Çarşamba, Mayıs 6

Fatiha Süresi

Bismillāhirrahmānirrahīm Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Hamd âlemlerin Rabbi,olan Allah’-a/-için dır.
Errahmânir’rahim. O Rahmân ve Rahimdir,
Mâliki yevmiddin. Din gününün maliki(sahibi).
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
İhdinessırâtel müstakîm. Bizi müstakim/doğru/doğruluğu isteyenin yol(un)a hidayet eyle.
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.(Amin)
397 Okunma

Bir cevap yazın