19 Temmuz 2018, Perşembe

Namus

 

 * Namus güzelliğin sadakasıdır.

                                                                              Hz. Ali  (R.A.)

  * Sen halkın ırzına bakmadan nazarını çekmelisin.

    Ne muamele edersen onu görürsün.

                                                                              Ahmet Rufai (K.S.)

  * Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar.

    Böylelerinden sakınmalıdır.

                                                                              MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)

  * Başkasının namus perdesini yıkan,kendi namusunu açmış olur.

                                                                              Mansur bin Ammar (K.S.)

  * Kadının serveti ve şerefi namusudur.

                                                                              Hilmi BİLSEL

  * Namus:Değeri ölçülmeyen cevher, ne inciye benzer, nede elmasa, ne alınır nede satılır, Bir kere kaybedildi mi artık bulunması imkansızdır.

                                                                              Ali TÜRKMEN

  * Namussuzlar içinde, namuslu insan şuçludur.

                                                                              R.Selçuk BAKİLER

   * Kendisinin ve başkasının ırz ve namusuna hürmet göstermeyenlere hiçbir hususta emniyet edilmez.

                                                                              SOCRATES

  * Eğer daima genç kalmak isterseniz namuslu ve iffetli yaşayın.

    Çok çalısın ve ibadet yapın.

                                                                              Life Today

  * Hayatta namusumuzla yaşamanın en gerçek yolu, olduğumuz gibi görünmektir.

                                                                              SOCRATES

  * Ömrün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur.

                                                                              Denis DİDEROT

  * İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır. Erkeğin mert, kadının da namuslu olması.

                                                                              NAPOLOEN Banaparte

  * Başkalarının namusunu çalan, kendi namusunu kaybeder.

                                                                              P.SYRUS

  * Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir.

                                                                              C.PERRAULT

  * Her iyi düşünce, namuslu insanlarda bulunur.

                                                                              EURİPİDES

  * Bir insan korkak mı, namuslu adam olamaz.

                                                                              D.SZABO

  * İnsanı şerefe ulaştıran en kesin yol namusudur.

                                                                              MERALİTE

  * Kadının bekçisi namusudur.

                                                                              OVİDİUS

      H İ K M E T L E R :

  * Namustan kıymetli bir şey yoksa, kadın namus demektir.

  * Namus: Din, millet, vatan ve ırz demektir.

  * Namusa hürmet eden, nefsine şeref verir.    

      A T A S Ö Z L E R İ :

  * Her şey hayat için,hayat da,namus için feda edilir.                                              

  * Irzın kadrini bilmeyen, dinini bilemez.

  * Namussuz yaşamaktan, namusu ile ölmek yeğdir.  

  * Ad (namus) ayıklanmaz, fakat ark ayıklanır. 

  * Namusu akıl, dini nakil muhafaza eder.

  * Malınız olmasın da namusunuz olsun.  

  * Irz İnsanın kanı pahasıdır.

TarihOkunma
Toplam13630
Prş. 191
Çrş. 182
Sal. 173
Pzt. 165