23 Temmuz 2018, Pazartesi

Münafık ve Münafıklık

 

* İki yüzlü insanlardan uzaklaşınız zirâ, iyi vaktinizde etrafınızda dönüp dolaşırlarken, kötü vaktinizde derhal sizden kaçarlar.

                                                                              Hz.ALİ (R.A.)

* İki kişi darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını açığa vurmak, münafıklık alametidir.

                                                                              İmam ŞÂFİİ (Rah.A.)

* Mescitteki münafık, kafesteki kuş gibidir.

  Kafesin kapısı açılınca kuş uçar, kaçar.

                                                                              İmam GAZALİ (Ks.)

* Münâfığın kalbi, taştan daha berk olur.

                                                                              Hz.ALİ (R.A.)

*  İman sahibi az konuşur çok iş yapar.

  Münâfık ise, çok konuşur az iş yapar.

                                                                              Ahmet RUFÂÎ (Ks.)

* Münâfıklık alâmeti: Günah işlemekten korkmaz. İbâdetlere karşı şevki sönüktür. Kendisine nasihat tesir etmez.

                                                                              Ebu Turâb En-Nahşeb (Ks.)

* Kendisinin yapmadığını başkalarına tavsiye eden bir kimse, münafıktır. Sorulunca cevap  vermesi müstesnâ.

                                                                              Malik b.Dinar (Ks.)

* Münafığın alâmeti şudur: O amel ve ibadeti unutur. Bol bol güler ve neşelenir.

                                                                              Hâtemû-l Esâm (Ks.)

                                                                                

   H İ K M E T L E R :

* Gazâlara gitmeyen ve gazâlara hazır olmayan ve gazâya niyet etmeden ölen insan, münafıklıktan bir şûbe üzere ölür.

* Zarûret olmadan sultanların (makam ve mevkî sahipleri) nin yanına gelip orada her zamanki gibi konuşmayan münafıktır.

* Münafıklık alameti: O Allah’ı zikretmez, gafil yaşar, çok konuşur, gevezedir. İbadete karşı tembeldir, canlanmaz.

* Münâfık, günâhını burnunun ucuna konmuş ve hemen uçacağı bir sinek gibi ufak ve basit görür.

* Münafıklık nişanı o dur ki, dünyaya hırsla sarılırlar, yasaklara şüphe ederler, sadakayı riya ile verirler.

* Münafıklar kendini beğenir, başkalarını hakîr görür ve acelecidirler.

TarihOkunma
Toplam9437
Pzt. 231
Pz. 228
Cts. 215
Cu. 208