Salı, Ağustos 20

Dualar

Abdest Duaları

Dualar
ABDEST DUALARIAbdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur: ELLERİ YIKARKEN "Elhamdü lillâhi'llezi ceale'l-mâe tahûran ve'l-İslâme nûran..." "Suyu temizleyici, İslâm'ı da nûr kılan Allah'a hamdolsun..."  AĞIZA SU VERİRKEN "Allahümme e'inni alâ tilâveti'l-Kur'an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike..." "Ey Allah'ım, Kur'an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!.."  BURNA SU VERİRKEN "Allahümme erihnî râihate'l-Cenneti velâ turihnî râihate'n-nâr..." "Allah'ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!" YÜZÜ YIKARKEN "Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh.." "Allah'ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu

Abdulhamid Han’ın Duası

Dualar
"Allah’ım helal etmiyorum! Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere, hakkımı helal etmiyorum! Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de Sevgili'nin (Salallahu Aleyhi ve Sellem) yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem! Allah’ım! Mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah’ım! Ya Âdil! Bana "Kızıl Sultan" adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri, şimdi beni devirenlere parçalatıyorsun! Bu cellatları da, kim bilir, kimlere parçalatacaksın?.. Fakat yâ Rahman!.. Adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz! Bize acı! Resûlünün, Sevgilinin, Kainatın Efendisinin nurunu kaydede

Senden Başka Kimimiz Var Ya Rabbi

Dualar
Senden Başka Kimimiz Var Ya Rabbi  Ey yerlerin ve göklerin tek sahibi, İhtişamını hiçbir aklın kavrayamadığı, Ancak secdeye kapanarak teslimini arz ettiği Yüce Allah’ımız (C.C) Sen bizim yegane havlimizsin, Kuvvetimizsin ve Sen (C.C) bizlerin en güzel vekilisin. Her an ve her zaman Senin yardımına ve inayetine muhtacız Lütfunla bizi Cennet’ine al, Rahmetinle bizi bu çöllerde mahv ü perişan eyleme. Amin.

Dualarımız Nasıl Olmalı ?

Dualar
DUALARIMIZ NASIL OLMALI? Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz. Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyle:1- Haram lokmadan sakinmalidir! Hadis-i seriflerde buyuruldu ki: (Haramdan sakinin! Midesine haram lokma girenin kirk gun duasi kabul olmaz.) [Taberani]Sad bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki: Ya Resulallah, dua buyur da, Allahu teala, benim her duami kabul etsin!Cevabinda buyurdu ki:(Duanizin kabul olmasi icin helal lokma yiyiniz! Cok kimse vardir ki, yedikleri ve giydikleri haramdir. Sonra ellerini kaldirip dua ederler. Boyle dua nasil kabul olunur?) [Sira]Yine buyurdu ki: (Duanin k

Şehid Ahmed YASİN’in Duası

Dualar
ŞEHİD AHMED YASİN'İN DUASI"Allah'ım! Ümmetin suskunluğunu Sana şikâyet ediyorum!"Bırakın savaşçı onuruyla ölelim! "Allah'ım! Ümmetin suskunluğunu Sana şikâyet ediyorum! Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah! Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim!Ben ki saçları ağarmış, ömrümün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belâlarının estiği biriyim!Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır! Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helâk olmuş ölüler!Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felâketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak?Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak

Yatarken Okunacak Dualar

Dualar
Yatma esnasında uymamız tavsiye edilen sünnet-i seniyyeler: Yatağa abdestli girmek, sağ yanı üzerine yatmak ve yatarken "euzu-besmele" çekerek dua okumaktır. Bera' bin Azib (r.a) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Yatağa vardığında önce namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına uzan ve su duayı oku:  "Allah'ım, nefsimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana bıraktım. Sırtımı Sana dayadım. Senden hem rahmetini umuyorum, hem korkuyorum. Senden sığınacağım ve kurtuluş bulacağım yer, Senden başkası değildir. İndirdiğin kitabına inandım. Gönderdiğin Peygamberine iman ettim." Eğer o gece ölecek olursan, İslam fıtratı üzerine ölmüş olursun. Bu sözleri, yatarken söylediğin sözlerin sonuncusu kil." Hazret-i Aise (r.a.) bildirmiştir: Nebiyy-i Ekrem Efendimiz

Fatiha Süresi

Dualar
BismillāhirrahmānirrahīmRahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.Hamd âlemlerin Rabbi,olan Allah'-a/-için dır.Errahmânir'rahim.O Rahmân ve Rahimdir,Mâliki yevmiddin.Din gününün maliki(sahibi).İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în,Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.İhdinessırâtel müstakîm.Bizi müstakim/doğru/doğruluğu isteyenin yol(un)a hidayet eyle.Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.(Amin)

Hevâm ve Haşeratın Zararlarından Korunmak İçin Dua

Dualar
Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adamı akrep sokmuştu. O gece acıdan uyuyamadı. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Falancayı akrep soktu, bu yüzden geceleyin hiç uyuyamadı" diye haber verilmişti. Şöyle buyurdular: "Keşke akşamleyin şu duayı okusaydı; "Eûzü bikelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae.    Allah'ın yarattığı, zürriyet halinde her tarafa saçtığı ve kusursuz meydana getirdiği şeylerin şerrinden yine O'nun tastamam kelimelerine ve vech-i kerimine sığınırım" (Muvatta, Şi'r, 12; Müsned, 3/419)   Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bazı şeylerin şerrinden, hususiyle de bilmediğimiz bir yerde yatıp kalkarken hevâm ve haşerâtın zararlarından emin olmak için bu duayı okurdu ve tavsiye ederdi.

Sıkıntıya Düşüldüğü Zaman Okunacak Dua

Dualar
Peygamber Efendimiz'in yaptığı dualardan biri şöyledir:   "Allâhümme innî eûzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve eûzü bike mine'l-aczi ve'l-keseli ve eûzü bike mine'l-cübni ve'l-buhli ve eûzü bike min galabeti'd-deyni ve kahri'r-ricâli.     Allah'ım! Üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borca yenik düşmekten, başkalarının ayağı altında iki büklüm kalıp ezilmekten, bazı insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırım."  (Buhari, Daavat, 36-38)