Pazar, Mayıs 26

İbretli Sözler

Olgunluk

İbretli Sözler
* Yalnızlık,olgunlaşmamış kişi ile oturmaktan daha hayırlıdır.                                                                               Hz.Ömer (R.A.) * Şu iki haslet kimde bulunursa kemale erer;   İnsanların elindekine göz dikmekten kurtulmak,   İnsanların ezalârına karşı tahammül etmek.                                                                              Eyyüb-Es-Sahtiyani (Rah.A.)* Alelâde otlar iki ay içinde yetişir,fakat,kırmızı gül ancak bir yılda yetişir,gül verir.                                                                              MEVLANA Celâleddin Rûmi (Ks.)* Bizi pişiren ızdıraptır,gezip görmek değil.                                                                              Y.Kadri KARAOSMANOĞLU* Ne sâl iledir ne mâl iledir,   Beyim,ululuk kemâl iledir. 

Rezâlet

İbretli Sözler
  * Rezil kimselerin saltanatı, kâmil insanların âfetidir.                                                                               Hz. Ali  (R.A.)  * Bir hatalı işte başarı kazanır, sevinirsen; bu sevincin, yaptığın hatadan daha büyüktür.                                                                              Abdullah b. Abbas (R.A.)  * Adam olmayanın eline bir mal, bir mevki geçti mi, herkesten önce kendi rezilliğini dinleyen kendisi olur.                                                                              MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)  * Halkı rencide eden âlemde,  Kendi rencide olur son demde.                                                                              Şeyhülislâm Yahyâ  * Vallâhi kulum, eyliyemem kimseye bühtân,  Hep çektiğim kendi cezâ-i âmâlimd

Sadaka

İbretli Sözler
  * Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün.                                                                               Hz. Ali  (R.A.)  * Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ( yani farz olmayan ) ibâdetlerden üstündür.                                                                              S. Ahmet RÜFÂΠ * Ey Müslüman ! Tecrübe et ... Üç gün sadaka ver, dördüncü gün Allah'ın sana bir taraftan daha fazlasını verdiğini mutlaka göreceksin.                                                                              H. Cemaleddin İNANIR  * Sıhhatli kalmak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâl etme.                                                                              Muzaffer COŞKUN     H İ K M E T L E R :  * Fakire sadaka veren, Allah'a borç vermiş olur.  * Sadaka vermek,

Zevk

İbretli Sözler
  * Ey beşer çehreni hayvan heyhad,       İlmu irfan iledir zevk-i hayat.                                                                              Abdülhak Hamit  * Cihanın zevkelri,uyuz bir elin kaşınması gibidir.      Önce kaşıma hoş olur ama , son kaşımadan ele ateş düşer.                                                                              Nizami  * Hayattan aldığımız her zevki,ona müdail bir ızdırapla öderiz.                                                                              Peyami SAFA  * Bir dakikalık zevk,insana binlerce dakika ızdırap verir.                                                                                    Muzaffer COŞKUN  * Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar,çalışmaktan da zevk almazlar.                                                

Kendi Millî ve Denenmiş Temelleriniz Üzerinde Yükseliniz

İbretli Sözler
  Nihat Sâmî Banarlı,  Amerikalı Profesör Rufi ile sohbet ederken, söz batılılaşmadan açılınca  Profesör Rufi: “Siz târihte def‘alarca başarı kazanmış bir milletsiniz. Bize veya başkalarına imrenmek neyinize? Biz Amerikalılar yeni bir millet olduğumuz için, târihte muvaffak olmuş milletlerin sırlarını araştırır, bulduğumuz ve uygun gördüğümüzü asrımıza tatbîk ederiz. Sizden de aldığımız kıymetler vardır.  Eğer ilerlemek istiyorsanız, muvaffak olduğunuz asırlarda hangi meziyetlerinizle, hangi usûl ve teşkîlâtınızla kazandınız, bunları araştırınız, bulduklarınızı modernize ediniz. Kendi millî ve denenmiş temelleriniz üzerinde yükseliniz” diye ibretli bir cevab verir.

Ağaç ve Orman

İbretli Sözler
* Yaşlandıkça güzelleşmek,çınar ağacına mahsustur.                                                                              Ahmed RUFÂİ (Ks.)* Meyve veren ağaca balta vurmazlar.                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (Ks.)* Bir yaş ağaç telef edene,idam cezası vereceğim.                                                                              FÂTİH Sultan Mehmed* Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm.Çünkü dosdoğrudur da ondan.                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN (Ks.)* Bayrak gölgesi kadar kurtarıcı,Ağaç gölgesi kadar da dinlendirici yoktur.                                                                              Nadir KIZILOK* Ormanlarımdan bir dal kese

Ağırbaşlılık,Hoşgörü ve Yumuşak Huy

İbretli Sözler
* Hoşlanılmayan halleri görmezden gelip müsâmahakâr davranırsan,hürmet ve saygı görürsün.                                                                              Hz.Osman (R.A.)* Mülâyemetle söz söyleyenler,sevilmeye şâyandır.                                                                               Hz.Ali (R.A)* Halim kimselerin edebi ile aklını emniyete al,her zorluk içinsabrın hazır olsun,nimetlere şükrünü arkadaş yap.                                                                              İmam el-Muhâsebi (Rah.A.)* Çocukların,kadınların ve acezenin zararsız kusurlarını,hoş görmelidir.                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (K.S.)* Kişinin güzelliği hilmindedir.                                                          

Ağlamak

İbretli Sözler
* Ağlayıp sızlamak,sabırdan daha fazla yorucudur.                                                                              Hz.Ali (R.A)* Ölüleri için ağlayıp kendilerini unutanlar,insanların şerîridir.                                                                               Hasanı Basrî (Rh.A.)* Dünyaya geleni ölmez belleme,Her dem ağlayanı gülmez belleme.                                                                              Ruhsati* Ne hikmettir,şu dünyaya,Gelen ağlar,giden ağlar.                                                                              Seyrani* Mirasçının ağlaması,maske altından bir gülüştür.                                                                              Syrus* Yağmur,tabiatın sevinçten ağlamasıdır.                                        

Âhiret

İbretli Sözler
* Ahiret sevabı,dünya nimetinden hayırlıdır.                                                                              Hz.Ali (R.A)* Dünyaya geldiğin zaman,sen ağlarken çevrendekiler gülüyorlardı.Öyle bir hayat sür ki,öldüğünde çevrendekiler ağlarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin.                                                                              Mecmeddin-i Kübra (Ks.)* Bir akşam güneşi gibi bu fani dünyayı terk eden insan,Bitmeyen bir sabah güneşi gibi,ebediyyet ufuklarında doğar.                                                                              Muhammed İKBAL (Rah.A.)* Hangi dâne,toprağa gömüldü de tekrar çıkmadı,Niçin,insan denen dâne hakkında şüphe ediyorsun.                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rû