22 Haziran 2018, Cuma

İnsan ve İnsanlık

 

 

 * İnsan odur ki, işte ben buyum der. Ben, falanın oğluyum diyen, insan değildir.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * İnsanlar üç sınıftır; tam adam, yarım adam, sıfır adam.

                                                                              Hz. Hasan (R.A.)

  * En iyi insan, insanlara yâr olandır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Şahsiyetini kazan ve faziletini kemâle eriştir. Zira, sen cisminle değil, ruhunla insansın.

                                                                              İmâm-ı GAZÂLÎ (K.S.)

  * İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip, kötülemeyin. Her insanı da iyi bilip övmeyin.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin Rûmî (K.S.)

  * Bütün insanlık bir mayadan yaratılmıştır. İnsanın bir uzvu ağrıdığı zaman, bütün azası ağrır. Başkalarının derdinin duymayan adam, insan değildir.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞİRÂZÎ (K.S.)

  * İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden ham nal, hem de kılıç yaparlar.

                                                                              NİZÂMÎ

  * İnsanlar kâinatın sahibi olmak üzere yaratıldıkları için eşya onlara uymak tabiâtındadır.

                                                                              A. Hamdi TANPINAR

  * İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura kendi bulanır.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * Şartlar değişince, insanlar da değişir.

                                                                              A. Hamdi TANPINAR

  * Hukukta tarak dişi gibi müsavi olan insanlar, idrak ve kabiliyette, anlayış ve görüşte birbirlerinden daima üstün yaratılmışlardır.

                                                                              Ahmed ŞAHİN

  * Nasıl ki, su hayat içinse, insan da Allah rızasını tahsil için yaratılmıştır.

                                                                              Hekimoğlu İsmail

  * Yaratıklar arasında, hayranlığa değer çok şey vardır, ama en lâyık olanı insandır.

                                                                              SOPHOKLES

  * İnsan, göründüğünden daha değerli olmalı, çok iş başarmalı fakat az ortaya çıkmalı.

                                                                              MOLLKE

  * Her şey eşyanın Hâlıkı elinden çıkarken iyidir; Her şey insanın elinde soysuzlaşır.

                                                                              Jean Jacques ROUSSEAU

  * İnsan her şeyden vazgeçebilir, ama insanlardan vaz geçemez.

                                                                              La BORNE

  * İnanç kaybolup şeref öldü mü, insan da yok olur.

                                                                              La Edri

  * Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, Ün sever, Para sever insan.

                                                                              EFLATUN

  * Kendi kendinden istifâde etmeyi bilen insan, hiç bir zaman sendelemez.

                                                                              KİLON

  * İnsanlığın hangi filizi körletilmek istenmişse, o filiz daha gür büyümüştür.

                                                                              Sigmund FREUD

  * Çok yaşamış insan, dünya da çok kalan değil, hayatın manasını anlayandır.

                                                                              Jean Jacques ROUSSEAU

  * İnsan yaratılıştan iyidir, kötülüğe yönelişi dış etkilerdendir.

                                                                              Lu WANG

  * insanları incelemek kitapları incelemekten daha gereklidir.

                                                                              La ROCHEFOUCAULD

  * İnsanın rica ile elde ettiği şey, en pahalı şeydir.

                                                                              Ch. LEHMAN

  * Ulusların zenginliği, ipek, pamuk, altın değil, insandır.

                                                                              Richard HOVEY

  * İnsan iyi doğar, onu kötü yapan cemiyettir.

                                                                              UNAMUNO

  * Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

                                                                              HONDERLIN

     H İ K M E T L E R  :

  * Asıl hüner; insan, cismiyle, cesediyle halk arasında olup, ruh ve gönlüyle Hâlik ile olabilmektir.

  * İnsanlar şeklen birbirine ne kadar müşâbih (benzer) ise, ahlâken o derece mübâyin (farklı) dır.

  * Her ağaç kendi meyvesi için yaratıldı, kâinat ağacının gayesi ve meyvesi ise, şüphesiz insandır.

  * Adam adamdır eğer olmaz ise bir pulu, Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.

  * İnsanın, sözü hikmet, bakışı ibret ve sükûtu ders olmalıdır.

  * İnsanlık, açıkça yapmaktan çekindiği işleri gizlice de yapmamaktır.

  * İnsan başkalarını alçaltırken aynı zamanda kendisini de alçaltır.

  * İnsanın şerefi, ikramiyle, hakiki insanlığı ise, ibâdetiyle anlaşılır.

  * Kişi, Hindistan ve Çin'e de sahip olsa, insanlara ihtiyaçtan kurtulamaz.

  * İnsan, ne medheden dosttan ne de zemmeden düşmandan hâlîdir.

  * Bir insanı anlayabilmek, koskoca bir kitabı anlamaktan zordur.

  * Yaratılmışlara dalmak, insanı yaratandan ayırır.

  * İnsan en büyük san'at eseridir. Bu eseri yine insan okur.

  * Kişinin insanlığı iki şeyledir: Biri kalbi, diğeri lisanı.

     A T A S Ö Z L E R İ  :

  * İnsan oğlunun eti yenilmez derisi giyilmez, güler yüzü tatlı dilinden başka nesi var.

  * İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında.

  * İnsan gâh olur dağı kaldırır, gâh olur darıyı kaldıramaz.

  * İnsanın hayvâniyeti yemekle, insâniyeti okumakla kâimdir.

  * İnsan insanın hem şeyhi, hem şeytanıdır.

  * İnsan sözünün eri, sakalının berberi olmalıdır.

  * İnsanın sözü aklına, hareketi aslına delâlet eder.

  * İnsanın izzeti de elindedir, zilleti de.

  * İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde yaşar.

  * İnsanın değeri sözünden belli olur.

  * İnsan yeri değiştirince ferahlar.

  * İnsan taştan perk, gülden nâziktir.

  * İnsan; eline, diline, beline kavî olmalıdır.

  * İnsanlar cins cinstir, çoğu necistir.

  * İnsan nisyandan hâli değildir.

  * İnsan beşer bazen şaşar, hata işler üçer beşer, Düz ovada yürür iken, ayağını sürter düşer.

  * İnsanlar balık gibidir; balık sudan çıkınca, insan da insanlıktan çıkınca ölür.

                                                                              Yugoslav Atasözü

  * Her insan tam değildir.

                                                                              Hollanda Atasözü

TarihOkunma
Toplam1608
Cu. 221
Çrş. 202
Sal. 194
Pzt. 181