Çarşamba, Mayıs 22

Nasıl Başardılar

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-6

Nasıl Başardılar
v     Başkaları hakkında nasıl bir dilek ve temennide bulunursan sen de ona nail olursun.v     Birleşmek başlangıçtır. Birliği sürdürmek, gelişmedir. Birlikte çalışmak başarıdır.v     Hadiselere ibret gözüyle bakmasını bilmeyenler için hayatın hiç bir manası yoktur.v     Herkesin derdini düşün dertsiz olursun./ Kardeşine haset etmeyi bırak mes'ût olursun.v     Girmek istersen şayet saâdet bahçesine, / Gafletten uyan artık sarıl Allah’ın ipine.v     Akıllı kimsenin âdeti bilmezden gelmek, gafil kimsenin âdeti akıllı görünmektir.v     Bir işte muvaffak olabilmek için, muvakkaten yenilgiyi de kabul etmeniz gerekir.v     Yeter sürünmeler artık, hayata dönmeliyiz./  Hayat bağışlayan İslam la kurtulur gemimiz.v     Hayat geçmesin dersen sıkıntılı elemli,/Her şeyden önce biraz itidal öğrenmeli.v 

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-7

Nasıl Başardılar
v     Kişi, tenkitlerden yılmamalıdır. Çünkü, tenkitten korkan yükselemez.v     Yaptığın iyilikleri sayıp dökme, yüzleme. Sonra iptal etmiş olursun.v     Ettiğiniz nasihat ne olursa olsun, bir fayda umuyorsanız kısa kesin.v     İnsanlık, açıkta yapmaktan çekindiği işleri gizlice de yapmamaktır.v     Öfkeliyken öfkeni yenerek hürmet ve merhamet etmek ne güzel şeydir.v     Susmak ve tahammül etmek, daima herkese dert yanmaktan daha iyidir.v     Hakikati mi arıyorsunuz, ona erişmek elinizdedir. Güzel yaşayınız.v     Sıkıntı ve bunalımın ilacı; kendini Allah’a adamışlarla sohbettir.v     Dostlarına karşı elin açık olsun, avucunu yumarsan seni sevmezler.v     İyi gün görürken kötü günlere kendini hazırlayan, kötü gün görmez.v     Arkadaşım ayıbımla uyardı beni,/Kardeşliğin sünnetin budur temeli

Türk Atasözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları

Nasıl Başardılar
 v     Ağırlamak için bir şeyin olmazsa, okşamak için tatlı dilin olsun.  v     Yüzünü Hakk'a dönen melek, Hak’tan yüz çeviren helâk olur. v     Evini temiz tut misafir gelir, vücudunu temiz tut ölüm gelir. v     Alçak gönüllülük, hırs kulesine çıkan arka merdivendir.  v     Bilen birisi de olsan, "bilmiyorum" sözünü çok söyle. v     Ekmeğini katığına denk eden, hiçbir vakit aç kalmaz. v     Komşunun iki olduğunu iste ki, Allah sana da versin. v     Sen Allah’tan kork, düşmanların da senden korksun. v     Malına cimri olan alçalır, sırrına cimri olan yükselir. v     Kıymetten düşmek istemiyorsan, kimseyi kötüleme. v     Sabreden selamet bulur, sabretmeyen mel'anet olur. v     Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda şaşmış. v     Sadaka vermek, Hak Talânın gazabını yumuşatır. v     İnsanlar

Ecnebi Bilginlerin Veciz Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-1

Nasıl Başardılar
  v     ...Çalışmaya vakit ayırın, çalışmak hayatta muvaffak olmanın biricik yoludur.Düşünmeye vakit ayırın, düşünmek kudret kaynağıdır.Okumağa vakit ayırın, okumak zekanızı inkişaf ettirir.Sevmeye ve sevilmeye vakit ayırın, sevmek ve sevilmek, Allah’ın size bahşettiği en büyük lütuftur.Nezaketli davranmağa vakit ayırın, nezaketli olmak, saadete ulaşmak için atılan ilk adımdır.Tebessüm etmeye vakit ayırın, çünkü tebessüm ruhu gençleştirir.                                                                                              Reader's Digestv     Eğer daima genç kalmak isterseniz, namuslu ve iffetli yaşayın. Çok çalışın ve ibadet yapın.Life Todayv     Dini inanç (iman) insana zor anlarda karar verme ve karar verdikten sonra da işin sonunu, daha yüksek bir varlığa havale etme imkanını

Ecnebi Bilginlerin Veciz Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-2

Nasıl Başardılar
v     Arkadaşı muhafaza etmek için en iyi çare, onlara borçlu olmamak ve onlara bir şey ödünç vermemektir.Paul de Cockv     Gamsız, kedersiz olmayı istersen, gönlünden hasedi at, neşelenirsin; Allah’tan razı ol, hür olarak yaşarsın.Kisrav     Rastladığım her insan, benden bazı yönlerde üstün olabilir ve ben onlardan bir şeyler öğrenebilirim.Emersonv     Büyük işler başarıp; şeref kazandıktan sonra, bir yana çekilmesini bilmeli ki insan kıymetten düşmesin.Lao – tsev     İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir.La Rochefoucoldv     Tecrübeler değerli bir okuldur, fakat aptallar, diğer insanların tecrübelerinden istifade etmezler.Benjamin Franklinv     Bir insanın doğru ve güvenilir olabilmesi için, Allah ve ahret inancına kök salmış olması

