Çarşamba, Mayıs 6

Hoş Geldin Ya Üç Aylar

Hoş Geldin Ya Üç Aylar

“Üç Aylar” Receb ayı ile başlar Ramazan ayı ile biter.

Bu sene 11 Mayıs’dan itibaren mübarek üç aylarını idrak etmeye başlıyoruz.

Üç aylar rahmeti, bereketi ve mağfireti bol, feyizli ve bereketli bir zaman dilimidir. Bu aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

Bu aylar; dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı aylardır.

Üç aylar; tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olan Regaib, Miraç, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimidir.

Bu aylar; geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkandır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve şöyle dua ederdi: 

“Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa’ban. Ve belliğnâ Ramazân. Vahtim lenâ bil’iman ve yessir lenâ bil’kur’an” (Ahmed b.Hanbel, Müsned, 1/259)

Manası:”Allah’ım, bizim için Receb ve Şaban aylarını bereketli kıl ve bizi Ramazan Ayına ulaştır. İmanımızı kuvvetlendir, Kuran okumayı biz kolaylaştır.

Bazı hikmet ehli âlimler Receb ayı hakkında şu yorumları getirmişlerdir:

Receb eza ve cefâyı terk içindir, Şaban amel ve vefa içindir, Ramazan sıdk ve safa içindir.

Receb tevbe ve pişmanlık ayıdır, Şaban muhabbet ayıdır, Ramazan kurbet (Allah’a yakınlık) ayıdır.

Receb hürmet ayıdır, Şaban hizmet ayıdır, Ramazan nimet ayıdır.

Receb ibadet ayıdır, Şaban dünyanın safasını terk etme ayıdır, Ramazan ibadetlerin mükafatını artıran aydır.

Büyük tasavvuf ehli Zünnün Mısrî der ki:
“Receb ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.”

Resulullah (S.A.V) in üç aylar hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

-“Receb Allah’ın ayıdır; Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır”.

Recep ayının niçin Allah’ın ayı olduğu sorulduğunda:

-“Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda, halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda, Allah-ü Teala  (C.C.), Peygamberlerinin tövbelerini kabul buyurmuştur. Allah-ü Teala (C.C.) bu ayda, peygamberlerini düşmanlarından korumuştur.

Sevgili okuyucularım, insan üç aylara yetişebilir. Fakat, bu üç ayları ibadet edip ihya edemezse, o zaman üç aylara ha yetişmiş, ha yetişmemiş. Hiç bir şey fark eder mi ? Elbet Etmez. Onun içindir ki Bu Üç ayları en iyi şekilde ibadetle geçirip bol bol dua edelim.

Rabbim dualarımızı kabul etsin.

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm.

10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed.

10 Gün Subhânallâhil Gafurir Rahîm.

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

10 Gün Yâ Lâtif Celle Şanühu.

10 Gün Yâ Rezzak Celle Şanühu.

10 Gün Yâ Aziz Celle Şanühu.

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

10 Gün Yâ Erhamerrâhimin.

10 Gün Yâ Gaffârezzünûb.

10 Gün Yâ Atikarrikâb.

Not: Bu dualar, günde en az yüzer defa okunur.

395 Okunma

Bir cevap yazın