21 Temmuz 2018, Cumartesi

Çanakkale Zaferi ve Sultan Reşad'ın Gazeli

 

ÇANAKKALE ZAFERİ VE SULTAN REŞAD’IN GAZELİ:

 

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti; Almanya, Avusturya ve Macaristan’la birlikte savaşa girmişti. Bunun üzerine İngilizlerle Fransızlar, Boğazları geçip Ruslara yardım etmek ve Batı cephesindeki Alman baskısını azaltmak için Çanakkale’den sonra İstanbul’u ele geçirmek istediler. Fakat o günün en güçlü donanmasıyla desteklenmiş ordusu bunu başaramadı.

Bütün dünyayı hayrete düşüren ve düşmanlarımızın rezil olmuş bir şekilde geldikleri gibi geri gitmelerine yol açan o muhteşem Çanakkale zaferinden sonra Sultan V. Mehmed Reşad (1884-1918), bir şükür nişanesi olarak bu gazeli yazar. Beş beyitten oluşan bu gazel devrin hemen bütün gazete ve mecmualarında yayınlanır.

 

MANZÛME-İ GARRÂ-İ HAZRET-İ HİLÂFET-PENÂHÎ

 

Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden

Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden


Lâkin imdâd-ı İlâhî yetüşüp ordumuza

Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

 

Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde

Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

 

Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr

Kalb-i İslâm’a nüfûz etmeğe gelmiş-iken

 

Kapanup secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ

Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

 

Bugünkü dille:

Saldırmıştı Çanakkale’yi karadan ve denizden

Müslümanların iki kuvvetli düşmanı birden

 

Lakin Allah’ın yardımı yetişip ordumuza

Her bir asker bir kale oldu, bir çelik-beden

 

Asker evlatlarımın azmi karşısında

Aczini idrâk eyledi nihâyet düşman

 

Şereflerini ayaklar altına alarak kaçtılar

İslam’ın Kalbi (İstanbul’u) ele geçirmeye gelmişken

 

Reşad! Şükür secdesine kapan ve eyle duâ:

İslam ülkesini Allah (düşmandan) eylesin emin


 

TarihOkunma
Toplam1148
Cu. 201
Prş. 191
Sal. 171
Pz. 151