Ecnebi Bilginlerin Veciz Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-3

Nasıl Başardılar
v     Gerçekler ve tenkitler büyük ruhlu insanları besler ve güçlendirir. Küçükleri ise öfkelendirir. Napoleonv     İnsanları yükselten iki büyük nitelik vardır; erkeğin mert , kadının namuslu olması.Napolyonv     İradeyi arttırmak için en iyi yol, insanın her gün kendisine zor gelen bir şeyi yapmasıdır.Gassonv     Okumayı sevmek, hayatta ki can sıkıcı saatleri, en güzel saatlerle değiştirmek demektir.Montesquieuv     Sabır ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla işler başarır.La Fontaignev     Beynimizde tıpkı kol, bacak ve adalelerimiz gibi gelişmek için işlemesi lazımdır.Gassonv     Mutluluk, malda değil candadır. İnsan ancak canı çektiği şeyi elde etmekle mutlu olur.La Rochefoucouldv     Görebileceğin en uzak yere kadar ilerle, oraya varınca daha öteyi de görebilece

Ecnebi Bilginlerin Veciz Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-4

Nasıl Başardılar
  v     İradesi kuvvetli insanlar, en ağır şartlar altında bile başarıya ulaşabilirler.Miltonv     Büyük şeylerin hayaliyle yaşarsan, hiç değilse küçük şeyleri yapabilirsin.Renardv     En küçük işleri ehemmiyetsiz görmeyenler, en büyük işleri de başarırlar.Dr.V.Phauchtv     Eski odunu yakın, eski arkadaşlarınıza itimat edin ve eski eserler okuyun.F.Baconv     Büyük şeylerin hayaliyle yaşarsan, hiç değilse, küçük şeyleri yapabilirsin.Renardv     Kendini övme, sana güvenen olmaz, kendini kötüleme, sana herkes inanır.Joseph Rouv     Öfkesini yatıştırmasını bilen insan, bir şehir alan insandan daha büyüktür.Ernest Hemingwayv     Büyük başarılar, kişiyi aptallaştırmadığı takdirde, kişi alçak gönüllü olur.Alainv     Kendi kendinden istifade etmeyi bilen insan, hiç bir zaman sendelemez.Kilonv    

Ecnebi Bilginlerin Veciz Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-5

Nasıl Başardılar
v     Bir eser üzerinde yirmi defa çalışınız, az yazınız, çok siliniz. Bualo v     Emin olduğu zaman dahi etrafını kollayan, tehlikeye düşmez.P.Syrusv     Hakiki muvaffakiyetler; bilgi, sebat ve doğrulukla elde edilir.Mme de Stael v     Kim büyük fikirler için yaşarsa kendini düşünmeyi unutur.A.Feverbach v     Ümit olmazsa, ümit edileni ele geçirmek mümkün değildir.Heraklitesv     Zengin olma arzusunu attığın zaman, zengin olmuş olursun.Pythag Oras v     Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır.H.De Balzac v     Bir değil yüz defa yenilseniz de mücadeleyi bırakmayınız.Lincolnv     İnsanın kendine güveni, büyük işlere girmenin ilk şartıdır.Samuel Johnsonv     Övülmek isterseniz, alçak gönüllülüğü yem olarak kullanın.Lord Chesterpield v     N

Hayatta Başarının Sırrı

Nasıl Başardılar
           Hayatta Başarının Sırrı            Bir insanın en çok dikkat etmesi lazım gelen husus, başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü öğrenmekten ibarettir. Fakat insanlar, umumiyetle, başkaları ile bol bol alay ettikleri veya onları taklit ettikleri halde, kendi kusurlarını görmezler. Kati olarak bilmek lazımdır ki hayatta başarının en birinci şartı etrafınızdakilere kendinizi sevdirmekten ibarettir.          Bu tamamen nasihatle öğrenilecek bir şey olmamakla birlikte, riayet edildiği taktirde insana epey faydası dokunabilir.Birçok kişi pek fazla ve lüzumsuz şeyler konuştukları için, etrafındakileri sinirlendirirler. Halbuki insanın konuşmadan önce biraz düşünmesi ve ne söyleyeceğini bilmesi lazımdır. Etrafımızdakilerin takdirini toplamak amacıyla olur olmaz şeyler hakkında fazla

Çalışma ve Başarının Altın Kuralları

Nasıl Başardılar
Bir insana yakışan zamanın şerefini, vaktinin kıymetini bilmek, bir lahzasını bile zayi etmemektir. Bu maksatla gerek sözün, gerek amelin daima en üstün, en değerli olanlarını öbürlerine takdim etmelidir. İnsan vücudunun yapabileceği amellerin en hayırlısını yapmaya niyet etmesi ve bu niyeti aralıksız canlı tutması başta gelen vazifesidir. ·        El-İmam Ebu’l-Vefa Ali İbnu Akil şöyle der: “Ben yemek saatini kısaltmak için     elimden gelen gayreti gösteriyorum. Öyle ki, çöreği ufalayıp tirit şeklinde yemeyi, ekmeğe tercih ediyorum. Zira ikisi arasında çiğneme için kaybedilecek zaman farkı vardır. Böylece mütalaaya veya yazmaya daha çok zaman ayırabiliyorum.”·        Şafii imamlarından Süleyman er-Razi’yi Sübki anlatırken onun belli başlı vasıfları arasında, zamanı kullanmadaki hassasiye