Perşembe, Mayıs 7

İbretli Sözler

Hiçbir Şeyi Bilmeyen Hiçbir Şeyi Sevmez

Hiçbir Şeyi Bilmeyen Hiçbir Şeyi Sevmez

İbretli Sözler
Hiçbir Şeyi Bilmeyen Hiçbir Şeyi Sevmez Hiçbir şeyi bilmeyen hiçbir şeyi sevmez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamayan, değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür... Bir şeyin aslında, ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardır.... Tüm yemişlerin böğürtlenlerle aynı zamanda olgunlaştığını düşleyen kişi üzümlere ilişkin bir şey bilmiyor demektir. Paracelsus
Acı, Elem ve Izdırap

Acı, Elem ve Izdırap

İbretli Sözler
* Akrabanın cefası,yabancının darbesinden daha acıdır. Hz.Ömer (R.A.) * Akrabanın düşmalığı ve dostların eziyeti,yılan zehirinden daha acıdır. Hz.Ali (R.A.) * Suratı ekşi olanın balı da acı olur. Şeyh Sâdi ŞİRAZİ (K.S.) * Acı sözler hakikat ise,tatlı sözlerden daha tatlıdır. Bıçakçızâde İ.Hakkı * < Dostu üzdüğü,düşmanı sevindirdiği için > sakın her hangi bir kimseye,elemli olduğunu açığa vurma. Seyyid VEHBİ * Kedersiz,acısız olan var mı ? FİRDEVSİ * Bizi pişiren ızdıraptır,gezip görmek değil. Y.Kadri KARAOSMANOĞLU * Dilerim ki, fâni dünyada kimse ömrünü mihnetle telef etmesin,fakat kâmil adam olmak isterse,elem çektiğine esef etmesin. Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI * Elemi bilmeyenin (acı çekmemiş),merhametine inanmayınız. Cenab ŞEHABEDDİN * Gülen güle,engel olmak,ızdıraptır.
Açlık

Açlık

İbretli Sözler
Açlık* Mide derdi olmasaydı,hiçbir kuş tuzağa düşmezdi. Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.) * Kimse aç kalmaz cihanda,bilse nimet kadrini. İzzet Molla * Karnı açlardan ziyâde,kalbi açlara acırım. Cenap ŞEHABEDDİN * Tok olan,cümle cihanı tok sanır,Aç olan âlemde ekmek yok sanır. SABÂYÎ * Dikkat ediniz;İnsan tok karnına inkara,aç iken daha ziyade imâna mâildir. Cenap ŞEHABEDDİN * Açın döktüğü göz yaşları,tokun servetini kemiren eğedir. Trivallvar * Yeryüzünde hiç bir gıda,açlık kadar lezzetli değildir. Miquel de CERVANTES * Açlık;ne dost,ne akraba,ne insanlık,ne de Hak tanır. Daniel DEFOE * Aç gözlülük ederseniz,elinizdeki de gider. Jean de La FONTAİNE * Karnı aç olana,gün uzun gelir. Alexis KİVİ * Açlık,kılıçtan daha keskindir. B.Fletcher * Açlık,insanı kötülüğe sürükler. Vergilius * Aç mideye kuru söz
Adalet

Adalet

İbretli Sözler
Adalet * Hangi vâli birine zulmeder ve o zulüm bana şikayet olunur da; ben o zulmü izâle etmez isem, o kimseye ben zulmetmiş, adâletten ayrılmış olurum. Hz.Ömer (R.A.) * Bir devletin devam ve bekâsı, adâletle mümkün olur. Hz.Ali (R.A.) * Cehalet yoluna giren, adalet yolunu bırakır. Mansur b.Ammar (R.A.) * Kılıcın yapamadığını, adâlet yapar. KANUNİ,Sultan Süleyman * Nizâm-ı Âlem için, dinsiz bir padişahın adâleti, dindar bir padişahın zulmünden daha iyidir. Abdurrahman Câmi (K.S.) * İnsanlığın bekâsı medeniyet ile, medeniyetin ayakta durabilmesi de adâlet iledir. M.Hamdi YAZIR * Adâlet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. R.Halit KARAY * İskender, Aristoteles'e sormuş: < Hükümdara şecaât mi,adâlet mi,hangisi daha çok lâzım? > Cevap vermiş : < Adâlet yürüyen bir
Af ve Bağış

Af ve Bağış

İbretli Sözler
Af ve Bağış  * Kendi hakkında nasıl Allah'ın af ve müsâmahasını dilersen,sen de başkalarından af ve musâmahanı esirgeme. Hz.Ali (R.A.) * Affın en güzeli,hasmını ezmeye muktedir iken yapılandır. Ömer b.Abdülaziz (Rh.A.) * Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz,lâkin vatanınıza,milletinize ve dininize fenâlık edenleri asla affetmeyiniz. Hz.Ali (R.A.) * Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir.Yüreksizlerin tabiatında af diye bir şey yoktur. Lawrence STERNE * Bir kadın,diğer bir kadının bütün kabahatlerini affedebilir,yalnız kendisinden güzel olmasını affedemez. Andre MAUROİS * Kamburunun dostuna hüş görünmesini isteyen,dostunun sivilcelerini affetmelidir. Quintus HORATİUS * Düşmanımı bağışlarsam,düşman diye bir şey kalmaz. ALOİN * Affetmek ve unutmak,iyi inanların intikamıdır.
Ahlâk

