Pazartesi, Mayıs 20

Köşe Yazıları

Kuran’ı Anlamak Üzerine

Köşe Yazıları
Müteşabih ayetlerin anlaşılıp anlaşılmayacağı konusuna geçmeden önce bir bütün olarak Kur’an’ın anlaşılıp anlaşılmadığı üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü müteşabih-muhkem ayırımı yapılmaksızın Kur’an’ın herkes tarafından anlaşılmayacağı kimi kesimler tarafından ileri sürülmektedir. Hatta bunlardan bir kısmı, tefsirleri okumanın dahi insanları sapıklığa götüreceğini ileri sürmektedir. Kur’an’ı anlamaya çalışmak, ayetleri üzerinde düşünmek her şeyden önce bizzat Allah’ın emridir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Bu Kur’an), çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.’ (38/Sad-29) İmam Kurtubi bu ayeti tefsir ederken şöyle demektedir: ‘ Bu ayet, Kur’an’ın anlamını anlamaya çalışmanın farz olduğuna, yine Kur’an’ı tane tane okumanın, süra

İslam Düşüncesinde Hak ve Özgürlük

Köşe Yazıları
İslam düşüncesinde hak ve özgürlük; Allah’ın insana emaneti teklif etmesi karşısında insanın bu emaneti yüklenmesi olayında dayanağını bulur. Ruhlar Aleminde yapılan ve Galu Bela tabir edilen Misak/sözleşme hak ve özgürlüklerin de kaynağıdır. Ruhlar Alemindeki sözleşmede, icabın kimden geldiği, neyi içerdiği bellidir ve herkesin aynı sözleşmeyi kabul etmesi ve doğrudan Allah’a karşı sorumlu olması ile diğer insan ve varlıkların haklarına mahiyet olarak aynı derecede riayet etme sorumluluğu hiçbir kapalı nokta bırakmamaktadır.Emanet, hak ve özgürlükler kadar sorumlulukları da gündeme getirmektedir. Emanet kendine ve kendisi dışındaki insan, toplum ve doğayla sorumlu bir ilişkiyi gerektirmektedir. İnsan fiillerinde özgür ise de Allah’a hesap verme yükümlülüğü altında kullanma sorumluluğunu g

Geçmişte ve Günümüzde Cihad

Köşe Yazıları
Bir televizyon kanalında biri şarkı söylüyor. Arkasında erkek kız sıra ile dizilmiş çocuklar nakarat yapıyordu: “Allah için ölen şehitler ölmez…” Sonunda dua ediyorlar: “Senin adını götürmek için şehit olanlar gibi eyle bizi...” Hazreti Muhammed aleyhisselâm Mekke’ye gittiği zaman bir site devleti kurdu. Bu devlet lâik bir devletti. Bütün din mensupları Anayasaya davet edilmiş, onlar da katılmıştır. Hazreti Muhammed zamanında bütün Arabistan fethedilmiştir. Zorla dine getirme yerine İslâm’a girme yani barışa girme görülmüştür. Yani devlet aşamasına gelmeyen Arabistan devlet aşamasına getirilmişti. Savaşın yerini barış almıştır. Ondan sonra Arabistan’ın dışındaki ülkelere fethedilmeye başlanmıştır. Kuzey Afrika halkı, Suriye halkı daha önceleri zorla Hıristiyan yapılmışlardı. İslâmiyet oray

Fark Etmeli İnsan

Köşe Yazıları
Fark Etmeli İnsan   Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen... Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Şu çok geniş görünen dünyanın, ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken 'Dünya benim!' dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu,ölürken de aynı avuçların 'her şeyi bırakıp gidiyorum işte!' dercesine apaçık kaldığını fark etmeli.    Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli. Baskın yeteneğini fark etmeli sonra. Azraillin her an sürpriz yapabileceğini, nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli insan   Hayvanların yolda, kaldırımda, çöplükte ama kendisinin güzel hazırlanmış mükellef bir sofrada yem

Hangi İslam ?

Köşe Yazıları
    'Bedeviler inandık dediler.. De ki, siz iman etmediniz, bari teslim olduk deyin...' Kur'an'ın önemli âyetlerinden biri bu.. (Hucurat-14) İslam ve Müslüman sözcüklerinin eş manada kullanılmasını sorgulamaya imkân veren, inanmakla inanmış görünmek ayrımına işaret eden yanıyla önemli... İslam tarihinde örnekten bol bir şey yok, ama birine işaret edersem herhalde ne kastettiğim anlaşılır... Günümüzün muteber kaynaklarının hemen tamamında faziletinden söz edilen, İslam'ı geç kabullenmişliğinden dolayı yaşadığı ıstırap, İslam'a karşı verdiği mücadeleden dolayı pişmanlığı anlatılan bir sima var: Ebu Süfyan... Sıradan bir Mekkeli değil bu.. Kabe yönetiminin Kureyş'in elinde olmasından rahatsız zengin Umeyyeoğulları'nın lideri, Muaviye'nin babası, Yezid'in dedesi... Alman imparatoru II. Wilhelm

Sarıyer’den Gazze’ye Selam

Köşe Yazıları
  SARIYER'den GAZZE'ye SELAM Değerli dostlar selamların en güzeli ile sizleri selamlar hayırlı günler dilerim.Bu yazımda sizlerle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.Boğazın şirin ilçelerinden biridir Sarıyer.Yaz olsun, kış olsun Sarıyer'in geleni gideni bitmez.Bende bir Sarıyerliyim.Şimdi diyeceksiniz ki GAZZE ile SARIYER'in ne bağlantısı var.Bir cumartesi akşamında Sarıyerli müslümanlar ile Gazzeli müslümanlar arasında manen birliktelik kuruldu.Evet Sarıyer böyle bir geceye ev sahibliği yaptı.Bende bir Sarıyer'li olarak böyle bir geceyi kaçırmadım  ve iştirak ettim.Salondaki atmosferi bazen engellenemez bir coşku ile bazen de önlenemez göz yaşları ile soluduk.Size geceden bazi anıları anlatmak istiyorum.Önce salonu dolduran heyecan hissediliyordu sonra genç takdimci heyecanlı sunu