22 Haziran 2018, Cuma

Mevki ve İdarecilik

 

 

* Yüksek derecelere büyük yorgunluklara erişilir.

                                                                              Hz. ALİ (R.A)

* Halka muamele edip kendisinden aşağısının nasîhatını kabul eden, En şerefli mevkilere vasıl olur.

                                                                              Şeyh Ebul-Hasan (Ks.)

* Hep ileri gitmeye bak ki ,melekleri geçesin:Sakın geri kalma hayvanlar bile seni geçer

                                                                              Şeyh Sadi Şirazi (Ks.)

* İnsanlara baş olma sevdasına düşen kimse,hiçbir zaman ma’nen yükselemez.

                                                                              Fudayl Bin İyaz (Ks.)

* Bilgisizlere geçtikleri mevkiinin yaptığı fenalığı, yüzlerce Aslan bir araya gelse yapamaz.

                                                                              MEVLANA Celaleddin Rümi (Ks.)

* Yükselmek için ilim ve amelden iyi basamak yoktur.

                                                                              Ha’kidatül Hakika’dan

* Dünyanın yedi iklimini yaratan Allah, herkese layık olduğu şeyi vermiştir. Kedinin kanadı olsaydı, serçenin soyu tükenirdi.

                                                                              KAŞGARLİ MAHMUT

* Bir insan yönetici olarak başlarına geçtiği insanların, ihtiyaçlarına aldırmaz, dertlerine kulak vermezse, kıyamet günü Allah ona sırt çevirir.

                                                                              Kasım bin Muhaymere(Rah.A.)

* Kainatı idare eden nasıl bir Allah varsa, yeryüzünde de tek hükümdar olmalıdır.

                                                                              TİMURLENK

* Haddinden ziyade yükselen kişi, Feleğin gözüne batar demişler

                                                                              Tokadi Zade Şekib

* Alçalır elbette haddinden ziyade yükselen.

                                                                              Naci (Muallim Ömer)

* Ayak altında kalmak kadar, yükseklerde itizal de tehlikelidir.

                                                                              Mahmut YAZIR

* Mevki ve ikbalin her ne kadar yüksek olursa olsun. Dikkat et, eteğini kimse öpmesin.

                                                                              NABİ

* Alnını ne kadar yüksek tutarsan,o kadar yere sağlam basarsın.

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* İnce hisli ve şefkatli bir insan için, muzaffer mevki’inde kalmak elim bir şey.

                                                                              Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU

* Bak da ibret al, şu dünyanın haline, kervanlara eşekler daima önde olur.

                                                                              R.Selçuk BAKİLER

* Geçer başa baş olur kafasız başlar, cezasını çeker zavallı ayaklar.

                                                                              KARACAOĞLAN

* İnsan yükseğe çıkınca, pantolonundaki yamanın görünmek ihtimali artar, (Mevki de böyledir)

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* Yüksek tepelerde hem yılana, hem kuşa rastlayabilirsin. Biri sürünerek,öteki uçarak yükselmiştir.

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* Büyük bir mevkide bulunduğun zaman başın ağrıyacak olsa, yüz kişi geçmiş olsuna koşar.Fakat o mevki elden gidince, ölen kimse cenazene gelmez.

                                                                              EFLATUN

* Bir makine, alelade adamın işini görür de bir de üstün adamın işini hiçbir makine göremez.

                                                                              HUBBERD

* Bir insan iktidar sahibi olmadan kalbi, kabiliyeti ya da güçlü hakkında hüküm vermez.

                                                                              SOPHOKLES

* Yüksek mevkiler, her eşyayı büyülten bazı camlar gibidir. Çünkü kötünün kötülüğü ile, iyiliği  o zaman ortaya çıkar.

                                                                              Pança TANTRA

* Yüksek bir mevkiye sahip olmadığın için telaşlanma.Asıl o mevkiye layık olup olmayacağından dolayı endişe et.

                                                                              CONFUCİUS

* İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır: Erkeğin mert ,kadının namuslu olması.

                                                                              NAPOLEON Banaparte

* Şimdiye kadar hiç kimseyi ailesi yükseltmemiştir. Sürekli ün: Soy, sop değil düşünce ve davranışlardır.

                                                                              Shokeleff

* Kendini olduğundan yüksek görmek kadar, olduğundan aşağı görmek de yanlıştır.

                                                                              J. Wolfgang GEOTHE

* Çevrendekileri alçaltarak değil,kendini gerçekten yükselterek büyüyebilirsin.

                                                                              REİCH

* Yükseklere çıkmaktan sakın: Çünkü insanın, düşmeyeceği hiçbir yüksek yer yoktur.

                                                                              Miguel de CERVANTES

* İnsan da ağaç gibi yükselmek isteği nispette kökünü derine salmalıdır.

                                                                              Friedrich NİETSZCHE

* Yükselmenin en alçakçası, zayıfların sırtına basarak yükselmektir.

                                                                              La ROCHEFOUSAULD

* Kendi kendini yükselten mütevazi olur.Mütevazi olan yükselir.

                                                                              Martin LUTHER

* Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye getiriniz.

                                                                              PİTTACUS

* Bazı yıkılışlar,daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.

                                                                              Williame SHAKESPEARE

* Büyük yükseklerin bulunduğu yerde derinlikler de vardır.

                                                                              Friedrich von SCHİLLER

* Yükselmek istersen aslı temiz, şöhreti olanlarla dolaş.

                                                                              George WASHİNGTON

* Romanda ikinci olmaktansa, bir köyde birinci olmayı tercih ederim.

                                                                              Julius CAESAR

* Yüksektekiler, aşağıdakilerden daha az emniyettedir.

                                                                             HOLDERLİN

* Ne yazık ki yükselmiş olmak, düşmeyi önleyemez.

                                                                              Victor HUGO

* Alçalmak, yükselmekten daha kolaydır.

                                                                              Albert CAMUS

* En yükseğe erişmek için, en aşağıdan başlayın.

                                                                              SYRÜS

* Büyük bir boyunduruktur, büyük bir mevki.

                                                                              Lucius A.SENECA

* Yükselen her şey düşecektir.

                                                                              SALLUST

   H İ K M E T L E R :

* Şerefli insanlar, rüzgardan müteessir olmayan dağlar gibidir.

  Alçaklar ise , hafif rüzgarla sallanan kuru otlara benzerler,

  Küçük bir mevki bile onları çileden çıkarır.

* Fazilete yükselmek güçtür.Fakat rezâille düşmek kolaydır.

* Devlet mansibi (memuriyeti) bir güvercinliktir,konan göçer.

* İnsan öyle bir mevkide bulunmalı ki ,düştüğü zaman iki ayağının üstüne düşsün.

* Hiçbir şey,insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

 

   A T A S Ö Z L E R İ :

* Çok yükselme yel alır, çok alçalma sel alır.

* Ayağı yürüten baştır.

* Düşüş ,yükseliş nispetindendir.

* Baş olan boş olmaz.

* Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır.

* Bir gemiyi iki reis batırır.

* Baş hangi yöne giderse ayak o yöne gider.

* İdarecilik yapmak isteyen: uymalı duymamalı, görmeli, görmemeli.

                                                                              Alman Atasözü

TarihOkunma
Toplam2022
Cu. 221
Prş. 212
Çrş. 201
Pzt. 181