Pazartesi, Mayıs 20

Şevval Orucu

  Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. 

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]

Ramazan orucu ile Şevvalde de 6 gün oruç tutan kimse, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İ.Mace]

Ramazan ayı orucu on aya, Ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]

Bazı âlimler, bu 6 gün orucun vakit geçirmeden, bayramdan sonra hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişlerdir. Bu oruçları aralıklı tutmak da caizdir.
Şevval ayında tutulan nafile veya kaza oruçlarını pazartesi ve perşembe günleri tutmak daha iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçlu iken arz olunmasını isterim. [Tirmizi]

Pazartesi ve perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum. [Müslim]

Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. [Müslim]

Oruç kazası olmayan nafile oruç tutmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Bir gün nafile oruç tutana, yeryüzü dolusu altın verilse, o orucun sevabını karşılamaz. [İbni Neccar]

Gizleyerek, bir gün nafile oruç tutana, Allahü teâlâ, Cennetini ihsan eder. [Hatib]

Her ay 3 gün oruç tutmak çok iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Her (kameri) ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevaptır. Buhari]

İbrahim aleyhisselam, her ayda 3 gün oruç tuttu. Allahü teâlâ da ona ömrü boyu oruç tutmuş gibi sevap verdi ve ömür boyu sanki yiyip içmiş gibi kuvvet, zindelik verdi [Beyheki]

Her ay 3 gün oruç tutan, yılın tamamında oruç tutmuş gibi olur. [Müslim]

Her ay 3 gün oruç tutanın kalbindeki kin yok olur. [Bezzar]

“Eyyâm-ı biyd” denilen kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri de oruç tutmak iyi olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Ayda 3 gün oruç tutan, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde tutsun! [Nesai]

Her ay, eyyâm-ı biyd’de oruç tutan, yılın hepsini oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. [Nesai]

ŞEVVAL AYININ FAZILETI

Ebu Eyyub el-Ensari’den rivayet edilen bir hadiste Resul-i Ekrem (sav):

“Kim ramazan ayında oruç tutar sonra da şevval ayından altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur” buyurmaktadır. (Riyazü’s-Salihin, C.2,S.510,2.)

Bu hadis ve bu hadisle amel etme hakkında değişik görüşler vardır. Kimileri bu hadise sahih, kimileri de mevkuf hadistir demiştir. Alimlerin geneli şevval ayında altı gün oruç tutmayı müstehap görmüşlerdir. İbn Abbas, Tavus, Meymun b. Mihran bu görüşü savunanlardandır. Ayrıca bu, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed ve İshak’ın görüşüdür.

Hasan el-Basri’nin (rah) yanında şevvalde altı gün oruç tutma zikredilince, o şöyle dedi: “Allah bu ayı bir sene olarak kabul etmektedir.” Umulur ki, bu ayda oruç tutmayı müstehap görmeyenler ancak vacip olmadığını belirtmek istemişlerdir.

BU AYDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMAK:

Bu ayda altı gün orucun ne şekilde tutulacağına dair üç görüş vardır :

1-Altı gün orucu şevval ayının başında ve peşpeşe tutmak müstehaptır. İmam-ı Şafii ve İbn Mübarek bu görüşü savunmuşlar ve şu hadisi delil olarak getirmişlerdir:

“ Kim bayramın birinci gününden hemen sonra peşpeşe altı gün oruç tutarsa, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olur

2-Bu ayda tutulan altı gün orucun peşpeşe veya ayrı ayrı tutulmasının bir farkı yoktur. Bu, Vekı’ ve İmam-ı Ahmed b. Hanbel’in görüşüdür.

3-Bayramın hemen peşinden tutulmaz. Çünkü o günler yeme ve içme günleridir. Üç gün eyyam-ı bi’den önce üç gün de eyyam-ı bi’den sonra tutulur. Ma’mer ve Abdurrezzak da bu görüşü savunmuşlardır. Ata’dan (rah), “Kaza orucu olan kimselerin bu orucu tutmaları mekruhtur” görüşü rivayet edilmiştir.

Alimlerin genelinin görüşü ise bayramın ikinci günü oruç tutmanın mekruh olmadığıdır.

Ashabdan ve tabiinden bir grup, Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramı günleri hariç oruç tutmaya devam etmişlerdir. Ümmü Seleme’nin (r.anha), ailesine şöyle söylediği rivayet edilmektedir: “Kim Ramazan ayında oruç tuttuysa, bayramın ikinci günü de oruç tutsun! O gün oruç tutan senenin tamamında oruç tutmuş gibi sayılır.”

Şa’bi (rah) şöyle derdi: “Ramazandan sonra bir gün oruç tutmam, bana senenin tamamında oruç tutmaktan daha sevimli geliyor.”

24 Okunma

Bir cevap yazın