23 Temmuz 2018, Pazartesi

Doğruluk

 

 

* Doğruluk her ne kadar seni öldürse bile,ondan ayrılma.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Cevap vermede acele eden,doğru cevap vermede geri kalır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Kuvvet merhametle,necat doğrulukla beraberdir.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Sadakâtın mükâfata ihtiyacı yoktur.Zira sadakâtın mükâfatı,hakikat ve mahiyetine dahildir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* İki söz vardır ki,pek doğrudu:Haris mahrumdur,hased sahibi mağmum (gamlı) dur.

                                                                              Mâlik bin Enes (Rah.A.)

* Özü doğru olanın sözü de doğru olur.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* İstemez doğru giden,menzil-i maksûda delil (kılavuz).

                                                                              İzzet Molla (K.S.)

* Her kim,dünya da uğradığı cezâ ile doğru yola gelmezse,âhiret azâbına uğrar.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

* Önce doğru bilmek gerekir,doğru bilinirse,yanlış da bilinir,ama önce yanlış bilinirse,doğruya ulaşılamaz.

                                                                              Fârâbî

* Ben,doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

* Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

* Minâre nasıl rüzgâr estiğinde boynunu eğmezse,doğru yolda olan kişi de baş eğmez,dik yürür.

                                                                              Ârifi Ahmed Paşa

* Doğru söylenip zincire düşmek,yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

* İnsana sadakât yaraşır,görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların,Hz.Allah.

                                                                              Diyarbakırlı Said PAŞA

* Doğru söyleyene delidir,derler. Kimi deli,kimi velidir,derler.

                                                                              Sümmanî

* Ben,doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

* Korkma düşmanından ki,ateş olsa yandırmaz seni, Müstekîm ol,Hazreti Allah utandırmaz seni.

                                                                              Said PAŞA

* İyi düşün,iyi hisset,yanılıp aldanma,Ne varsa doğrudadır,doğruluk şaşar sanma.

                                                                              Cevdet PAŞA

* Budur benim hayatta beğendiğim meslek, Sözüm odun gibi olsun,doğru olsun tek.

                                                                              Mehmed Akif ERSOY

* Doğruluk,yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır,hangi şeyin üstüne konsa,onu keser.

                                                                              Dr.Münir DERMAN

* İşinde ve sözünde doğruluktan ayrılma.Hak doğruların yardımcısıdır.

                                                                              A.Fuad BAŞGİL

* Birisi size <dürüst insan diye bir şey yoktur> derse,o kimsenin bir düzenbaz olduğuna inanın.

                                                                              George BERKELEY

* Dinlerseniz,size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu,unutmazsınız.

                                                                              Thomas HUGHAS

* Doğruyu bilmek,onu sevmek ve ona göre davranmak olsaydı,bu dünya bir cennet olurdu.

                                                                              H.Nevman

* Durup dururken darılmak,yersiz konuşmak,tanımadan güvenmek doğru değildir.

                                                                              Madame ROLAND

* İnsanların doğruluğu,yaptıkları işle değil,davranışlarıyla ölçülür.

                                                                              Junius

* Yanlış yola sapan kimse,başkalarına en iyi yolu gösterebilir.

                                                                              Ch.Lehmann

* Yolun doğrusuna giden insanların kimseye ihtiyacı yoktur.

                                                                              Friedrich von SCHİLLER

* Doğru ırmak,eğri yataklar içinde akar.

                                                                              Sir Rabindranatch TAGORE

* Doğruya hiddetlenmek hak değildir.

                                                                              EFLÂTUN

* Doğrular,her türlü şartlar altında meyve verir.

                                                                              Friedrich von SCHİLLER

 

  H İ K M E T L E R  :

* Doğruluk,insanı daima baş tacı yapar.Çünkü,elif harfi bütün harflerin başında gelir.

* Doğruya aç görmedim ben,eğriyi tok,  Eğri yay elde kalır,menzili alır doğru ok.

* Doğruluktan ayrılmayan kimse,murad ve merâmına mutlaka erişir!..

* Kendini doğrultmayan,gayrini doğrultamaz.

* Doğru söz ve helal lokma,anahtarın dişleri gibidir.

* Gerçek yolunda yürümeyenler,daima yarı yolda kalırlar.

* Doğruluk,en büyük kuvvettir.Hileyi her zaman yener.

* Doğruluk,sonsuzluğun güneşidir.Nasıl olsa doğar.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Doğru her daim yüce,yalan her dâim cücedir.

* Doğru gidenin başı,duvara çarpmaz.

* Doğru söyleyen,kardeşine bile yaranamamış.

* Sen doğru ol,eğri belâsını bulur.

* Bir emin,iki yeminden evlâ.

* Haberin doğrusunu oğlandan al.

* Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.

* Doğru söyleyene ölüm yoktur.

* Her doğruyu söylemek iyi değildir.

* Er doğruya,hak doğruya.

* Mert kişi;güler yüzlü,tok ve doğru sözlüdür.

* Özünde,sözünde doğru olanların alını açık,yüzü ak olur.

* Doğruluk,hak kapısıdır.

* Yolda doğru gidene,kimse dokunmaz.

* Doğru sarsılır ama yıkılmaz.

* Eğri bacanın dumanı,doğru çıkmaz.

* Doğrunun yardımcısı Allah'tır.

* Doğru yolda düşen,tez kalkar.

* Eğride tok,doğruda aç yoktur.

* Yolundan giden yorulmaz.

* Doğru yolda yürüyen kimsenin hali,Arslan yürüyüşünden daha heybetlidir.

                                                                              Arap Özdeyişi

* Dik duruyorsanız,gölgenizin kambur olmasına aldırmayın.

                                                                              Japon Özdeyişi

* Doğru söz,yemin istemez.

                                                                              Arap Özdeyişi

TarihOkunma
Toplam1944
Pzt. 231
Pz. 222
Prş. 191
Çrş. 181