11 Aralık 2017, Pazartesi

Evliya ve Ârif

 

* Esas kerâmet,farzları yapmak,bir de peygamberin sünnetine uymaktır.

                                                                              Cüneydi BAĞDÂDİ (K.S.)

* Bir peygamber,velîlerin tümünden üstündür.

                                                                              Ömer NESEFÎ (Rh.A.)

* Evliyâyı küçük görmek,Allah'a karşı duygunun azlığına sebep olur.

                                                                              Hamid TİRMİZÎ (Rh.A.)

* Her devirde bir Velî vardır.Hem gizlenmiştir,hem de senin gözünün önünde oturmuştur.

                                                                              MEVLÂNA Celaleddin-i Rumî (K.S.)

* Allah adı her işler evvelidir. Her dem Allah diyen kişi velîdir.

                                                                              İbrahim Hakkı ERZURUMÎ

* Velî,ilâhî emirleri harfiyyen ve en üstün şekilde yapmayı,âdet edinmiş ve başarmış kimsedir.

                                                                              Ali NAR

  H İ K M E T L E R  :

* Evliyâ kim bakarsa ten göz ile serseri, Bî-basardır,cânı yoktur,ölüdür değil diri, Evliyâ cândır,gerek cân göz ile görüle, Zîra ki,canlı kişiler,câna olur müşteri.

* Her şeyin bir hakîkîsi bir de yalancısı vardır. Hakîkî bir mürşid-i kâmile kavuşmak,Rabbimizin bir ihsânıdır.

* Kimseye hakâret gözüyle bakayım deme.Unutma ki,Allah'ın dostları bin bir şekil,kıyâfet içinde gizlidir.

* Evliyânın bakışları devâ,sohbetleri hasta ve ölü kalplere şifâdır.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Gaflet olmasa insan evliya olur.

* Erenlerin ardı önü bir olur.

* Ârife bir işaret yeter.

* Ârife târif ne lâzım.

TarihOkunma
Toplam1490
Pzt. 111
Pz. 103
Prş. 071
Çrş. 061