23 Temmuz 2018, Pazartesi

Edep, Utanmak ve Ar Etmek

 

* Utancı giden kimsenin kalbi ölür.

                                                                              Hz.Ömer (R.A.)

* Edep döküntüleri,altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

                                                                              Hz.Osman (R.A.)

* Edep aklın sûretidir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Ulu kişi,ârif bir insan,Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur.

                                                                              Yahya b.Muaz (R.A.)

* En güzel edep,güzel ahlaktır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* İnsanlık âdâbını,ilimden evvel,öğrenmek lâzımdır.

                                                                              İmâm MÂLİK (Rah.A.)

* Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir.

                                                                              İmam ŞÂFİÎ (Rah.A.)

* İnsana,fâidesiz çok bilgiden ziyâde,edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

                                                                              A.İbni Mübârek (Rah.A.)

* Edep,tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır.

                                                                              İmam MÂVERDÎ (Rah.A.)

* Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır,yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma.

                                                                              İmam KUŞEYRÎ

* İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır.Eskimez,çürümez,kaybolmaz.

                                                                              MEVLÂNA Celâledin-i Rûmî (K.S.)

* Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı:Edeptir.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.

                                                                              Nâsr-ı HUSREV (Rah.A.)

* İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir.

                                                                              Abdullah Nibbaci (Rah.A.)

* İlim meclisine girdim,kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı,illâ edep illâ edep.

                                                                              Ziya PAŞA

* Setreter aybını insanın hep, Ne güzel câme imiş,sevb-i edeb. Edep elbisesi insanın ayıbını göstermeyen ne güzel elbise imiş. 

                                                                              Sümbül-Zâde

* İnsan denilen yaratığı diğer yaratıklardan ayıran en büyük nitelik,utanma duygusudur.

                                                                              Fahrettin Kerim GÖKAY

* Her kimin çatlarsa şu ar damarı, Allah fena vurur ona şamarı.

                                                                              Meliha IŞILDAR

* Utanmak,insanlara Allah tarafından behşedilmiş bir Lûtuftur. 

                                                                              Osman ÜNVER

* İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa,o kadar şeref ve onur sahibi olur.

                                                                              G.Bernard SHAW

* Bir kimse yaptığı yanlışlıktan dolayı utanmadı mı,bir daha utanacak sebep bulamaz.

                                                                              MENCIUS

* Bir adam ne kadar çok utanırsa,o  kadar saygı değerdir.

                                                                              G.Bernard SHAW

* Bir insanı suçundan ötürü utandırmak,kanını dökmekten iyidir.

                                                                              TERENCE

* Utanç yoksullarda,pervasızlık zenginler de bulunur.

                                                                              HESIODOS

* Çok süs ve ziynet,edep ve hayayı kaçırır.

                                                                              TITLIYO

* Kanunların yasaklamadığını,ar,utanma kontrol eder.

                                                                              Lucius A.SENECA

 

  H İ K M E T L E R  :

* Elbise ve ziynetler,insanı güzelleştirmez,ilim ve edep ise,çirkine bile güzellik verir.

* Eğer şeytanın başını ezmek istersen,gözünü aç ve gör ki,şeytanın kâtili ancak edeptir.

* Edebin başı: Güzel anlatmak,güzel anlamak,iyi dinlemektir.

* Edebe uygunluk dile rabbinden, Lütfundan uzaktır edepsiz olan.

* Edep bir tâç imiş nûr-u hudâdan, Giyin ol tâcı,emin ol her belâdan.

* Edep,ehli keremden hâli olmaz, Edepsiz,ilim okusa da âlim olmaz.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Kişinin edebi,altınından daha hayırlıdır.

* Avradı ar'ı saklar,peyniri deri saklar.

* Ar gözden,kar yüzden anlaşılır.

* Avradı ar zapt eder,er zapt etmez.

* Ar çekmekten bâr çekmek evlâdır.

* Akıllı,edebi akılsızdan öğrenir.

* Hüsn-i edep,kubh-ı nesebi örter.

* Mâden-i kemâlet,edeptir.

* Kişi haddini bilmek edeptir.

* Utanç olmayan kimsede,şeref de bulunmaz.

                                                                              Alman Atasözü

TarihOkunma
Toplam2675
Pzt. 231
Cu. 201
Pz. 151
Cts. 141