Perşembe, Mayıs 7

Dualar

Üç Aylar Duası

Dualar
Hoş Geldin Ya Üç Aylar !! Üç Aylar Başlangıç Tarihi: 30.04.2014 Ya Rabbi Bizi Ramazan Ayına Kavuştur. "Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa'ban. Ve belliğnâ Ramazân.Vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'kur'an" Üç Aylar Başlangıç Tarihi: 30.04.2014 Üç aylar girince her gün 7, 10, 25 veya 100 kere bu dua okunabilir. Ey Hak Yolcusu Kardeş ! Her işte Cenab-ı Hakk'tan yardım istemek dinimizin emri, Allah'ın emri, Peygamberimizin emri ve yoludur. İnsan üç aylara yetişebilir. Fakat, Allah'ın yardımı olmazsa, bu üç ayları ibadet edip ihya edemezse, o zaman üç aylara ha yetişmiş, ha yetişmemiş. Hiç bir şey fark eder mi ? Elbet Etmez. Onun içindir ki Bu Üç ayları en iyi şekilde ibadetle geçirip  bol bol dua edelim. Rabbim dualarımızı kabul etsin. RECEB-İ ŞERİF DUALARI 10 Gün Subhânallâ

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Düşmanlarına Karşı Okuduğu Dua

Dualar
Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Düşmanlarına Karşı Okuduğu Dua Ey bütün kötülüklerden, maddi ve manevi bütün ayıplardan münezzeh, pak, ve temiz olan Kuddus!... ve ey necis ve kirli şeylerden ve noksan sıfatlardan müberra olan Tahir ! ( Bizi de bütün kötülüklerden muhafaza eyle)Umum mahlukatından O'na sözüyle denk gelecek hiç kimse yoktur.(Hüküm ancak Onundur)Ya İlahena! Düşmanlarımızın bize galebe etmesinden ve bize üstünlük sağlayarak hakkımızda şemata yapmalarından sana sığınırız.Ey (Rahmet olarak) Üzerimize Kur'anı indiren.. ve bulutları gezdiren..ve düşman birliklerini hezimete uğratan Rabbimiz! O düşmanlarımızı perişan eyle.. ve onlara karşı bize yardım et.

Ebul Vefa Hz.nin Duası

Dualar
Ebul Vefa Hz.nin Duası Ya Allah! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için 'Lailaheillallah' ı, Her keder ve üzüntü için 'Maşaallah'ı,Her bir nimet için 'Elhamdulillah'ı, Hayret verici her şey için 'Subhanallah'ı, Her bir günah için 'Estağfirullah'ı, Her darlık için 'Hasbiyallah'ı, Her musibet için 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'u,Her bir kaza ve kader için 'Tevekkeltu alallah'ı Her bir itaat ve isyan hareketi için 'La havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim'i, hazırladım. Ey Rabbim! Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd Alemlerin Rabbine mahsustur

Kur’an-ı Kerim’den Dualar

Dualar
KUR'AN-I KERİM'DEN DUALARPeygamber Efendimizin Duası“Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.” [1]Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua“Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.” [2]Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.” [3]Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua“Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.” [4]Kâbe’yi Yaptıktan Sonraki Duaları“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir p

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) in Dilinden Dualar

Dualar
Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) in Dilinden Dualar     1) Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.                                                                                               Tirmîzî (3/152) ; İbni Mâce (2/336)     2) Allah’ım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi, beni de günahlarımdan temizle. Allah’ım! Beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile temizle.                                                                                               Buharî (1/181) ; Müslim (1/419)    3) Rabbimiz olan Allah'ım! Sana hamdederek se

Rızık Duaları

Dualar
  1) Allah'u Letîfun bi îbadihî yerzuku men yeşââ' ve hüvel kaviyyül âzîz.                                                                        ( Her gün 9 defa okunacak )   2) İnnallâhe hüver-rez-zâku zül kuvvetil metîn.                                                                                          ( Her gün 10 defa okunacak )   3) Allah'u ekberu kebirâ vel hamdulillâhi kesîra ve sübhanallâhi bükraten ve esîla           ya rezzakü rizkan kesîra.                                                                        ( Her gün 3 defa okunacak )   4) Mâ şâ Allah velâ havle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete vela azamete illâbillahil âliyyil âzîm.                                                                                         ( Her gün 3 defa okunacak )&

Hz.Ali’nin Yakarışı

Dualar
Ey ihsanı bol Rabbim Sana hamd ederim ey yegane Rabbim! Senin önünde eğilirim yücesin !Kullarından dilediğine sonsuz nimet verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey yaradanım sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanımda Sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok fakat senin affın büyüktür. Eğer sen kapından kovarsan kime sığınırım kimden medet beklerim bana başka kim şefaatçi olur? Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim dize geldim secdeye kapandım. Beni affına boğ. Azabından esirge Allahım. Dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni Kelime-i Tevhitten ayırma. Senin narında hoş  nurunda hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o günde. Senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiç bir zaman yolumu şaşrımam. Eğer senin affın iyilere olacaksa kötül

Salatı Tefriciye

Dualar
  SALAT-I TEFRİCİYE ARAPÇASI-OKUNUŞU-ANLAMI VE FAZİLETİ    OKUNUŞU Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil ukad ve tenfericu bihil kürab ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihirrağâib ve husnul havâtimi ve yustesgal ğamâmu bi vechihil kerîm ve alâ âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.                             ANLAMI “Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.” FAZİLETİ İmamı Kurtubî Hazretle