Kategori: Örnek Şahsiyetler

22 Ocak 2012 0

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Yazar: Ayetullah Coşkun

28 OkunmaErzurumlu İbrahim Hakkı 18 Mayıs 1703 yılında Hasankale’de (Pasinler) doğdu. Mutasavvıf. Dokuz yaşındayken babasıyla Siirt’e gitti ve Tillo Köyü’ndeki…

5 Nisan 2010 0

Süleyman Hilmi Tunahan

Yazar: Ayetullah Coşkun

24 OkunmaSüleyman Hilmi Tunahan   Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan’dır. Babası zamânın müderrislerinden Hâfız Osman Efendidir. Soyu Fâtih Sultan Mehmed…

7 Nisan 2009 0

Somuncu Baba

Yazar: Ayetullah Coşkun

21 OkunmaSomuncu Baba Somuncu Baba adı ile anılan tasavvuf büyüğü Şeyh Ebû HâmÎdeddin-i AksarayÎ, Bursa’da ekmekçilik yapmıştı. Çevresinde çok sevilen…

7 Şubat 2009 0

Ali Emirî Efendi

Yazar: Ayetullah Coşkun

22 OkunmaAli Emirî Efendi Anadolu’da kıpırdamaya başlayan bebek, makasa yönelirse “terzi olacak”, kaleme yönelirse “kâtip olacak” derler. Bu yolla çocuğun…

7 Şubat 2009 0

Mahir İz

Yazar: Ayetullah Coşkun

20 OkunmaATEŞLİ BİR HATİP, FİKİR VE KÜLTÜR ADAMI, GİRİŞİMCİ HOCAMIZ MAHİR İZ Hocamızın sadık talebelerinin, onun vefatından sonra yayınladıkları “Yılların…

7 Şubat 2009 0

Bediüzzaman Said Nursi

Yazar: Ayetullah Coşkun

23 OkunmaBediüzzaman Said Nursî Yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslâm mütefekkirlerinden biridir. 1876’da Bitlis’in Hizan kazâsına bağlı İsparit nâhiyesinin Nurs köyünde…

7 Şubat 2009 0

Mehmet Zahid KOTKU (Rh.A)

Yazar: Ayetullah Coşkun

21 OkunmaMehmet Zahid KOTKU (Rh.A) Rahmetullàhi Aleyh’in adı Mehmed Zâhid, soyadı Kotku idi. Kendisinin naklettiğine göre babası ona: “Oğlum Mehemmed!”…