Çarşamba, Şubat 19

Dünya Helal Konseyi İstanbul CNR’da Buluştu

Dünya Helal Konseyi (WHC) İstanbul CNR’da Buluştu.

GDO’ lu ürünler
ALKOL ile işlenmiş Katkı Maddeleri
Sertifikalamada Mezheb Farklılıklarının Dikkate alınması

Helal olma istekleri, helal sertifikalamada İslami sertifika kuruluşlarının müşterek bir yönetmelikte buluşma imkanları ve bu programlardan küresel ortamdaki ulusal ve uluslararası pazarlarda nasıl faydalanılacağı konuları Müslümanları tek bir küresel helal standart oluşturma mecburiyetine getirmiştir.

Dünya Helal Konseyi WHC ( World Halal Council) 21-24 Kasım tarihlerinde 10.Genel Kurul toplantısını Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirmişti. Bu Genel Kurulda GİMDES’in teklif ettiği Helal Standardın WHC’in temel standırdı olması teklifi ağrlıklı olarak gündemi oluşturmuştu. Kongre üyeleri bu konuda çalışmalar yaparak 22-24 Şubatta İstanbulda tekrar toplanıp konunun görüşülmesine karar vermişti. Her yıl düzenlenen genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu da, genellikle yarıyıl toplantısını Malezya’da gerçekleştirirken bu yıl Türkiye’de yapma kararı almıştı.Böylelikle Dünya Helal Konseyi Standart çalışmaları ile yönetim kurulu yarıyıl toplantısını 22-24 Şubat tarihlerinde GİMDES’in ev sahipliğinde İstanbul CNR’da gerçekleştirdi.

Dünya Helal Konseyi (WHC) üyesi ülkelerin Helal Sertifikalandırma kurumlarının temsilcileri 3 gün süren toplantıda, WHC’in tüm üyelerinin uygulayacağı tek bir standardın oluşturulması,WHC tüzüğünün bazı maddelerinin güncellenmesi üzerinde durdu.

ÖZEL GÜNDEMLİ TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1-Dünya Helal Konsey üyesi olan helal sertifikalandırma kurumları yetkililerinin yapılacak olan genel kurul toplantılarına düzenli 2 defa katılmayan kurumun üyelikten çıkarılması önerisi için tüm üyelerin bir çalışma yapıp eylüldeki toplantıda görüşülmesi kararlaştırıldı.

2– WHC üyelerinin üyelikten çıkarılması veya üye olması ile ilgili 3 kurulun(Yönetim,Teknik Bilim ve Fıkıh Kurulları) ortak çalışma yaparak kriterleri belirlemesi kararlaştırıldı.

3-WHC Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı iken Zafer GEDİKLİ WHC’in Genel Sekreterliğine Abdurrahman Linzag da Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına getirildi

Standartlarda yapılması gereken değişikliklere gelince, bu konuda da önemli görüşmeler sonunda önemli kararlar alındı.

Dünya Helal Konseyi Standartlarında GİMDES’in önerileri ile İlgili yapılan değişiklikler;

1-Deniz hayvanları;

İlgili standartta daha evvel; genel olarak insan sağlığına zararlı olmayan bütün deniz hayvanları Helal’dir diye belirtilmişti.

Bu ibareye, “tüm balıklar helaldir. Balıktan başka bazı deniz ürünleri bazı mezhepler tarafından tüketilmesi uygun görülmemektedir, dolayısıyla sertifika verirken bu durumu da dikkate almak gereklidir” şeklinde bir ekleme yapıldı.

2-Kesimden önce Şoklama;

Sersemletme ile ilgili net bir tanımlama getirildi o da şu şekilde; sersemletmede sadece kümes hayvanları için su banyosu (water bath) ile sersemletme kabul edildi, diğer bütün sersemletme türleri, gaz, mekanik, balyozla bayıltma vs. gibi hiç bir sistem hayvan türünün her çeşidi için kullanılmayacaktır.

