Çarşamba, Mayıs 22

İbretli Sözler

Âlim ve Bilgin

İbretli Sözler
* Âlim (Öğretici) ve öğrenen ecirde ortaktırlar.                                                                              Hz. Ebu Bekir (R.A.)* Âlim ol ki,ölmeyesin.Çünkü insanlar ölür,fakat âlimler diridirler.                                                                              Hz.Ali (R.A.)* Sakın âlimlerden herhangi birine eza etmeyiniz ! Kim bir alime eza ederse,Rasulullah'a eza etmiş olur.                                                                              İkrime (R.A.)* Her âlim zamanın insanlarını aydınlatan bir kandildir.                                                                              Hasan Basri (K.S.)* Bir âlim dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemale eremez.                                                                  

Allah (C.C.)

İbretli Sözler
* Allah tarafından,seni gören ve murâkebe eden gözcüler vardır.                                                                              Hz. Ebu Bekir (R.A.)* Hâinlerin cesaretli,atılgan ve iş başarır,girgin olmalarından;öte yanda iyi insanların da korkaklığından,çekingenliğinden ve pısırıklığından Allah'a sığınırım.                                                                              Hz.Ömer (R.A.)* Allah'ı unutmayınız.Sonra size rahmet nazarıyla bakmaz.                                                                              Hz.Osman (R.A.)* Kim en ziyâde dini işlerini ifaya çalışırsa,Allah da onun dünya işlerinde muhtaç olduğu şeyleri vermeye yetişir.                                                                              Hz.Ali (R.A.)* Allah'ım,sen benim Rabbim old

Altın

İbretli Sözler
  * Altını görünce her şeye baş eğer,Demir kollu terâzi de olsa.                                                                              Şeyh Sâdi ŞÎRÂZÎ (K.S.)* Bir mûlevves yere düşse bir altın,Kıymetinden düşüp pul olur mu ya ?                                                                              Gufrânî* Kötü cevherli taş,altın kâseyi kırınca,ne taşın değeri artar,ne de altının değeri eksilir.                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)* Eline geçeni harcama bol bol. Beyhude sarf olan altın tunç olur.                                                                              Âşık VEYSEL* Altının önünde demirin de değeri beli bükülür.                                                                              Miksza

Amel ve İbâdet

İbretli Sözler
* İlimsiz ibâdetten,tefekkürsüz Kur'an tilâvetinden hayır yoktur.                                                                               Hz. Ali (R.A.) * Vera' (Günahlardan sakınmakta dikkat ve titizlik) ibâdetin en yükseğidir.                                                                               Hz.Aişe (R.A.) * Dünya işlerinde darlığa veya bir şehvet sıkıntısına düşen kimse,kendini ibâdete vermelidir.                                                                               İmamı ŞÂFÎİ (Rah.A.) * Kimin gözü ve gönlü şu fâni hayattan,öbür bâki hayat hakkında iyi bir ibâdet dersi almamış ise,bilin ki,o adamın kalbi perdeli,ameli de azdır.                                                                               Mâlik bin Dinâr (K.S.) * Amelsiz ilim peşinden koşanları

Anne

İbretli Sözler
Anne * Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır.Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum.                                                                                                                                                                                  Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)* Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir.                                                                                Prof.Mazhar OSMAN * Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir.                                                                       

Arkadaş

İbretli Sözler
  * Arkadaş ateş gibidirler.Azı nimet,çoğu felâkettir.                                                                              Hz.Ebu Bekir (R.A.)* Ahmak kimse ile arkadaşlıktan sakın,şüphesiz o,bazan sana fâideli olmak isterken zarar verebilir.                                                                              Hz.Ömer (R.A.)* Sevaplardan kaçan,paraya tapan kimselerle arkadaş olma,sonra zararlı çıkarsın.                                                                              Hz.Osman (R.A.)* İnsanların değeri,düşüp kalktıkları ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.                                                                              Hz.Ali (R.A.)* Sadık arkadaşlara sarılıp,onların gölgesinde yaşa.Onlar,refah zamanında ziynet,belâ zamanında hazır kuvvettir.  