Ahlâk

İbretli Sözler
Ahlâk * Güzel ahlâk en hayırlı dosttur.Çirkin ahlâk en zararlı düşmandır.Hz.Ömer (R.A)* En güzel edep;güzel ahlâk,en şiddetli fakirlik;ahmaklık,en vahşi vahşet;kendini beğenmek ve en üstün zenginlik;akıldır.Hz.Ali (R.A.)* Ahlâk güzelliği ,bedenden daha güzel ve daha devamlıdır.Hz.Ömer (R.A)* Her yaranın ilacı varda kötü huyun ilacı yoktur.Hz.Ali (R.A.)* Zindanların en darı;ahlâkı,ahlâkına uymayan insanlarla oturmaktır.Ebu Aliyy'i Rudbâri* Her derde bir deva bulunur.Lakin ahlâksızlık illetini iyi edecek bir ialç yoktur.Hz.Ali (R.A.)* Ahlâkı kötü insanlarla sohpet etme ki,günah irtikabına meyletmeyesin.İmam-ı Âzam (R.A.)* Güzel huy zenginlik sayılır.Hz.Ali (R.A.)* Bütün cihanı araştırdım,iyi huydan daha iyi bir riyâkat görmedim.Mevlana Celaleddin-i Rûmî (Ks.)* Milli ahlâk olmayan yerde m

Ahmaklık, Budalalık ve Aptallık

İbretli Sözler
* Ahmak kişi kendini iki şeyde belli eder,o da,manasız konuşmak ve kendisine sorulmadan cevap vermektir. Hz. Ebûbekir (R.A.) * Ahmak kimse ile arkadaşlıktan sakın,şüphesiz ki o bazen sana faydalı olmak isterken,zarar verebilir. Hz. Ömer (R.A.) * Kişinin aklını beğenmesi,ahmaklığa delildir. Hz. Osman (R.A.) * En şiddetli fakirlik ahmaklıktır. Hz. Ali (R.A.) * Şu üç huy kimde bulunursa;Allah'a vâsıl olmaz: ahmaklık,kibir,cimrilik. Ahmed RÜFÂİ (K.S.) * Dört şey bedbahtlık eseridir : câhillik,tembellik,kimsesizlik,bayağılık. Ferîdüddîn ATTAR (K.S.) * Bir ahmak ki,saçını siyaha boyuyor,ihtiyarlıktan gençliğe dönmek istiyor.Kara karganın,ak doğan kadar kıymetli olmadığını bilmiyor,demektir. Abdurrahman CÂMÎ (K.S.) * Ahmak kişinin alâmeti üçtür :Allah'ı zikretmez,çok konuşur,ibâdete

Âile

İbretli Sözler
* Bir evin temeli çürük ise,yine bir müddet dayanır.Fakat içindeki kadın fena ise hemen yıkılır.                                                                              Hz. Ali (R.A.)* Diyânet gölgesi altında kurulan ve yaşayan âileler;Dünyâ ve âhiretin saâdet saraylarıdır.                                                                              A.Şeref GÜZELYAZICI* Âile ; mutluluk ve ızdırabın müştereken yaşanıldığı,mukaddes bir müessesedir.                                                                              A.Rıza DEMİRCAN* Âile yapısında kadın,binanın temel taşıdır.                                                                              Kemal CENGİZ* Bir âile ile bir krallığı yönetmek arasında,pek büyük bir fark yoktur.                                             

Akıl

İbretli Sözler
* Bir soru soran adamın sorusundan,onun ne derece akıllı adam olduğunu anlarım.                                                                              Hz. Ömer (R.A.)* Akıl,kalpte bir nurdur ki,bununla hak ve bâtıl bilinir.                                                                              Hz.Osman (R.A.)* Akıl gibi mal,iyi huy gibi dost,edep gibi mirâs,tevfik gibi rehber,ilim gibi şeref bulunmaz.                                                                              Hz. Ali (R.A.)* Çok gusletmek aklı arttırır,aşırı cinsî temas hafızayı zayıflatır.                                                                              Hz. Ömer (R.A.)* Aklı az kişi sâlih olmaz,zirâ onun ifsat ettikleri,ıslaha çalıştıklarından,kat kat fazladır.                                     

Akraba

İbretli Sözler
  * Akrabanın cefâsı,yabancının darbesinden daha acıdır.                                                                              Hz.Ömer (R.A.)* Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti,yılan zehrinden daha fenâdır.                                                                              Hz.Ali (R.A.)* Hısım ve akrabanın dindarlık ve takvâsı olmazsa,kendilerinden uzak durmak,sık sık gidip gelerek samimiyet peyda etmekten hayırlıdır.                                                                              Şeyh Sâdi ŞÎRÂZÎ (K.S.)* Tama'sız âdemin,halk-ı cihân,hep akrabasıdır.                                                                              İzzet Molla   H İ K M E T L E R  :* Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin,Akrabanın akrabadan kimse çekmez çektiğin..* Gör