3-Helal sertifikalı ürünlerin taşınması işlemi;

Ürünlerin taşınması sırasında, Helal sertifikalı ürünler ile Helal sertifikalı olmayan ürünler eğer kapalı kaplarda ise ayrım yapılmasına gerek yoktur ibaresi, taşıma standardında değiştirilerek,Helal sertifikalı ürünler ile Helal sertifikasız ürünlerin taşıma esnasında tamamen ayrımının sağlanması gerektiği kararı alındı.

4-Helal sertifikasının gerekliliği ibaresi;

Katkı maddeleri ve türleri hususunda sertifikalama için gerekli olan, firma beyanının gerekliliği şeklinde olan ifade, kabul edilebilir Helal Sertifikilama kurumunun Helal sertifikasının gerekliliği olarak değiştirildi.

5-Alkol ile işlenmiş katkı maddeleri;

Alkol ve Alkol yan ürünleri ile ilgili sertifikalama standardında, alkol ile işlenmiş katkı maddeleri de standart kapsamı dışına alındı. Hiç bir hammadde veya girdi alkol ihtiva edemez; kendi imalat prosesinde hiçbir şekilde alkolle işlem yapılamaz.

6-GDO’lu ve Transgenik ürünler ;

GDO’lu ve Transgenik ürünler şüpheli olarak nitelendirildiği için sertifila kapsamından çıkartıldı.

7-İnsan sağlığına zararlı ürünler;

Sertifikalama çalışmaları yapılırken insan sağlığına zararlı olduğu teknik bilim kurulları tarafından kabul edilmiş ürünlerin sertifikalamasının yapılmaması gerektiği kabul edildi.

Dünya Helal Konseyi(WHC) Nedir?

Dünya Helal konseyi, tüm dünyada, evrensel standartlarda kabul edilen halal sertifikasyon ve akreditasyonunu tamamladıktan sonra oluşan helal sertifika kuruluşlarının, federasyonudur.

Dünya Helal konseyi 1999 yılında Jakarta’da, dünyadaki farklı ülke ve milletleri temsil eden üye organizasyonların arasında helal sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerini standartlaştırmak için kurulmuştur.

Bir dünya organizasyonu olarak Kuala Lumpur, Malezya’da tescillendi.

2005 yılında Güney Afrika Cape Town’da onaylandı.

Kasım 2007′de Dünya Helal Konseyi’nin mevcut tüzüğünün kabulunden sonra Manila Filipinler’de de tescillendi

Böylece, (WHC) Dünya Helal Konseyinin tüzüğünün hazırlama, kabul ve tescil süreci 9 sene sürdü.

Bugünkü şartlarda, gerçek dünya helal standardı için, Dünya Helal Konseyi tek güvenilir bilgi kaynağıdır ve onun üyeleri, genel kurulun yanlızca dünya standartlarını inceleyip onaylamasını değil, aynı zamanda kendi hukuk kuruluyla bunu herkes tarafından aynı şekilde uygulanmasını denetlemektedir.

Bizler bu yüzyılın Müslümanları olarak Allah’ın “dağılıp-ayrılmayın!” ’’birlik olun’’ ‘’Allahın ipine sımsıkı sarılın’’ emrini helal sertifikamızda da uygulayarak itaat etmeyi hedefledik.

Dünya Helal Konseyinin yapılan toplantısında almış olduğu kararlar içerisinde özellikle; Alkol ile işlenmiş katkı maddelerinin durumu ,GDO’lu ürünler ve Mezhebi farklılıklar konuları görüşülerek karara varılmış bulunmaktadır.

Alınan kararlar neticesinde Dünya Helal Konseyi, İslam ümmetinin helal sertifikalandırma hususunda mezhep farklılıklarını da içeren , sağlıklı, kaliteli, temiz bir gıda tüketimini hedeflemiş olduğunu bir defa daha teyid etmiş bulunmaktadır.

274 Okunma

Bir cevap yazın