Aşk

İbretli Sözler
Aşk * Daima diri ve bâki olana âşık ol.Sırrıno O,nûr'a kovuşturur. MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.) * Âşık oldur kim,kılar cânın feda canânına, Meydi cânân etmesin her kim ki,kıymaz canına. FUZÛLÎ * Aşk'a ciğerin yakmayan,Mürşid'e doğru bakmayan,Bahr-ı Muhit'e akmayan,göl iken umman olur mu ? NAKŞÎ * Âşık olan öğüde girmez olur, İki gözü örtülü görmez olur. Şayyad Hamza * Bir âşık isterse vasl-ı habîbi, İptida derd-ü gam olur nasîbi. Âşık Ömer * Âşık'a dilrûba mı eksik olur. Ehl-i derde belâ mı eksik olur ? Halîlî * Kâlp,şehvet yatağı olursa,Aşkullah giremez. İbnurrahmi * Farkı yoktur âşıkların sağırdan. Neyzen Tevfik * Güzelliğin on para etmez, Bu bendeki aşk olmasa. Âşık Veysel * Aşk,kedinin yumakla oynamasına benzer,En sonunda kapı arkasında bırakır. Ahmet BAYRAKTA

Aslan

İbretli Sözler
* Aslan mağarada açlıktan can verse dahi,köpeğin artığını yemez.                                                                              Şeyh Sâdi ŞÎRÂZÎ (K.S.)* Aslanın dişi,tırnağı dökülürse aptal tilkilerden sille yer.                                                                              Abdurahhman CÂMÎ (K.S.)* Köpeklerin artığını aslan yemez.                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)* Çakalın eniği aslan olur mu ? Aslanın yavrusu gözünden belli.                                                                              Ruhsatî* Tilki aslan artığı ile doyar.                                                                              Nizami* Uyuyan bir aslanı uyandırmaya gelmez.                           

At

İbretli Sözler
  * At ile avrat yiğidin bahtına.* At adımına göre değil,adamına göre yürür. * Beslediğiniz atın size çifte atması,sırtına binmediğiniz içindir.* Yayan yürüyüp at alma,aç gözle de karı alma.* Binersen kendi atına bin başkasının atı çabuk yorulur.* At alırsan barlıdan ,kız alırsan Çarlı'dan al.* Atın suratını değil sür'âtini överler.* Atın tepmesi,itin kapması olmaz.* At beslenirken,kız istenirken dikkat et.* Atta,avratta,yurtta uğur vardır.* Yiğit at, kendine kamçı vurdurmaz.* Atın fena olursa,satıp kurtulursun, Karın fenâ olursa nasıl kurtulursun.* Atta karın, yiğitte burun.* At ile avrada inan olmaz.* At'a binersen Allah'ı attan inersen atı unutma . * At'ta,avratta,asâlet ara .* At almaya câhil ,kız almağa ehil gönder.* At,yedi günde ,it yediği günde insana alışır.* Atın ölümü,itin bayra

Ateş

İbretli Sözler
  * Külün içine ayak basmadan çekinen,külden değil,külün içinde gizli ateşten korkuyor demektir.                                                                              Abdurahhman CÂMÎ (K.S.)* Kuvvetçe fil,tabiatça arslan isen de; yakıcı ateşe karşı cesaret gösterme.                                                                               Fahri GÛRCANİ* Herkes ateşini burdan götürür, O dünyada ateş olmaz nâr olmaz.                                                                              Karacaoğlan* Düşmanlarımızın ve garezkârlarımızın kalbinde bizi yakacak ateş vardır.Akıllı insan,o ateşi daha ziyade parlatmaya bakmaz,iyilikle söndürmeye çalışır.                                                                              Eflatun  H İ K M E T L E R :* Yeni farkettim;taşın s