Çarşamba, Mayıs 22

İbretli Olaylar

Getirsinler Arkadaşlarını, Alsınlar Paralarını !

İbretli Olaylar
Muhammed bin İdris henüz dört yaşındadır. Tevafuk bu ya, o gün kadı efendinin sokaklarından geçeceği tutar. Tam o sıra iki öfkeli adam bir garibi sürükler, kadı efendinin önüne yıkarlar.Muhammed akranlarıyla birlikte hadise mahalline koşar. Davacılardan biri âlel âcele anlatmaya başlar: "Efendim biz üç arkadaştık. Birlikte bir iş yaptık ve iyice bir para kazandık. Yalanı yok ya birbirimize itimadımız yoktu. Paramızı hepimizin güveneceği birine 'yani buna' emanet ettik ve altını çize çize 'üçümüz birlikte gelmedikçe vermeyeceksin' diye tembihledik. Ama o bize hıyanet etti."Kadı yaka paça sürüklenen adama bakar:-Doğru mu söylüyor bunlar?-Doğru efendim ama eksik.-Nasıl yani?-Evet bunlar dün akşam bana bir kese para bıraktılar ve "birlikte gelmedikçe hiçbirimize verme" dediler. Ancak henüz 50

Şeytan ile Oduncu

İbretli Olaylar
Şeytan İle Oduncu Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk" vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı, onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan meded beklerlerdi. Oduncu, bir gün: «Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, pazarda satarak ekmek parası kazanırım; hem de, bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum» diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Dağa doğru giderken karşısına acaip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu: - Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum, dedi. Adam, oduncuya: - Ben şeytanım... O ağacı kesmene müsaade etmiyorum, deyince zahit oduncu, şeytana ç

Paslı Mızrak

İbretli Olaylar
Bana biraz seyrek görün” demişti Resûlüllah.. Dayanılmaz bir acı veriyordu bu ona. Müslüman olduktan sonra O'na görünmemek, O'nu görmemek ne kadar zordu. Yiğitler yiğidi Hamza'yı şehit ettiği gün ne kadar sevinmişti halbuki. Demek ki o sevinç gelecekte büyük bir acının başlangıcıymış. Dünya sevgisi de böyle miydi acaba? Bugünün mutluluğu, zevk ve eğlencesi ahiret hayatının elem ve keder habercisi miydi? Şimdi o Güneşler Güneşinden ayrı geçen günleri, sanki karanlıkta geçen zaman parçalarıydı. Bu kedere dayanılmaz, bu acıya tahammül edilmezdi. Fakat Nebiler Nebîsi “Seni görünce amcam Hamza'yı hatırlarım da sana karşı ister istemez bir burukluk hissedebilirim” demişti. Demek ki daha yıllar boyu bu acıyı sinesinde taşıyacaktı. Hamza şehit düşmüştü, ama asıl yaralanan ve bir ömür boyu bu yaray

Habbab’ın Aşkı

İbretli Olaylar
Hazreti Peygamberimiz İslâmı tebliğle emrolunduğu zaman, birçok. padişahlara, sultanlara, şahlara mektup yazıp îmana davet ediyor, elçiler gönderip fikirlerini soruyordu. O zaman birçok hükümdarlar, bu mektuba müsbet cevap verip Peygamber Efendimize hediyeler göndererek memnuniyetlerini izhar ederlerken, birçokları da ya gelen elçiyi öldürüyor, yahut birçok eza ve cefa ettikten sonra elindeki mektubu yırtarak elçiyi eli boş gerisin geriye gönderiyordu. Bunlardan İran Şahı Peygamber Efendimizin mübarek mektubunu yırttığı gibi gelen elçiyi de öldürtmüştü. Fakat Cenab-ı Allah da onun cezasını bizzat kendi oğlu vasıtası ile verdi. Oğlu babasını tahtından indirdikten sonra onun cesedini o parçalanan mektup gibi parça parça ettirdi. Kendisine mektup gönderilen Rum Hükümdarı Herakliyus ve Mısır H

İşin Bitince Beni Sever Misin Anne?

İbretli Olaylar
İşin Bitince Beni Sever Misin Anne? Kapıdan içeri girer girmez neşeyle bağırdı Çocuk: - Anne Biliyor musun bugün yuvada ne oldu?' Annesi manalı manalı baktı. 'hayırdır. Bir yaramazlık filan. Bak bir de seninle uğraşmayayım. Çok yorgunum zaten.'   -Görmüyor musun? Telefonla Konuşuyorum.'Hiç kimsenin sevdiği şey Birbirine Benzemiyordu. Annesi telefonu, Babası arabayı seviyordu. Her şey erteleniyordu. Telefon ve araba söz konusu olduğunda. Bir de eve misafir gelecek oldu mu kendisine hiç yer kalmıyordu. Nerelere gitse idi? Annesi kapattı telefonu. Mutfaktan tencere kaşık sesleri geliyordu. Koşarak yanına gitti. 'Sana yardım edeyim mi? ' dedi en Sevimli halini takınarak.   (daha&helliip;)