Perşembe, Mayıs 7

Nasıl Başardılar

Başarının Sırları

Nasıl Başardılar
     Başarın Sırları        Başarının önündeki en büyük engel, yılgınlıktır. Azimli ve kararlı olmak, muvaffakiyetin temel taşıdır (temel şartıdır). Başarı elde etmek, sonsuz bir rahatlık değil, hayatın zorlukları ile uğraşıp başa çıkmaktır. (Mr.Brown) Başarının Sırrı, işini mesleğini sevmek, severek yapmak ve hiç yılmamaktır. Zorluklar hayatımızın bileği taşıdır, biz onlara sürtüne sürtüne keskinleşiriz. Hayatın her safhasında haksızlıklara karşı dik durun, yılmayın, bilahare gayenize, hedefinize erişirsiniz. Hayat bir oyundur, oyunda kaybedersek üzülmemeli, çocukların yaptığı gibi oyuna devam etmeliyiz. (Wilhelm Jordan)   Başarısını hazmeden insan, başka başarılar da elde eder. (Düşünürlerden)

Câfer-i Sâdık (r.a) nın Oğluna Vasiyeti

Nasıl Başardılar
Câfer-i Sâdık (r.a) nın Oğluna VasiyetiCâfer-i Sâdık -rahmetullahi aleyh- Hazretleri’nin, oğlu Musa Kâzım için yaptığı şu vasiyet ve nasihatı çok ibretli ve mânâlıdır.Buyurur ki:“Ey oğlum! Vasiyetimi iyi dinle, söylediklerime çok dikkat et. Eğer dikkat edecek olursan, saâdet içinde yaşar, hamd ile ölürsün.Ey oğlum! Allah’ın senin için takdir ettiği rızka râzı ol. Allah kendi rızkına râzı olanı başkasına muhtaç bırakmaz. Gözü başkasının malında olan ise fakir olarak ölür.Taksimatı ilâhîye râzı olmayan; Allah’ı kaza ve kaderinde, dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur.Kendi kusurlarını küçük gören başkalarının küçük bir kusurunu büyültmüş olur.Her zaman için kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının kusurunu küçük görenin gözünde, kendi kusuru büyük görünür.Başkalarına isyanla kılıç çe

Ecnebi Atasözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları

Nasıl Başardılar
v     Bir gün mes’ut olmak isterseniz, yeni elbise giyin.Her gün mes’ut olmak isterseniz, evlenin yuva kurun.Bütün ömrünüzce mes’ut olmak isterseniz, namuslu yaşayın.Her zaman gönlünüz ferah olsun derseniz, ibadet yapın.                                                                            Çin atasözü v     Yaşamak istiyorsan tarihinden güç alarak yaşa. Çünkü, tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, tarih sahnesinden silinip yok olur gider.Çin atasözüv     Daima nazik olmaya bak sevilirsin, kabalığın zararını görmek için kulağının çekilmesini bekleme, o zaman üzüntüden geberirsin.Macar atasözüv     Çok keyifli olduğunuz zaman kimseye söz vermeyin.Çok öfkeli olduğunuz zaman da kimseye cevap vermeyin.                                                                            Çin atasözü

Bilginlerin Örnek Hayatında Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları

Nasıl Başardılar
  v    Sa’d b. Ebu Vakkas (R.A.) şöyle anlatır:Anneme karşı çok itaat eden biriydim. Annem Müslüman olduğumu duyunca, beni çağırdı ve: Bu inandığın din nedir ey Sa’d dedi; ya bu dinden vazgeçersin, yahut da yemeyeceğim, içmeyeceğim, öleceğim. Sana herkes “anne katili” diyecek, dedi. Sa’d, anneciğim bunu bana yapma, ben yeni inandığım dinimi terketmem, dedi. Aradan bir kaç gün geçti. Annem hiç bir şey yemedi, oldukça zayıflamış ve halsiz kalmıştı. Nihayet kendisine şöyle dedim:Ana ! Allah’a yemin ederim ki, bin canın olsa da hepsi tek tek çıksa yine de hak din olan İslamiyet'ten ayrılmam, dedimv    Sahabeden Ukbe bin Nafi (R.A.) Afrika’da, yerli halk tarafından yapılması muhtemel inkılâba karşı bir emniyet tedbiri alarak başka bir şehirde yerleşmeye karar verdi. Buna da “Kavrayan” mevkiini

Büyüklere Sorulan Sorular ve Alınan Cevaplarda Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları

Nasıl Başardılar
  v     Peygamber efendimiz bir gün yolda  yürürken, büyük taşları kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı ve onlara sordu :-         Bu taşı kaldırmaktan daha zorunu bilir misiniz ?-         Bundan daha zorunu size bildireyim mi ?Oradakiler, " bildir ya Resûlullah" dediler. Efendimiz (A.S.V.) buyurdular :-         Öfkeli bir kimse öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa, sizin en ağır taşı kaldırmanızdan daha zor bir işi yapmış olur. İşte asıl pehlivanlık budur buyurdu. v     Yolda kavga eden iki adam, Resûl-i Ekrem (S.A.V.) i görünce kavgayı kestiler. Resûlullah neden kavgayı kestiklerini sorunca şöyle dediler: "Peygamberin huzurunda nasıl kavga ederiz ?" Bunun üzerine Allah Resûlü buyurdu ki: " O halde ne zaman kavga etmek içinizden gelirse beni yanınızda farz edin, kav

