı ile.

* Arı ile kalkan bal başına,sinek ile kalkan leş başına konar.

* Muhibb-i sâdığı yeğdir,kişinin akrabasından.

* İnsanın arkadaşı da,kendi gibidir.

* Arkadaşın,kendinden iyi olsun.

* Dengesiyle uçmayan kuş,aşağıya düşer.

* Kişi,dostundan ve arkadaşından belli olur.

* Kötü arkadaş,kapana benzer.

* Arkadaşlık,her zaman gölge veren bir ağaçtır.

* İyi arkadaş,kardeşten ileridir.

* Refikin iyisiyle,uzun yol kısalır.

* Akranı ile gezmeyenin,altın adı pul olur.

* İs'in yanında duran is,mis'in yanında duran mis kokar.

* İki kişinin arkadaş olabilmesi için,bir kişinin sabrı elzemdir.

                                                                              Hint Atasözü

TarihOkunma
Toplam3443
Prş. 212
Çrş. 202
Sal. 192
Pz. 171