23 Temmuz 2018, Pazartesi

Hak ve Hakikat

 

 

* Batının saltanatı bir saat,Hakk'ın saltanatı ise kıyamete kadar sürer.Haklı isen korkma,Hakk seni korur.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Şerîat,gemi gibidir,tarikat deniz ve hakikat ise inci gibidir.İnci tâlibi gemiye binecek ve denize açılacaktır          ki,inciyi ele geçirebilsin.Hakikat'a varabilsin.

                                                                              Necmeddini Kübra (Rah.A.)

  * Sen küçük bir cisim olduğunu iddia edersin ama en büyük âlem (Hak) senin içinde gizlidir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Allah'u Teâla'ya yol,mahlûkâtının nefesi adedincedir.Her biri bir yolla Hakk'a erişir.

                                                                              Aziz Mahmut HÜDÂÎ (K.S.)

  * Kim ki Hak yolundan sapmıştır ! Hak yolundan sapan insan,yenilmeye mahkûmdur.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Hak cihanda doludur,kimseler Hakk'ı bilmez, Kendinden istesene,ol senden ayrı olmaz.

                                                                              Yunus EMRE (K.S.)

  * Hak,kulundan intikamın yine abd ile alır.

                                                                              Melâni Dede

  * Hakk'a giden yolu basmazlar.

                                                                              Hûseyni

  * Hak Teâlâ kimseyi bir ferde muhtâç etmesin, Yoksa halkın ettiği ihsana değmez minneti.

                                                                              ŞİNASİ

  * Budur cihanda benim en beğendiğim meslek, Sözüm odun olsun,hakikat olsun tek.

                                                                              Mehmed Akif ERSOY

  * Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin.

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Hâlık'ın nâ-mütenâhi adı var,en başı: Hak, Ne büyük şey kul için,Hakk'ı tutup kaldırmak.

                                                                              Mehmed Akif ERSOY

  * Arayan,Hakk'ı en sonunda bulur.

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Adam aldırma da geç git,diyemem,aldırırım; Çiğnerim,çiğnenirim,Hakk'ı tutar kaldırırım.

                                                                              Mehmed Akif ERSOY

  * Hakk'a tevcih etmedin kalbini, Kurtuluş yoktur çalışma nâfile !

                                                                              NASÛHİ

  * Cehl ölmeli, zulm ölmeli, hak bulmalı kuvvet; Hakk'ın yüzü güldükçe,gülümser beşerriyet...

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Hakikatı söylemek hakkındır.Fakat her hakikatı söylemek senin hakkın değildir.

                                                                              Saidi Nursi (Rah.A.)

  * Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam, Hele Hak namına, Haksızlığa ölsem tapamam.

                                                                              Mehmed Akif ERSOY

  * Zulmün topu var,güllesi var,kal'ası varsa, Hakkın da bükülmez kolu,dönmez yüzü vardır.

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Kendimizi hayata değil,hayatımızı Hakk'a uydurmalıyız.

                                                                              Nurettin TOPÇU

  * Şunu benimsemek gerekir ki,dünyada bir Hak vardır. Ve bu Hak, gücün kat kat üstündedir.

                                                                              Tevfik FİKRET

  * Haksızlara karşı,Hakk'ı söylemek; en büyük muhârebedir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * Ne dilersen dile dergâhı açıktır Hakk'ın, Olur olmaz şeylerle aziz vaktini mahvetme sakın.

                                                                              Ali Ulvi KURUCU

  * Zehir kadar acı da olsa hakikat ilacını içiniz.

                                                                              Falih Rıfkı ATAY

  * Dâima Hakikatın müdâfii ol, takdir eden olmasa bile vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun.

                                                                              R.George WELLS

  * Hak,her şeyin üstündedir,sert rüzgarlar onu deviremez.

                                                                              Victor HUGO

  * İnsan ne çocuklarını ve ne de hayatını Hakk'tan yukarı tutmamalıdır.

                                                                              EFLATUN

  * Herkesle birlikte haksız olmaktansa,Haklı davranıp tek olmak daha iyidir.

                                                                              Mahatma GANDHI

  * Hakîkat, bir taş kadar sert, bir gonca kadar da yumuşaktır.

                                                                              Mahatma GANDHI

  * Hakîkatı arayan gürültüye kulak asmamalı.

                                                                              CLADIUS

  * Hakîkatı konuşmaktan korkmayınız.

                                                                              CONFUCIUS

  * Hakîkatın ömrü sonsuzdur.

                                                                              F.HERCZEG

 

     H İ K M E T L E R  :

  * Hak ile ünsiyyet peyda edebilmek için, muhakkak halvet ve uzlet gereklidir.

  * Ekinci yağmur ister, yolcu kurak, Her ikisinin muradını verir Hak.

  * Fakirlikle küçük düşme korkusu,zenginlikle şöhret hırsı, insanı kör ederek, Hakikat'ı görmesine mâni olur.

  * Hak tecelli eyleyince, her işi âsân eder, Halk eder esbabını bir lahzada ihsân eder.

  * Her şeyin fâili Hak'tır,kul elinden işlenir, Hakk'ın emri olmayınca,sanma bir çöp deprenir.

  * Hak yolunda kim verirse cânını emvâlini, Elde eyler âkibet binlerce kat emsâlini.

  * Kibriyâ vü azamet Hakk'a yarar, Kul olanda bu sıfatlar ne arar.

  * Sen ne yapayım dersen, Hak sana ne yapacağını gösterir.

  * Hak yolunda yürüyenler, kılavuza ihtiyaç hissetmezler

  * Günün adamı değil, Hakikat'ın adamı ol.

  * Hak sillesinin sedâsı yoktur, Bir vurdu mu hiç devâsı yoktur.

  * Bir mum ki, Hak yaka, cihan üflese sönmez.

  * Hakikat'ı söyleyecekseniz, onu süslemeye hâcet yoktur. Çünkü cilâ ancak yalan içindir.

  * Ey dil bu yeter,iki cihanda sana îz'ân, Hakk'ı bulamaz batılı terk etmeyen insan.

  * Hakk'ı bilen, Hak olur, onun kalbi pâk olur, Kalbi pâk olmayanlar,sonunda helâk olur.

  * Hak deyince haksızlar darılır, Hakk'ı bilenler, Hak yolunda Hakk'a sarılır.

 

     A T A S Ö Z L E R İ :

  * Hak dedikten sonra akan sular durur.

  * Hakk'ı tanıyan,halka baş eğmez.

  * Hakk'a eğilene halk eğilir.

  * Kul azmayınca Hakk yazmaz.

  * Hakk en sonunda yerini bulur.

  * Yalan dört nala gider,hakîkat adım yürür,yine de vaktinde yetişir.

                                                                           Arap Atasözü

TarihOkunma
Toplam5230
Pzt. 231
Pz. 225
Cts. 214
Cu. 202