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-1

Nasıl Başardılar
v     “Büyüklük odur ki, hiç kimseye menfaat için iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakikî mefkûre ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen, bunda mukavemetsiz olacaksın, önüne nâmütenâhî manialar yığacaklardır; Kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki edere,kimseden yardım gelemeyeceğine kani olarak bu maniaları aşacaksın. Ondan sonra sana büyük derlerse, bunu diyenlere  gülüp geçeceksin.” v     Bir yıl sonrayı düşünüyorsan, tohum ek,On yıl sonrayı tasarladığında ağaç dik.Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman.Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,Eğitirsen milleti, yüz kez olur bu ürün.Bi

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-2

Nasıl Başardılar
v     Görüşün, düşünüşün, davranışın, yaşayışın tercihin, sevmen veya kızman, desteklemen veya engellemen, emrin veya nehyin, konuşman veya susman, imanı bir hakikate dayansın, ulvî bir gayeye yönelik olsun. o zaman aktif ve enerjik bir Müslüman olursun.v     Lisan, insanın elinden tutan bir değerdir; çünkü lisan, iki ayrı milletin aynasıdır. Lisan okyanusun üzerine köprü kurmak gibidir. "Bir lisan bir insan yerine geçer" derler. Lisan öğrenmek, kıymeti sayılamayacak kadar çok olan bir nesnedir.v     Bayağı insanların mahallesinde oturma, ayak takımı ile düşüp kalkma, havâ-î kişiler arasında gezme, edepsizler ile sohbet etme! Daima aklı başında irfan sahipleri ile otur kalk, bu gibi kişilerle sohbet edenlere kötülük gelmez.v     İnsan gibi yaşamak isteyen her insanın neşeli olabilmesi için

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-3

Nasıl Başardılar
v     Mutlu olmanın dört şartı:-         Çok yememek, az, öz ve vaktinde yemek,-         Az konuşmak, ölçülü konuşmak,-         Halkın kötü işlerine karışmamak,-         Geceleri ihya etmek, teheccüde kalkmak,v     İnsanın rûh sağlığının korunması için, arzuya şayan olan sosyal itiyatların en iyi şekilde, insanın kendi yaşındakilerle düşüp kalkmasıyla öğrenileceği kanâ atına varılmıştır.v     Aslında her insan, isterse kendini sevdirebilir. Amma bunun iki şartı vardır:- Kendine güvenmek,- insanları sevmek,Gerçek şu ki; biraz güler yüz ve tatlı dilli olmak lazım.v     Eline fırsat geçerse kaçırma. Hatta fırsat topal eşekle kaçıyorsa ardından atla kovalamakta tereddüt etme. Gerekirse beklemesini de bil. Eline geçen fırsatlardan istifade et.v     Mümin kişi daima Allah’ı (c.c.) zikredecek; çü

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-4

Nasıl Başardılar
v     Müslüman olan, iman ettiği gibi ibadet edecektir. Bu şekilde kul olmayı bilen insan, yaratıcısının yanında izzet ve şeref sahibi olur.v     İnsanların büyüklük ve küçüklük dereceleri, sözleriyle ve fiilleriyle ölçülür. Zira büyük adam, küçük iş yapmaz ve küçük söz söylemez.v     Kişinin istikametle hareket etmesi, geçmiş hatalarına nedamette bulunması, nefsiyle mücadelede fedakarlık göstermesi, başarıyı sağlar.v     Ömür her şeyi öğrenmeye yetmeyecek kadar kısadır. En doğrusu, öğrenmesi lüzumlu olan bir şeyin hayatımıza değer katmasını sağlamaktır.v     Mes'ût olmak istersen, işlediğin günahlara tövbe et, yaptığın iyilikleri unut, dinde kendinden üstün, varlıkta senden aşağı olana bak.v     Büyük felaketlere tahammül edebilmek için, büyük teselliler bulunabilir. Ama en büyük teselli

Hükema Sözlerinde Rastlanan Muvaffakiyetin Sırları-5

Nasıl Başardılar
v     İnsan ömrü anılmaya değmeyecek kadar kısadır. Hüner, onu iyi hallerle hizmetlerle bereketlendirebilmektir.v     Müslüman'ın koşmasının, çalışmasının iki yönü var: Dünyada rahat etmek ve hizmet bırakıp âhiretini kazanmak.v     Çalışma ve atılımlarında geçmişten güç alarak yürü; çünkü kökünü inkar eden dal hiçbir zaman meyve vermez. v     Kendini daima fikren ve rûhen yenile, çünkü her şey, kendini yenileyerek canlı kalır ve varlığını sürdürür.v     Yücelik istersen alçak gönüllülüğü seç; çünkü, yücelik damına çıkmak için, tevâzûdan başka merdiven yoktur.v     Her sabah işe başlamadan evvel, masanızı düzeltmeyi âdet edininiz. Çünkü muvaffakiyetin ilk şartı intizamlı olmaktır.v     Çalışma ve âile hayatında fikren anlaşma sadece dirlik düzenlik; ruhen anlaşma ise huzur ve saâdet getirir