22 Haziran 2018, Cuma

Namaz

 

* Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.

                                                                              Hz.EBÜBEKR (R.A.)

* Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır.

                                                                              Hz.ALİ (R.A.)

* Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl.

                                                                              Hz.Ubbâde (R.A.)

* Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır. (Gece-Teheccüd)

                                                                              Hz.ALİ (R.A.)

* İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu.

                                                                              Yahya bin Muâz (R.A.)

* Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır.

  Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.

                                                                              Said Nursî (Rah.A.)

* Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar.

                                                                              İmam-ı Gazâli (K.S.)

* Namaz, imânın alâmeti, vücûdun selâmetidir.

                                                                              Ali TAYYAR

* İbâdet içinde en büyük namaz…

  Onunla yapılır Allah’a niyaz.

  Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,

  Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur.

                                                                              Ahmet Tevfik PAKSU

* Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur.

                                                                              Ali TAYYAR

* Namaz kılanın imânı tamdır,

  İslâm için dâim cihad yapandır.

                                                                              Muhammed ALTUN

* Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:

  Günde beş vakite bir saat yeter..

  Yirmi saatten yalnız birini,

  Hakk’a vermeyene insan denir mi?...

                                                                              Ahmet Tevfik PAKSU

* Namazsızlık, İmansızlığa , oda <gayya-yi nar’a> sürükler.

                                                                              Ali TAYYAR

* Namaz, İslam dini’nin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır.

                                                                              A.Rıza DEMİRCAN

* Her vakte bir bahâne bulur bi-namâz olan.

                                                                              Yazıcı Râşid

* Namaz kılanın rahattır canı,

  Devamlı parlar anın îmanı.

                                                                              Muhammed ALTUN

* Dünya ve ahreti çok seven adam!

  İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm…

                                                                              Ahmet Tevfik PAKSU

 

   H İ K M E T L E R :

* İşin başı ibadettir, Allah’a kulluktur. Kulluğun başı da ihlasla namaz kılmaktır.

* Namaz, kalbi günahların pisliklerden temizler ve gayp kapısını açar.

* Müdavim ol namaza, Mi’rac’ın olsun senin:

  Nur’a gark olmaya bak, toprak olmadan tenin.

* Namaz zulmetten nûr’a âşıkâre bır çıkış.

  Kalma karanlıklarda nûr’a çıkmaya çalış.

* Namaz kulun münâcâtıdır. Münâcat;ulu yaratanı ile kulun ulvi bir mülâkatı ve konuşmasıdır.

* Âkıl isen, kıl namazı, çünkü saâdet tâcıdır,

  Sen namazı şöyle bil ki mü’minin miracıdır.

* Emridir Rabbimizin günde beş vakti edâ,

  Hariç değildir, ondan paşa, bey, işçi, gedâ.

* Namaz, dünya hayatının en medeni davranışıdır,

  İdmanların en azı ve en noksansızıdır.

* Namaz da bir tür duâ’dır. Duâ ise, inanan kişinin silâhı, ibâdetlerin özü, arz ve semâvâtın nûrudur.

* Kişinin namazına tekasül göstermesi, imânın zayıf olmasından ileri gelir.

* İslâm sarayına girmek için, çift kanatlı kapı ister, o kapıların biri namaz, diğeri zekat’tır.

* Namaz vakti gelince, namaz kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez.

* Namaz nurdur, sahibini günahlardan korur ve doğru yola sevk eder.

* Namaz rûhâni bir yıkanmadır. Her vakitte insan yeniden diriltir.

* Namaz mü’minin kötülüklere karşı silahı, zırh ve kalkanıdır.

   A T A S Ö Z L E R İ :

* Namaz kılan darda kalmaz, Allah diyen mahrum olmaz.

* Namaza meyli olmayanın, kulağı ezanda olmaz.

* Gönülsüz namaz, göklere ağmaz.

* Namaz imanın alâmeti, vücudun selâmetidir.

* Namaz amellerin hayırlısı, muratların feyizlisidir.

TarihOkunma
Toplam1140
Cu. 221
Prş. 211
Sal. 191
Pz. 172