Salı, Ağustos 20

Dualar

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Dualar
Resul-i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) tuvaletten çıkarken şu duayı  okuyarak çıkarmış.Efendimizin tuvaletten çıkarken okumuş olduğu dua şöyledir :Elhamdü lillahillezi ezhebe anni’l-eza ve âfânî…Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.

Salat-ı Münciye

Dualar
 SALAT-I MÜNCİYE ARAPÇASI-OKUNUŞU ve ANLAMI          OKUNUŞU Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr. ANLAMI  Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin.“

İftar Duası

Dualar
Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana İnandım, sana sığındım ve sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Allah’ım, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla… Amin !

Bir Dua Bir Yakarış

Dualar
Şanı En Yüce Olan İlah-i Yarab! Lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim; Bölücü değil, bağdaştırıcı olabilelim... Nefret olan yere sevgi, Yaralanma olan yere affedicilik, Kuşku olan yere inanç, Ümitsizlik olan yere ümit, Karanlık olan yere aydınlık, Ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lûtfet... İlah-i Yarab! Kusurları görenlerden değil, örtenlerden; Teselli arayanlardan değil,teselli edenlerden; Anlayış bekleyenlerden değil,anlayış gösterenlerden, Yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, Sevenlerden olmamıza yardım et... Yağmur gibi,hiçbir şey ayırt etmeyip, Aktığı her yere canlılık bahşedenlerden; Güneş gibi hiçbir şey ayırt etmeyip, Işığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan; Toprak gibi her şey üstüne bastığı halde, Hiçbir şeyini esirgemeyip, Nimetlerini herkese verenlerden,

Fatiha Süresinin Anlamı

Dualar
  001 – FATİHA SURESİBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM[001.001]            Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla[001.002]            Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.[001.003]            Rahman ve Rahim[001.004]            Din gününün sahibi (maliki)[001.005]            (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.[001.006]            Bizleri doğru yola ilet,[001.007]            Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Tecdid-i İman ve Nikah Duası

Dualar
"Allahümme innî ürîdü en üceddide'l-îmâne ve'n-nikâha tecdîden bi-kavli Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün Resûlüllah." "Ey Rabbim, imanımı ve nikahımı, Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni afvet, nikahımı da sabit kıl."

Teheccüd Duası

Dualar
 İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem,Gece teheccüd için kalktığında şöyle derlerdi; "Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâları, arzı ve onlardakileri ayakda tutansın. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun. Hamd Sana mahsusdur ey Rabbim! Sen semâların, arzın ve onlardakilerin mâlikisin. Ve Sana yine hamd olsun ki, sen Hakk'sın. Senin va'din de hakk, sana kavuşmak da hakk, sözün de hakk, cennet de hakk, ateş de hak, nebîler de hak, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-de hak, kıyamet saati de hak. Sana teslîm oldum ey Rabbim! Sana îmân etdim, sana tevekkül etdim ve sana yöneldim, inanmayanlara karşı, sana dayanarak mücâdele etdim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul etdim, benim evvelki yap

Gönenli Hoca Efendiden Dualar

Dualar
GÖNENLİ MEHMET EFENDİ HAZRETLERİNİN DUALARINDAN -Allah’ım Sana şükrümde, Seni zikrimde ve Sana en güzel ibadetlerimi yapmamda bana yardım et.-Ya Rab kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur.-Her an Seninle berabermişiz gibi bizlere lezzet ver.-Kur’an okunurken can veren, Cenneti Ala’da peygamberlerinin yanında bayramlara eren kullarından eyle. -Allah’ım bizleri Seni gönülden anan kullarından eyle. Bizi ömrümüzün sonuna kadar imanlı yaşat. Senin cemaline müştak olduğumuz zaman bizleri kendine çağır, Ya Rabbi.-Ya Rab, bize Senin sevdiklerini sevdir. Bizleri razı olduğun işlerle meşgul eyle.-Cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle.-Her zaman Allah ile arası hoşnut olan ameli güzel kullarında eyle.-Soğuk sıcak demeden aşk-ı ilah