21 Temmuz 2018, Cumartesi

Komşu ve Komşuluk

 

 * Kötü komşudan evinizi, kötü arkadaştan ziyâretinizi uzak tutunuz.

                                                                              Hz. Ebu Bekir (R.A.)

  * Pâdişah, seni kendisine yakın bilse de boş bulunma ve sen yine kendi akranınla komşuluk et.

                                                                              Nâsır-ı Hüsrev (Rah.A.)

  * Komşularından av kapmak, aslanlara göre ayıptır, köpeklere göre değil.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

  * Komşunla münâkaşa etme, zîra Misafirler gider, o kalır.

                                                                              Hz. Ebu Bekir (R.A.)

  * Kendi seviyende olanı komşu edin.

                                                                              Nâsır-ı Hüsrev (Rah.A.)

  * Komşu olma namussuza, arsıza,  Âkibet başına belâ getirir.

                                                                              KARACAOĞLAN

  * Güzel komşuluk yalnız komşuya eziyet etmemek değildir. Belki, güzel komşuluk, komşunun ezâsına sabır ve tahammüldür.

                                                                              M.Zahid KOTKU (K.S.)

  * Komşularımızı Allah yaratır, dost ve düşmanlarımızı ise biz hazırlarız.

                                                                              CHESTERTON

  * Komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.

                                                                              Benjamin FRANKLIN

  * Arkadaşsız ederiz; ama komşusuz edemeyiz.

                                                                              Thomas FULLER

 

       A T A S Ö Z L E R İ :

  * Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat.

  * Keçe satarsan komşuya sat; bir kenarında kendin de oturursun.

  * Komşunun yarası sirâyet etmezse de huyu sirâyet eder.

  * Komşu kızı almak, kalaylı tastan su içmek gibidir.

  * Komşun iyi yerin kötü, dur bekle, yerin iyi komşun kötü bırak git.

  * Dişin ağrırsa çek çıkar, komşun kötü ise kaç kurtar.

  * Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı kız görünür.

  * Komşunun kötüsü, adamı mal sahibi yapar.

  * Yoldan önce arkadaşı, evden önce komşuyu seç.

  * Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına.

  * Yakın komşu, hayırsız hısımdan yeğdir.

  * Komşu hakkı büyük, saymayan hödük.

  * Komşuluk kardeşlikten ileridir.

  * Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

  * Âlim komşu, câhil babadan yeğdir.

  * Ev yapacaksan komşuyu seçmeden himini (temelini) atma.

  * Anan atan kim ? yakın komşun.

  * Evinin halini komşuya sor.

  * Kurt bile komşusunu yemez.

  * Ev alma, komşu al.

  * Komşunun kaybını kendi kaybın, komşunun kazancını kendi kazancın bil.

                                                                              Çin Atasözü

  * Kimse, komşuya ihtiyaç duymadan yaşayacak kadar zengin değildir.

                                                                              Danimarka Atasözü

TarihOkunma
Toplam14859
Cu. 2010
Prş. 193
Çrş. 185
Pzt. 167