21 Temmuz 2018, Cumartesi

Kur'an-ı Kerim

 

  * Yüce Allah, Kur'âna uyan milletleri yükseltir.Uymayanları alçaltır.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

  * Tefekkürsüz Kur'an okumada hayır yoktur.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Kur'an-ı Kerim, ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.

                                                                              İmâmı Gazalî (K.S.)

  * Kalbin şifası Kur'an okumaktır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

  * Cemâlin safhasın açma rakîbe,  Önünde kâfirin Kur'an yakışmaz.

                                                                              Ahmed Paşa

  * Değersiz insan Kur'anla değer kazanır. Köleyi, Hakk'a secde ettirerek, yüksek bir insan yapar.

                                                                              Muhammed İKBAL

  * Kur'an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır.

                                                                              Halil b. Ma'dan

  * Yol kesenler Kur'an-ı okuyup öğrenince, yol gösterici oldular. (Öyle ise sen de Kur'ana sarıl.)

                                                                              Muhammed İKBAL

  * Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an,  Onsuz artık canavardan da beterdir insan.

                                                                              A. Ulvi KURUCU

  * Kur'an insan nevine son bir haberdir.

                                                                              Muhammed İKBAL

  * Hattatlar yazdılar Kur'an, hayran olur her okuyan,  Kıyamete kadar duran, Kitabımdır benim Kur'an.

                                                                              Demir Hafız Mehmed

  * Kur'an sıhhatli kalpler için gıdâ; hasta kalpler şifâ dolu bir hakikât ve hayat eczânesidir.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * Boş zamanlarında daima Kur'an oku, çünkü insanlığa ilk defa oku diyen, O' dur.

                                                                              Ali TÜRKMEN

  * İnsan için Kur'andan daha ulvî bir mîzan yoktur.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * Kur'an-ı Kerim güneş gibidir, Hadisler aya benzer. Hikmetli sözler yıldızları andırır. Ay da yıldızlar da ışığını güneşten alırlar.

                                                                              Muzaffer COŞKUN

  * Cihan, sessiz bir Kur'an, Kur'an da sessiz bir Cihândır.

                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI

  * Hz.Muhammed çağının güneşi Kur'andır. Müslümanların hayatını her sabah o başlatır. O Allah'ın ezeli bir edebiyâtıdır.

                                                                              KNEMATIRUL

  * Ben Kur'an-ı her yönden inceledim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm.

                                                                              Otto Von BISMACK

  * Kur'an dan başka bütün kanunlar; değil bir topluluğun, bir ev halkının saâdetini bile temin edecek mâhiyetten uzaktır.

                                                                              Otto Von BISMACK

  * Çağımızda Kur'ansız yaşamak; kör, sağır, dilsiz ve şuursuz yaşamaktır.

                                                                              KNEMATIRUL

  * Kur'anın Allah kelâmı olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür.

                                                                              Otto Von BISMACK

  * İslamiyetin istinatgâhı Kur'andır. Ve Kur'an müslümanın berâtı ve necâtıdır.

                                                                              M. X. MOREYL

 

       H İ K M E T L E R :

  * Dost eder insanı ma'bûdu Hakk'a,  Ezber et Kur'an-ı sînende sakla,  Kalbindeki kiri onunla pakla,  İlâhî ışıktır, Kur'an-ı Kerim.

  * İnsandaki rûhî yapıyı, körleştirip, basitleştirmeye çalışmak, Kur'an tesislerini yıkmaya azmetmek, imkânsızlıkla uğraşmaktır.

  * İslamî inançlara saldıranlara karşı koymak, ancak, Kur'an kumandasına gönüllü asker yazılmakla mümkün olur.

  * Yol bulmalıyız, yolların en doğrusu dindir,  İnsanı insan edecek, Kur'an-ı mübîndir.

  * Başka mürşit arama, Kur'an sana kılavuz, Ey biçare dindaşım, selâmet olmaz onsuz.

  * Kur'an, insana her türlü ulvî vazifeye öğreten mukaddes bir mekteptir.

  * Kur'an, Hakk'ın kelâmı, namaz onun divânıdır.

  * Halk içinde Cenab-ı Hakk'ın hücceti, Kur'andır.

  * Toprağın hayatı su, kalbin hayatı Kur'an'dır.

TarihOkunma
Toplam1259
Cts. 211
Prş. 191
Pzt. 161
Prş. 121